EKT newsletter
 
 
#424 |Νοέμβριος 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αύξηση κατά 5,7% των δαπανών και κατά 4,2% του προσωπικού σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης το 2021 στην Ελλάδα, καταγράφουν τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το ΕΚΤ, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
 
Αναλυτικότερα, το 2021, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα ήταν 2.635,23 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 141 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 (ποσοστό αύξησης 5,7%). Σε συνδυασμό με την αύξηση, κατά 9,8%, του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2021, ο δείκτης "Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 1,45% από 1,51% το 2020.
 
 
Tο ΕΚΤ διοργανώνει την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 (16.00-19.00) το διαδικτυακό σεμινάριο «Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για Ερευνητικούς Σκοπούς» με στόχο την εξοικείωση ερευνητών και νέων επιχειρηματιών με τη χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” και του Enterprise Europe Network Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το σεμινάριο επιδιώκει την ταχεία και σε βάθος κατανόηση από τους συμμετέχοντες, των πιο πρόσφατων εξελίξεων και χρήσεων της ΤΝ σε διαφορετικά πεδία όπως Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Κλάδους Υγείας, Μηχανική και Επιστήμες Πληροφορικής. Παράλληλα, θα αναδείξει και τη σημασία της ΤΝ ως καταλύτη για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η χρήση της παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών ιδεών.
 
 
Η κατάσταση του συστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα το 2022, καθώς και σημαντικά διαχρονικά δεδομένα για τις διαστάσεις του συστήματος καινοτομίας την περίοδο 2015-2022, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των δεικτών του European Innovation Scoreboard, αποτυπώνονται στη νεα έκδοση «Η θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard 2015-2022» του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ προέβη στην ανάλυση των εν λόγω δεικτών καινοτομίας στο πλαίσιο του ρόλου του ως αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος η οποία παράγει και παρέχει τα επίσημα εθνικά στατιστικά στοιχεία για την Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία.
 
 
 
 
Με το “δύσκολο” ζήτημα της εκκαθάρισης των πνευματικών δικαιωμάτων με σκοπό την ψηφιοποίηση και διαδικτυακή διάθεση του πολιτιστικού μας αποθέματος καταπιάστηκε το διαδικτυακό σεμινάριο «Διαχείριση του πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδικτυακό περιβάλλον: μία εισαγωγή στην εκκαθάριση και αδειοδότηση δικαιωμάτων» που διοργάνωσε στις 3 Νοεμβρίου η ομάδα ανάπτυξης του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr του ΕΚΤ.
 
Μάθε περισσότερα
 
 
Με τη συμμετοχή 50 εκπροσώπων από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς της χώρας, καθώς και στελεχών από σημαντικούς οργανισμούς στον τομέα της υγείας σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Morning Health Talks: Hospitals Embracing Innovation", που διοργάνωσε το ΕΚΤ, κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα και συντονιστής του πρωτοποριακού έργου SymbIASIS.
 
Μάθε περισσότερα
 
 
 
 
Περισσότεροι από 250 ερευνητές, καθηγητές και εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων από την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, συμμετείχαν στη διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions - Ανταλλαγές Προσωπικού 2022». Η εκδήλωση, η οποία επικεντρώθηκε στις προϋποθέσεις επιτυχημένης συμμετοχής στη Δράση Staff Exchanges MSCA, διοργανώθηκε από το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (ΕREA).
 
Μάθε περισσότερα
 
 
Τρεις ημέρες γεμάτες ιδέες, έμπνευση και εκπαίδευση, έζησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετείχαν στις φετινές Ημέρες Καινοτομίας (i-days), που διοργάνωσε για 5η χρονιά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του επιτυχημένου θεσμού του EIT Health. Οι Ημέρες Καινοτομίας 2022 προωθούν την καινοτομία στην υγεία, μέσω της ενεργούς συμμετοχής και εκπαίδευσης φοιτητών από ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.
 
Μάθε περισσότερα
 
 
 
 
Το καθιερωμένο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible “In Action” θα πραγματοποιηθεί φέτος την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 στον χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από το skywalker.gr. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι υποστηρικτής του Φεστιβάλ, ενώ συμμετέχει με ομιλίες, παρουσιάσεις, και τον συντονισμό workshop επιχειρηματικότητας.
 
Μάθε περισσότερα
 
 
Το 7ο ετήσιο Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις και τους Ψηφιακούς Πολίτες «Smart Cities - Digital Citizens» με τον θεματικό τίτλο «Οι ελληνικές πόλεις μπροστά στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού» θα διεξαχθεί σε ψηφιακή και φυσική μορφή την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, τη Διαχείριση των Ενεργειακών Πόρων, κ.α. Το ΕΚΤ, φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής του Συνεδρίου.
 
Μάθε περισσότερα
 
 
 
 
Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επαγγελματικών και ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί στη διεθνή εκδήλωση συναντήσεων “Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage”. Η εκδήλωση πραγματοποιείται διαδικτυακά την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2022 και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Digital, Industry, and Space 2022 - Online information day” που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Μάθε περισσότερα
 
 
Ευκαιρίες δικτύωσης για όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων στις νέες προκηρύξεις της θεματικής περιοχής «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα» (Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”) του Ορίζοντα Ευρώπη θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί στη διεθνή εκδήλωση B2B συναντήσεων “Horizon Europe - Cluster 5 calls 2023 - Virtual Brokerage Event”, που πραγματοποιείται διαδικτυακά την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2022.
 
Μάθε περισσότερα
 
Προσεχείς εκδηλώσεις 
Βιντεοθήκη ΕΚΤ
Υπηρεσίες για επιχειρήσεις 
Εκδόσεις ΕΚΤ
Επιστημονικά Περιοδικά
Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Θεματικές Εκθέσεις
 
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και ενώ η ελληνική ζωγραφική και γλυπτική διεκδικούν ρήξη με την ακαδημαϊκή παράδοση και ενστερνίζονται τον μοντερνισμό,
η ελληνική χαρακτική διεκδικεί την αυθυπαρξία της ως τέχνη, πέρα από το
χρηστικό της ρόλο. Ο ρόλος αυτός είχε διαμορφωθεί από τον 15ο αιώνα με την ανάπτυξη της τυπογραφίας κάνοντας τη χαρακτική την πρώτη τεχνική μαζικής αναπαραγωγής της εικόνας, διαθέσιμη πλέον σε όλους.
Στη θεματική έκθεση αυτή θα βρείτε αντιπροσωπευτικά δείγματα του έργου 34 εικαστικών που διαμόρφωσαν την έντεχνη χαρακτική στην Ελλάδα: Γαλάνης, Κογεβίνας, Βεντούρας, Κεφαλληνός, Κατράκη, Τάσσος, Σικελιώτης, Μόραλης, Ορφανός, Σεμερτζίδης, Γραμματόπουλος, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Θεοδωρόπουλος, Βαρλάμος, Κοκκινίδης, Βασιλείου, Κανάς, Βελισσαρίδης, Ψυχοπαίδης, Μόσχος, Κανέλλης, Μπότσογλου, Κάνθος, Μυταράς, Γιαννουκάκης, Νικολάου, Εξαρχόπουλος, Τέτσης, Αρφαράς, Κομιανού, Κορογιαννάκης, Παπαδημητρίου, Χάρος, Σπεράντζας. 
 
Εικονιζόμενο Τεκμήριο: Ο Παρθενώνας πριν από την αναστήλωση. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. Χρησιμοποιήστε το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης: CC BY-NC-ND 4.0 GR, Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
 
 
Copyright © 2022 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
 
 
Το newsletter αυτό εστάλη στο news@uoa.gr και το λάβατε γιατί έχετε εγγραφεί στη λίστα μας