Ο φυλλομετρητής σας δεν επιτρέπει αυτόματη αντιγραφή στο πρόχειρο.

Πατήστε ctrl+c για να αντιγράψετε τον σύνδεσμο και έπειτα κλείστε το παράθυρο.