Νέα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας       

 


Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Δεκέμβριος 2022

 

ΗIGHLIGHTS Δεκεμβρίου 2022

Καλό μήνα! Η ανανεωμένη έκδοση του Newsletter είναι και πάλι εδώ! Στο νέο design, θα βρείτε τις πιο σημαντικές ειδήσεις και εκδηλώσεις, καθώς και προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε με στοχευμένο περιεχόμενο και λιτό σχεδιασμό.
Για το μήνα Δεκέμβριο, σημαντική είδηση αποτελεί η δημοσίευση των Προγραμμάτων Εργασίας για την πλειονότητα των θεματικών περιοχών του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2023-2024 και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις (info days) που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις επικείμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Επίσης ανακοινώθηκαν και οι εκδηλώσεις δικτύωσης (brokerage events) που θα διεξαχθούν παράλληλα με τις ενημερωτικές ημερίδες. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη συνέχεια του newsletter. 

 

 

Α/. Aνοιχτές προκηρύξεις στον Ορίζοντα Ευρώπη

 

 

Ο Ορίζοντας Ευρώπη αποτελεί το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 95,5 δις ευρώ για την 7ετία (2021-2027). 
Ο τρόπος αναζήτησης των ανοικτών προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη αναβαθμίστηκε, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και περιεχομένου. Η νέα υπηρεσία εστιάζει στις επιμέρους θεματικές ενότητες του Ορίζοντα Ευρώπη μέσω ενός αυτοματοποιημένου τρόπου αναζήτησης των ανοικτών προκηρύξεων.
Η νέα υπηρεσία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πιο άμεσης και φιλικότερης πλοήγησης σε όλες τις ενότητες της επιλεγμένης προκήρυξης, έχει στόχο να διευκολύνει την περιήγηση στο πληροφοριακό υλικό της διαδικτυακής πύλης “Funding and Tenders Οpportunities portal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

Β/. Νέα

 

1.  Δημοσίευση προσχεδίων Προγραμμάτων Εργασίας σε θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα προσχέδια των Προγραμμάτων Εργασίας για τη διετία 2023 - 2024 για μεγάλο αριθμό θεματικών περιοχών του Ορίζοντα Ευρώπη. Τα συγκεκριμένα προσχέδια δημοσιοποιούνται πριν από την έγκριση των Προγραμμάτων Εργασίας και ενόψει των διεθνών εκδηλώσεων δικτύωσης που διοργανώνονται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής. Σημειώνεται πως μόνο τα εγκεκριμένα προγράμματα εργασίας θα έχουν νομική ισχύ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

2. Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα “Widening Participation and Strengthening of the EU ERA” 

Στις 12 Δεκεμβρίου μεταξύ 10:30 – 18:00 ώρα Ελλάδος, διοργανώνεται διαδικτυακά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερωτική ημερίδα για το σύνολο των προκηρύξεων του νέου προγράμματος εργασίας 2023-2024, για τη θεματική περιοχή “Widening participation and Strengthening of the EU ERA. Κατά την ημερίδα θα παρουσιαστούν όλες οι προκηρύξεις των Destinations 1-2 που αφορούν στο κομμάτι Widening Participation & Spreading Excellence καθώς και του Destination 3 που αφορά στην αναμόρφωση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

3. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας του EIC για το 2023
Το Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC) για το 2023 θα παρουσιαστεί σε ολοήμερη διαδικτυακή εκδήλωση στις 13 Δεκεμβρίου 2022. Η ενημερωτική εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στους πιθανούς αιτούντες, ενώ θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας. Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις θα εστιάσουν γύρω από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία του EIC και συγκεκριμένα των EIC Pathfinder, Transition και Accelerator.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

4. Ενημερωτικές ημερίδες των θεματικών του Ορίζοντα ΕυρώπηΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά, ενημερωτικές ημερίδες για τις θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη, ενόψει των νέων προγραμμάτων εργασίας για τη διετία 2023-2024. Οι παρουσιάσεις της ημερίδας θα αφορούν τις προκηρύξεις για το έτος 2023.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:
-    Research Infrastructures: 6 Δεκεμβρίου 2022
-    Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive society’: 17 Ιανουαρίου 2023
-    Cluster 4 “Digital, Industry & Space”: 12-14 Δεκεμβρίου 2022
-    Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”: 15-16 Δεκεμβρίου 2022
-    Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”: 13-14 Δεκεμβρίου 2022
Προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ανανεώνεται συνεχώς ο κατάλογος των εκδηλώσεων.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

5. Διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης για τις θεματικές του Ορίζοντα Ευρώπη
Τα ευρωπαϊκά δίκτυα των εθνικών σημείων επαφής για τα Clusters του Ορίζοντα Ευρώπη διοργανώνουν διαδικτυακά εκδηλώσεις δικτύωσης με στόχο τη διευκόλυνση αναζήτησης ενδιαφερομένων φορέων για τη σύσταση κοινοπραξίας και την υποβολή πρότασης για τις προκηρύξεις του 2023. Οι εκδηλώσεις δικτύωσης απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, βιομηχανία, δημόσιους φορείς, συλλογικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών κ.ά. και διοργανώνονται στο πλαίσιο των επίσημων ημερίδων δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων είναι το εξής:
-    Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive society’: 18 Ιανουαρίου 2023
-    Cluster 4 “Digital, Industry and Space”:
Θεματική “Space”: 8 Δεκεμβρίου, 
https://horizon-europe-space-2023-brokerage.b2match.io/  
Θεματική “Industry”: 14 Δεκεμβρίου, 
https://he-industry-2023-brokerage.b2match.io/   
Θεματική “Digital”:15 Δεκεμβρίου,
https://ncp4industry.eu/events/cluster-4-industry-brokerage-event/
-    Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”: 15 Δεκεμβρίου,
https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/ 
-  Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”: 19 Δεκεμβρίου, https://he-2023-cluster6.b2match.io/   

 

Διαβάστε περισσότερα

 

6. Ενημερωτική εκδήλωση της προκήρυξης MSCA Staff Exchanges 2022
Στις 7 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την προκήρυξη με αφορμή την προκήρυξη MSCA Staff Exchanges 2022, η οποία άνοιξε στις 6 Οκτωβρίου 2022 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 8 Μαρτίου 2023. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τις ενότητες:
-    Βασική περιγραφή και αντίκτυπος των δράσεων MSCA Staff Exchanges
-    Διαδικασία υποβολής πρότασης
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία υποβάλουν τις ερωτήσεις τους στο Slido με κωδικό #SE22

 

Διαβάστε περισσότερα

 

7. Ενημερωτική εκδήλωση για το χρηματοδοτικό εργαλείο I3 Instrument
Στις 19 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερωτική εκδήλωση για το χρηματοδοτικό εργαλείο Ι3 Instrument (Interregional Innovation Investment) και συγκεκριμένα για το σκέλος (strand) 2b για «Ανάπτυξη ικανοτήτων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές». Στόχος είναι η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας φορέων με παρονομαστή τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης καθώς και η ενίσχυση δεξιοτήτων για υποβολή προτάσεων στο γενικότερο πρόγραμμα. Οι προκηρύξεις θα είναι διαθέσιμες στην πύλη Funding and Tenders opportunities portal από τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

8. Απολογισμός προκήρυξης Hop-On Facility
H ενδιάμεση ημερομηνία υποβολής (cut-off) της 10ης Νοεμβρίου 2022 της προκήρυξης Hop On Facility:HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01 που αφορά στην εμβόλιμη συμμετοχή νομικών οντοτήτων από χώρες Widening σε υφιστάμενα έργα έρευνας και καινοτομίας (RIA) του Πυλώνα ΙΙ (clusters) και του Πυλώνα ΙΙΙ (EIC Pathfinder) προσέλκυσε 81 προτάσεις. Το ενδιαφέρον στο δεύτερο cut-off είναι δεκαπλάσιο σε σχέση με το περασμένο (10 Απριλίου 2022) στο οποίο υποβλήθηκαν μόλις 7 προτάσεις. 
Σημειώνεται πως η προκήρυξη του προγράμματος εργασίας WIDERA 2021-2022 διαθέτει προϋπολογισμό για 80 έργα ενώ μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί μόλις 6.
Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάρτιο 2023.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

9. ERC Starting Grant: Απολογισμός προκηρύξεων 2022 & 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στον ιστότοπο του European Research Council, απολογισμό για τις εξής προκηρύξεις:
-  ERC Starting Grant 2023 (ERC-2023-STG) με καταληκτική ημερομηνία στις 25.10.2022: Υποβλήθηκαν 2.926 προτάσεις με επίκεντρο την κατηγορία Physical Sciences and Engineering (43%), ακολουθούμενη από τις κατηγορίες Social Sciences and Humanities (20%) και Life Sciences (27%) με αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας 15%. 
-  ERC Starting Grant 2022 (ERC-2022-STG) με καταληκτική ημερομηνία στις 13.01.2023. Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες, οι οποίοι θα λάβουν 636 εκατομμύρια ευρώ για να διεξάγουν την έρευνά τους στους κλάδους της μηχανικής μέχρι τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις βιοεπιστήμες, μέσα από 408 έργα. Οι υπότροφοι ερευνητές πρότειναν να διεξάγουν την έρευνά τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από 26 χώρες, κυρίως στη Γερμανία (81), στο Ηνωμένο Βασίλειο (70), στην Ολλανδία (40) και στη Γαλλία (39).

 

Διαβάστε περισσότερα

 

10. Απολογισμός προκήρυξης MSCA Doctoral Networks 2022
Η προκήρυξη MSCA Doctoral Networks 2022: HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Νοεμβρίου 2022, έλαβε 946 προτάσεις με την εξής κατανομή:
•    Standard Doctoral Networks: 793 προτάσεις
•    Industrial Doctorates: 76 προτάσεις
•    Joint Doctorates: 77 προτάσεις

Aναμένεται να χρηματοδοτηθούν περισσότερα από 150 έργα (ποσοστό επιτυχίας περίπου35%), με ενδεικτικό προϋπολογισμό 428,27 εκατομμύρια ευρώ. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται μέσα στον Απρίλιο 2023

 

Διαβάστε περισσότερα

 

11. Ανάδειξη ευρωπαϊκών έργων από την ΕΕ για την επιστήμη των πολιτών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύει συστηματικά έργα πάνω σε συγκεκριμένους τομείς ή θεματικές περιοχές των προγραμμάτων πλαίσιο. Μέσω της δράσης διάχυσης CORDIS Results Pack, η ΕΕ παρουσιάζει 12 έργα με αντικείμενο την επιστήμη των πολιτών (Citizen Science). Στόχος η ανάδειξη του “Citizen Science” ως το όχημα για τη βαθύτερη σύνδεση της κοινωνίας με την έρευνα, την οικοδόμηση δεξιοτήτων για τη συνεργασία ερευνητών – πολιτών καθώς και των αναγκαίων δικτύων σε όλη την Ευρώπη.  

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Γ/. Εκδηλώσεις

 

1.  The Innovation Fund: Investors’ Dialogue on Energy
6 Δεκεμβρίου 2022, διαδικτυακά
Το ευρωπαϊκό πολυμελές φόρουμ για επενδύσεις στην ενέργεια, με αντικείμενο τη δικτύωση των ειδικών του χώρου της ενέργειας με επενδυτές, στο πλαίσιο των διαδικτυακών σεμιναρίων για χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας, διοργανώνει webinar για το Innovation Fund της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Innovation Fund αποτελεί σημαντικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ  με προϋπολογισμό 38 δις ευρώ μέχρι το 2030, με σκοπό την κλιμάκωση σε εμπορικό επίπεδο τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (clean tech).

 

Διαβάστε περισσότερα

 

2. TENT-E Cross-Regional Groups: Electricity, offshore, hydrogen and electrolysers

8-9 Δεκεμβρίου 2022, διαδικτυακά
Στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων για την ενέργεια, πραγματοποιούνται συναντήσεις εργασίας του Cross Regional Group με αντικείμενο την ηλεκτρική και παράκτια ενέργεια, τις υποδομές υδρογόνου και τους ηλεκτρολύτες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση για τα αντίστοιχα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest-PCI) και Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Projects of Mutual Interest – PMI).

Προθεσμία εγγραφών: 5 Δεκεμβρίου 2022

 

Διαβάστε περισσότερα

 

3. Συμπόσιο She STEMs 2022
17-18 Δεκεμβρίου 2022, Σεράφειο Δήμου Αθηναίων
Η εκδήλωση SheSTEMS έχει στόχο να προωθήσει τη δικτύωση και τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ Ελληνίδων επιστημόνων που εργάζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την ανάδειξη των επιστημονικών τους επιτευγμάτων στο κοινό. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ θα συμμετάσχει στο Συμπόσιο sheSTEMS που διοργανώνει το Greek Women in STEM. H Δρ. Αρετή Μούρκα, σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο ‘Υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας και χρηματοδότησης’.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Δ /. Εθνικές προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας

 

1. Προδημοσίευση της εμβληματικής δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, προδημοσιεύτηκε η εμβληματική Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η ενιαία Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σε σύμπραξη με επιχειρήσεις). Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 300 εκατομμύρια ευρώ και το κάθε χρηματοδοτημένο έργο δύναται να διαρκέσει έως και 36 μήνες.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

E /. Υπηρεσίες του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το Γραφείο αποτελεί μια εσωτερική δομή της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εξειδικευμένη υποστήριξη μελών και συνεργατών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ σε συνεργατικά έργα, στο πλαίσιο ανταγωνιστικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης του ΕΚΠΑ στις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές και της προσέλκυσης πόρων από ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδότησης

 

 

Για το σχεδιασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών, μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία και τις ανάγκες σας.

Copyright © 2021 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, All rights reserved. 
Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas
Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη