Νέα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας

 


Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Ιανουάριος 2023

 

ΗIGHLIGHTS Ιανουάριος 2023

Καλές Γιορτές και ευχές για τη Νέα Χρονιά!

Μετά την επίσημη δημοσίευση των Προγραμμάτων Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2023-2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στα μέσα Δεκεμβρίου σε σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης για αρκετές από τις θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Τον Ιανουάριο του 2023 αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης για τις υπόλοιπες θεματικές περιοχές. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις εξελίξεις για κάθε θεματική περιοχή στο αντίστοιχο άρθρο της ανασκόπησης του 2022 που ετοιμάσαμε για εσάς. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη του Ορίζοντα Ευρώπη. Παραμείνετε συντονισμένοι! 

 

 

Α/. Aνοιχτές προκηρύξεις στον Ορίζοντα Ευρώπη

 

 

Ο Ορίζοντας Ευρώπη αποτελεί το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 95,5 δις ευρώ για την 7ετία (2021-2027). 
Ο τρόπος αναζήτησης των ανοικτών προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη αναβαθμίστηκε, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και περιεχομένου. Η νέα υπηρεσία εστιάζει στις επιμέρους θεματικές ενότητες του Ορίζοντα Ευρώπη μέσω ενός αυτοματοποιημένου τρόπου αναζήτησης των ανοικτών προκηρύξεων.
Η νέα υπηρεσία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πιο άμεσης και φιλικότερης πλοήγησης σε όλες τις ενότητες της επιλεγμένης προκήρυξης, έχει στόχο να διευκολύνει την περιήγηση στο πληροφοριακό υλικό της διαδικτυακής πύλης “Funding and Tenders Οpportunities portal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

Β/. Νέα

 

1. Επίσημη δημοσίευση Προγραμμάτων Εργασίας 2023-2024 για τις θεματικές ενότητες του Ορίζοντα Ευρώπη

Τα προγράμματα εργασίας των θεματικών του Ορίζοντα Ευρώπη για το διάστημα 2023 - 2024 είναι πλέον διαθέσιμα στα reference documents της διαδικτυακής πύλης Funding and Tenders opportunities Portal με προϋπολογισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι από τους νεωτερισμούς των προγραμμάτων εργασίας περιλαμβάνουν: την ενίσχυση της πρόσβασης Ουκρανών ερευνητών στις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, την πιλοτική εφαρμογή των τυφλών αξιολογήσεων (blind evaluations) και την πιλοτική εισαγωγή της κατ’ αποκοπής χρηματοδότησης (lump sum) σε αρκετά topics.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

2.  Πρόγραμμα εργασίας 2023 της Σύμπραξης Circular Bio-based Europe (CBE JU)

 

Η Σύμπραξη για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη - Circular Bio-based Europe Joint Understanding – CBE JU δημοσίευσε νέο πρόγραμμα εργασίας για το 2023, ύψους 215,5 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση ανταγωνιστικών κυκλικών βιο-βιομηχανιών στην Ευρώπη, μέσω 18 διαφορετικών προκηρύξεων (topics). Τα 4 topics αφορούν σε εμβληματικές δράσεις καινοτομίας (Innovation Actions- Flagships), τα 7 topics αφορούν σε δράσεις καινοτομίας (Innovation Actions), τα 5 topics αφορούν σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας (Research and Innovation Actions) και 2 topics αφορούν σε δράσεις υποστήριξης και συντονισμού (Coordination and Support Actions).
Η ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες, στις 20 Απριλίου 2023.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

3.  Επισκόπηση των προκηρύξεων του προγράμματος WIDERA 2023-2024

Το πρόγραμμα εργασίας (WP) 2023-2024 του προγράμματος Widening Participation and Strengthening of the EU Research Area είναι πλέον διαθέσιμο, με τις πρώτες προκηρύξεις να ανοίγουν από τις 10 Ιανουαρίου 2023. Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 Destinations:

 • Destination 1: Improved access to Excellence
 • Destination 2: Attracting and Mobilising Best Talents
 • Destination 3: Reforming and Enhancing the EU R&I System

 
Ο κύριος νεωτερισμός των πρώτων δύο Destinations είναι ο αυξημένος αριθμός έργων που θα χρηματοδοτηθούν, σε αρκετές προκηρύξεις, ο νέος τρόπος χρηματοδότησης lump sum, νέες προκηρύξεις που αποσκοπούν σε συνέργειες ευρωπαϊκών με διαθρωτικών προγραμμάτων και τέλος, δυνατότητες mentoring ουκρανικών φορέων οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

4. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie 2023-2024

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 ανακοινώθηκαν οι δράσεις MSCA για την περίοδο 2023-2024. Προβλέπονται κονδύλια πάνω από 1,7 δις ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσοστό να δεσμεύεται για τη χρηματοδότηση MSCA Doctoral Networks με 434,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2023 και 451,2 εκατομμύρια ευρώ για το 2024. Ακολουθεί η χρηματοδότηση MSCA Postdoctoral Fellowships με 260,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2023 και 270,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2024. Μικρότερα ποσά είναι προϋπολογισμένα για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις MSCA COFUND με 200 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία, τις δράσεις MSCA Staff Exchanges με 160 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία και τις δράσεις εξωστρέφειας MSCA & Citizens, που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως οι European Researchers' Night και Researchers at Schools με 15,4 εκατομμύρια ευρώ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

5. Πρόγραμμα εργασίας Research Infrastructures 2023-2024

Η θεματική περιοχή Research Infrastructures υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες στις ερευνητικές κοινότητες ώστε να διεξάγουν απρόσκοπτα την έρευνά τους.  Στόχος είναι η δημιουργία ανοικτών, προσβάσιμων και βιώσιμων υποδομών παγκοσμίου κύρους για τους καλύτερους ερευνητές. 
Το πρόγραμμα εργασίας 2023-2024 παρουσιάστηκε σε ενημερωτική εκδήλωση της ΕΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2022 διαδικτυακά. Παρουσιάστηκαν επιπροσθέτως οδηγίες για τη διαδικασία κατάθεσης και αξιολόγησης προτάσεων καθώς και για το νέο τρόπο χρηματοδότησης lump sum (κατ’ αποκοπή). Ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

6.  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 2023

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2023 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) θα διαθέσει προϋπολογισμό άνω των 2,2 δις ευρώ  για τη στήριξη άνω των 1.000 εξεχόντων ερευνητών που θα συνεργαστούν με φορείς από όλη την Ευρώπη. Μία διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για τη συμπληρωματική επιχορήγηση ERC Proof of Concept από 25 σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Σχετικά με την υποστήριξη προσφύγων από εμπόλεμες περιοχές, το Συμβούλιο εισήγαγε μια ειδική διάταξη για επέκταση του διαστήματος επιλεξιμότητας όσον αφορά τους ερευνητές που ζητούν άσυλο, ενώ προστέθηκε άλλο ένα κριτήριο επέκτασης για θύματα φυσικών καταστροφών. Ένας ακόμα νεωτερισμός είναι η εισαγωγή της προκήρυξης ERC Science Journalism Initiative, για τη στήριξη συνεργασιών δημοσιογράφων με ερευνητικούς φορείς.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

7. Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

To Cluster 2 στοχεύει στην ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην επιτυχή ανταπόκριση της κοινωνίας στους πολύπλευρους οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς. Οι κατηγορίες παρέμβασης (Destinations) είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ιnnovative research on democracy and governance
 2. Ιnnovative research on European cultural heritage and cultural and creative industries - building our future from the past
 3. Ιnnovative research on social and economic transformations

Στις 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη ενημερωτική ημερίδα, ενώ στις 18 Ιανουαρίου θα λάβει χώρα διαδικτυακά, διεθνής εκδήλωση δικτύωσης.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

8.  Cluster 3 “Civil security for society”: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Το πρόγραμμα εργασίας του Cluster 3 “Civil security for society” περιλαμβάνει τα εξής Destinations:
1. Better protect the EU and its citizens against crime and terrorism
2. Effective management of EU external borders
3. Resilient infrastructure
4. Increased Cybersecurity
5. A Disaster-Resilient Society for Europe
6. Strengthened Security Research and Innovation

Οι προκηρύξεις πρόκειται να ανοίξουν τον Ιούνιο του 2023 με προθεσμίες τον Νοέμβριο του 2023, ενώ επικαιροποιημένη έκδοση του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του 2023 και πριν την έναρξη της υποβολής προτάσεων.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

9. Cluster 4 “Digital, Industry and Space”: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Το πρόγραμμα εργασίας του Cluster 4 “Digital, Industry and Space” για το 2023-2024 περιλαμβάνει προκηρύξεις στις θεματικές περιοχές των ψηφιακών τεχνολογιών, της βιομηχανίας και του διαστήματος και ομαδοποιούνται στα εξής Destinations:
1. Climate neutral, circular and digitised production
2. Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
3. World-leading data and computing technologies
4. Digital & emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal
5. Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
6. A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

Οι πρώτες προκηρύξεις άνοιξαν εντός του Δεκεμβρίου 2022 με αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023. Στις 14-16 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε επίσημη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προφίλ εν δυνάμει συνεργατών στις διαδικτυακές πλατφόρμες δικτύωσης οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τον Μάρτιο του 2023.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

10. Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Το πρόγραμμα εργασίας 2023-2024 του Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility” έχει προϋπολογισμό 1,6 δις ευρώ και περιλαμβάνει 74 προκηρύξεις μέσω των παρακάτω Destinations:

 1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
 3. Destination – Sustainable, secure and competitive energy supply
 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
 5. Clean and competitive solutions for all transport modes
 6. Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Στις 15-16 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε επίσημη ημερίδα με διαθέσιμο υλικό εδώ

 

Διαβάστε περισσότερα

 

11. Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment” διαρθρώνεται στα εξής Destinations:

 1. Βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστημάτων
 2. Δίκαια, υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση
 3. Τομείς κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας
 4. Καθαρό περιβάλλον και μηδενική ρύπανση
 5. Γη, ωκεανός και νερό για κλιματική δράση
 6. Ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς, υγιείς και πράσινες αγροτικές, παράκτιες και αστικές κοινότητες
 7. Καινοτόμος διακυβέρνηση, περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας

Η προκήρυξη για το 2023, που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της επίσημης ανακοίνωσης του προγράμματος εργασίας 2023-2024, χρηματοδοτείται με περίπου 1,05 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, συγκεντρώνοντας πάνω από 1800 συμμετέχοντες. Το υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

12.  European Innovation Council – Πρόγραμμα Εργασίας 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας – European Innovation Council (EIC) με προϋπολογισμό 1,6 δις ευρώ για το 2023 για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, καινοτόμων επιχειρήσεων και της δημιουργίας νέων αγορών. Στην προκήρυξη EIC Pathfinder  θα διατεθούν 343 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση πρωτοπόρας έρευνας από διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες. Στην προκήρυξη EIC Transition θα διατεθούν 128,3 εκατομμύρια ευρώ για τον μετασχηματισμό των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτομίας και τέλος, στο πλαίσιο του EIC Accelerator θα διατεθούν 1,13 δις ευρώ με στόχο την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντίκτυπου, με τη δυνατότητα να δημιουργίας νέων αγορών ή αναμόρφωσης των ήδη υπαρχουσών.
Η επίσημη ενημερωτική ημερίδα διοργανώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 της οποίας το υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

13.  EIC Impact Report 2022

Δημοσιεύτηκε στις αρχές Δεκεμβρίου η αναφορά αποτίμησης αντικτύπου για το 2022 (Impact Report 2022) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας - European Innovation Council (EIC). Στη συγκεκριμένη έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στα επιτεύγματα του EIC.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική αξία των εταιρειών που έλαβαν υποστήριξη από το EIC αποτιμάται σήμερα σε περισσότερα από 40 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 12 εταιρειών «μονόκερων» και 112 εταιρειών «κενταύρων», ενώ συνολικά υποστηρίχτηκαν περισσότερες από 1.600 νεοφυείς και άλλες επιχειρήσεις.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

14.  European Institute of Innovation and Technology

Το ΕΙΤ υποστηρίζει τη δημιουργία δυναμικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων μέσω των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities – KICs. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί οι εννιά θεματικές Κοινότητες και η κάθε μία είναι αφιερωμένη στην εύρεση λύσεων σε συγκεκριμένες παγκόσμιες προκλήσεις.
Πρόσφατα το ΕΙΤ ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 890 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα υλοποιηθούν από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας.
Με βάση την αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ αποφάσισε την εξής κατανομή των επιχορηγήσεων:

Για τα έτη 2023 & 2024 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Για τα έτη 2023, 2024 & 2025
(σε εκατομμύρια ευρώ)

EIT Climate-KIC: 20,2

EIT Health: 142,9

EIT Digital: 30,6

EIT Raw Materials: 136,1

EIT InnoEnergy: 440

EIT Food: 179,2

 

EIT Manufacturing: 107,3

EIT Urban Mobility: 129,7

 

Διαβάστε περισσότερα

 

15.  Ανασκόπηση του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και κατάρτισης Euratom

Το Ευρατόμ (Euratom Research and Training Programme – Euratom)  αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την κατάρτιση σχετικά με την ατομική ενέργεια. Εκτείνεται μεταξύ του 2021-2025 με στόχο τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας, συμπληρώνοντας παράλληλα τους στόχους του Ορίζοντα Ευρώπη ως προς την ενεργειακή μετάβαση και την υλοποίηση του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη για τη σύντηξη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την πενταετία ανέρχεται στα 1.38 δις ευρώ με την εξής κατανομή:

 • 583 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις έρευνας και ανάπτυξης στη σύντηξη
 • 266 εκατομμύρια ευρώ για την πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία
 • 532 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών

 
Το πρόγραμμα εργασίας 2021-2022 αναμένεται να χρηματοδοτήσει συνολικά 32 έργα σε προκηρύξεις με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια, προστασία, ραδιενεργά απόβλητα, διαχείριση αναλωμένων καυσίμων, ακτινοπροστασία, ενέργεια σύντηξης, όπως και η διεύρυνση της έρευνας για εφαρμογές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής.
Το πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2023-2025 αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές Ιανουαρίου του 2023. Οι προκηρύξεις του προγράμματος θα ανοίξουν στις 22.03.2023 και συνεπώς το διάστημα που θα προηγηθεί, θα διεξαχθεί και η επίσημη ημερίδα από την ΕΕ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Γ/. Εκδηλώσεις

 

1.  Εκδήλωσης ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 1 “Health”

19 Ιανουαρίου 2023, διαδικτυακά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτική ημερίδα για το Cluster 1 “Health” με τις ακόλουθες βασικές ενότητες:

 1. Ζωή και εργασία σε περιβάλλον το οποίο προωθεί την υγεία
 2. Αντιμετώπιση ασθενειών και μείωση της επιβάρυνσης από ασθένειες
 3. Εξασφάλιση της πρόσβασης σε καινοτόμα, αειφόρα και υψηλής ποιότητας φροντίδας υγεία
 4. Αξιοποίηση των μέγιστων δυνατοτήτων από νέα εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για μία υγιή κοινωνία
 5. Διατήρηση μίας καινοτόμου, αειφόρου και διεθνώς ανταγωνιστικής βιομηχανίας της υγείας
 6. Παραμένοντας υγιείς σε μία ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωσή δικτύωσης για την προετοιμασία προτάσεων στις επερχόμενες προκηρύξεις του 2023, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου HNN3.0.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

2. Διεθνής εκδήλωση δικτύωσης του Cluster 2 “Cluster, Creativity and Inclusive Society”

18 Ιανουαρίου 2023, διαδικτυακά
Το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 2 Net4Society, διοργανώνει διαδικτυακά διεθνή εκδήλωση δικτύωσης, με στόχο τη δημιουργία κοινοπραξιών για τις προκηρύξεις του 2023. H εκδήλωσή δικτύωσης συγκεντρώνει ενδιαφερόμενους φορείς από την τετραπλή έλικα (ακαδημία – έρευνα, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών) από όλη την Ευρώπη, αποτελώντας σημαντική ευκαιρία επέκτασης του συνεργατικού δικτύου των φορέων για τη δημιουργία κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

3. EU Missions: ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις 2023

17-18 Ιανουαρίου 2023, διαδικτυακά

Eνημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις του 2023 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αποστολών (EU Missions) θα διοργανωθεί στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2023 διαδικτυακά από την ΕΕ. Το πρόγραμμα εργασίας 2023 με προϋπολογισμό 600 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει προκηρύξεις για τις 5 Αποστολές, καθώς και 3 κοινές προκηρύξεις (joint calls) για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Αποστολών.

Την πρώτη ημέρα 17.01.2024, θα παρουσιαστούν οι Αποστολές “Adaptation to Climate Change Mission”, “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 Mission” και “Cancer Mission”, ενώ τη δεύτερη ημέρα 18.01.2024 θα παρουσιαστούν οι Αποστολές “Restore our Ocean and Waters by 2030 Mission” και “A Soil Deal for Europe Mission”.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Δ /. Εθνικές προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας

 

1. Προδημοσίευση της εμβληματικής δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, προδημοσιεύτηκε η εμβληματική Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η ενιαία Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σε σύμπραξη με επιχειρήσεις). Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 300 εκατομμύρια ευρώ και το κάθε χρηματοδοτημένο έργο δύναται να διαρκέσει έως και 36 μήνες.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

E /. Υπηρεσίες του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το Γραφείο αποτελεί μια εσωτερική δομή της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εξειδικευμένη υποστήριξη μελών και συνεργατών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ σε συνεργατικά έργα, στο πλαίσιο ανταγωνιστικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης του ΕΚΠΑ στις διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές και της προσέλκυσης πόρων από ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδότησης

 

 

Για το σχεδιασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών, μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία και τις ανάγκες σας.

Copyright © 2021 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, All rights reserved. 
Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas
Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη