Άρθρο του ΚΕΜΕΧ υπό τον Καθηγ. Δημήτριο Καινούργιο για τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα

Η νομοθέτηση με τον ν.4795/2021 ενιαίων αρχών, κανόνων και οδηγιών ως προς τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του δημόσιου τομέα καθιερώνει  αποτελεσματικότερες μορφές διακυβέρνησης, κουλτούρας, σχεδίασης και ανάπτυξης εργαλείων εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο και τους ΟΤΑ.