Ορίζοντας Ευρώπη:
Νέα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας       

 


Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Σεπτέμβριος 2022

 

ΗIGHLIGHTS Σεπτεμβρίου 2022
Σας ευχόμαστε καλό μήνα! Η ομάδα μας ετοίμασε για εσάς ανανεωμένη έκδοση για το Newsletter μας. Στο νέο design, θα βρείτε τις πιο σημαντικές ειδήσεις, εκδηλώσεις και προκηρύξεις από τον Ορίζοντα Ευρώπη και την Ευρωπαική Επιτροπή, που συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε με στοχευμένο περιεχόμενο και λιτό σχεδιασμό. Enjoy the tour!

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, μη χάσετε την εμβληματική εκδήλωση της Ευρωπαικής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία "EU R&I Days". Θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 29 του μήνα, και μπορείτε να δηλώσετε ακόμη συμμετοχή εδώ. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη συνέχεια του newsletter.

 

 

Α/. Aνοιχτές προκηρύξεις στον Ορίζοντα Ευρώπη

 

 

Ο Ορίζοντας Ευρώπη αποτελεί το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 95,5 δις ευρώ για την 7ετία (2021-2027). 

Σας υπενθυμίζουμε, ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναβάθμισε τον τρόπο αναζήτησης των ανοικτών προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη.

 

 

Β/. Νέα

 

1. EIT Food Open Call 2023: Προκήρυξη δύο σταδίων
Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας EIT Food, ανακοίνωσε την εμβληματική της προκήρυξη δυο σταδίων με τίτλο “Innovation Open Call 2023” με στόχο την είσοδο στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, την ανάπτυξη νέων διαδικασιών εμπορικής αξιοποίησης αλλά και υπηρεσιών για την επίτευξη α) καλύτερων δεικτών υγείας μέσω των τροφίμων, β) μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και γ) διαφανών και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων.
Τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν σε κοινοπραξίες αποτελούμενες από τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή χώρες συνδεδεμένες με τον Ορίζοντα Ευρώπη που να περιλαμβάνουν το τρίγωνο της γνώσης.   Ποσοστό επιχορήγησης:70% των επιλέξιμων δαπανών. Διάρκεια: Μέχρι 24 μήνες. Συνολικό ύψος επιχορήγησης: 1.2 εκατομμύρια ευρώ. Απαιτούμενη τεχνολογική ωριμότητα (TRL): ≥ 5
Χρονοδιάγραμμα
1ο στάδιο: 14 Οκτωβρίου 2022, 2ο στάδιο: 13 Απριλίου 2023

Προς επεξήγηση των όρων της προκήρυξης, θα πραγματοποιηθούν δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις στις 5 και 16 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

2. Προκήρυξη Fostering balanced brain circulation – ERA Talents του προγράμματος WIDERA
Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε διατομεακή κινητικότητα, εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ερευνητών και επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης, όπως υποστηρικτικό προσωπικό έρευνας, χειριστές δεδομένων καθώς και στελέχη επιχειρήσεων. Απαιτούνται κοινοπραξίες αποτελούμενες από την ακαδημία και επιχειρήσεις με έμφαση στις χώρες Widening. Οι δράσεις χρηματοδοτούν διατομεακή και διεθνή κινητικότητα προσωπικού, επιμόρφωση και πειραματισμό, πάνω σε ένα αντικείμενο έρευνας και καινοτομίας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Νοεμβρίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας βραβεύει με Σφραγίδα Αριστείας καινοτόμους φορείς 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας  (European Innovation Council – EIC) βραβεύει 160 καινοτόμους φορείς με Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence).  Οι καινοτόμες επιχειρήσεις υπέβαλαν προτάσεις στην ενδιάμεση ημερομηνία υποβολής (cut-off date) της 1ης Μαρτίου 2022 της προκήρυξης EIC Accelerator (Open & Challenges), οι οποίες αξιολογήθηκαν με υψηλή βαθμολογία σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του EIC, αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού. Συνολικά, στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, το EIC έχει απονείμει 302 Σφραγίδες Αριστείας σε καινοτόμους φορείς. 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

4. Έρευνα για συμμετοχή ελληνικών οργανισμών στις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
Η πλατφόρμα υποστήριξης ERA LEARN, της οποίας στόχος είναι η δικτύωση των φορέων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές συμπράξεις έρευνας και καινοτομίας (Partnerships), διεξάγει έρευνα με τίτλο “ERA-LEARN Survey on national experience in European Partnerships”. 
Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της εμπειρίας των φορέων χωρών Widening από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές συμπράξεις με γνώμονα τις ωφέλειες και προκλήσεις.
Καταληκτική ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2022

 

Διαβάστε περισσότερα

 

5. Νέες κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση της γνώσης στην έρευνα και την καινοτομία 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα την πρόταση σύστασης συμβουλίου σχετικά με τις νέες κατευθυντήριες αρχές για την αξιοποίηση της γνώσης στην έρευνα και την καινοτομία, στοχεύοντας στην αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής αξίας που προκύπτει από τη γνώση και τη μετατροπή δεδομένων και ερευνητικών αποτελεσμάτων σε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις. Η τελική σύσταση του Συμβουλίου προβλέπεται να δημοσιευθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους και αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

 

Διαβάστε περισσότερα

 

6.  Open Research Europe & ERIH PLUS 
Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης Open Research Europe (ORE) θα συγκαταλέγεται στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες ERIH PLUS. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους Ευρωπαίους επιστήμονες. Η συμπερίληψη της ORE στην ERIH Plus αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης των αυστηρών προτύπων ποιότητάς της σε συνέχεια της αντίστοιχης ταξινόμησης στη βάση Scopus.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

7. Ετήσια έκθεση δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης των προγραμμάτων Ορίζοντας 2020 – Ορίζοντας Ευρώπη 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon Europe and Horizon 2020 in 2021” . Η έκθεση παρουσιάζει τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πλαίσιο και τους επιμέρους στόχους στους οποίους συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση και διαχείριση της πανδημίας COVID-19, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην υποστήριξη των ερευνητών. 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

8. OpenAIRE & Sustainable Development Goals
Η διαχειριστική ομάδα του κόμβου OpenAIRE Explore αναδιάρθρωσε τη δομή της κεντρικής του ιστοσελίδας σύμφωνα με τα πρότυπα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) ακολουθώντας και την ανανεωμένη ταξινόμηση των επιστημονικών πεδίων (Fields of Science) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Γ/. Εκδηλώσεις

 

1. W4RES – GREENET Joint Networking event
Διαδικτυακά, 29 Σεπτεμβρίου 2022
Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση με στόχο την ανάπτυξη κοινοπραξιών για τις προκηρύξεις της θεματικής περιοχής “Cluster 5 - Climate, Energy and Mobility” του Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό έργο W4RES, το έργο του ευρωπαϊκού δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 5 (GREENET) και το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network. Οι προκηρύξεις αφορούν θέματα σχετικά με τη βιώσιμη, ασφαλή, αποδοτική και ανταγωνιστική παραγωγή και χρήση ενέργειας. 
Οι σχετικές προκηρύξεις ανοίγουν στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 και η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι τον Ιανουάριο του 2023. Η εκδήλωση περιλαμβάνει pitching και διμερείς συναντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

2.    EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022
Οσάκα, 26-30 Σεπτεμβρίου 

Το Biotech & Pharma Partnering Conference 2022 ανοίγει τις πύλες του στην Οσάκα της Ιαπωνίας μετά από δυο χρόνια και προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης στους επαγγελματίες του κλάδου της βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθούν διαδικτυακές συνεδρίες από τις
26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η μεγάλη εκδήλωση δικτύωσης θα διοργανωθεί με φυσική παρουσία στις 11 Οκτωβρίου στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε από τις δύο δυνατότητες.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

3.    EU R&I Days
Διαδικτυακά, 28-29 Σεπτεμβρίου 

Η ετήσια εμβληματική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Research and Innovation Days” θα διοργανωθεί αποκλειστικά διαδικτυακά. Η εκδήλωση αναμένεται να φέρει κοντά φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και πολίτες, με στόχο τη διεξαγωγή ενός ανοιχτού διαλόγου για το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη, με αιχμή την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. Σημαντικά θέματα συζήτησης θα είναι μεταξύ άλλων, το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ο πλούτος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργικότητας και οι Αποστολές της ΕΕ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

4.    EU Bioeconomy Conference 2022
Βρυξέλλες, 6-7 Οκτωβρίου 2022

Το πανευρωπαϊκό συνέδριο με τίτλο ‘The Bioeconomy - Enabling the European Green Deal in Challenging Times’, θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες. Θα παρουσιαστεί η έκθεση προόδου της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την βιοοικονομία με γνώμονα τη διευκόλυνση της χάραξης πολιτικών για την περαιτέρω ανάπτυξή της.     
Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις δικτύωσης με φορείς της επιλογής τους, μέσω εγγραφής στην πλατφόρμα του συνεδρίου.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

5.    International Conference on Research Infrastructures 
Μπρνο, 19-21 Οκτωβρίου 2022 

Στο πλαίσιο της τσέχικης προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ, Το παγκόσμιο συνέδριο "2022 International Conference on Research Infrastructures (ICRI)" θα πραγματοποιηθεί στο Μπρνο της Τσεχίας με υβριδικό τρόπο.  Διοργανώνεται κάθε δύο έτη ενώ φέτος θα είναι διαθέσιμες τετρακόσιες πενήντα θέσεις για δια ζώσης παρουσία. 
 
Στη φετινή διοργάνωση θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι μεγαλύτερες προκλήσεις, οι αναδυόμενες τάσεις και οι άμεσες ανάγκες στον τομέα της χάραξης πολιτικής για τις υποδομές έρευνας, που σχετίζονται τόσο με την ανάκαμψη μετά την πανδημία, όσο και με τη μελλοντική ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών. 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

6.    Dual Use Technologies 2022: Cyber Security and Digital Applications in Defence
Μάλαγα, 17-18 Οκτωβρίου 2022

Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της ΕΕ (DEFIS) μαζί με τον οργανισμό Agency for Innovation and Development of Andalucia – IDEA διοργανώνουν διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και των αμυντικών ψηφιακών εφαρμογών.  Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία. Η πλατφόρμα δημοσίευσης προφίλ θα είναι ανοικτή, για λόγους προβολής και δικτύωσης των συμμετεχόντων, μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2022.

 

Διαβάστε περισσότερα

 


 

Δ/. Υπηρεσίες του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το Γραφείο αποτελεί μια εσωτερική δομή της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εξειδικευμένη υποστήριξη μελών και συνεργατών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ σε συνεργατικά έργα, στο πλαίσιο ανταγωνιστικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης του ΕΚΠΑ στις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές και της προσέλκυσης πόρων από ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

 

 

 


Για το σχεδιασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών, μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία και τις ανάγκες σας.

Copyright © 2021 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, All rights reserved. 
Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas
Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη