Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Διοργανώνεται το ενδέκατο σε σειρά Webinar Cup & Cakes με τίτλο: “Gas Fermentation to produce methane, extractable chemicals, or Protein”

Ποιους αφορά:
Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Υποψήφιους Διδάκτορες και Ερευνητές
Πότε:  Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, 13:00 μ.μ -14:00 μ.μ (‘Ωρα Ελλάδος)
Deadline: Open
Που: Zoom
Διάρκεια:
40 λεπτά
Registration: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη στην ακόλουθη διεύθυνση
e-mail: Julie.hyzewicz@univ-amu.fr

Περίληψη:The research group is interdisciplinary in nature. Besides operating lab-scale and pilot-scale bioreactors, the group members use systems biology, metabolic engineering, electrochemistry, and applied microbiology for research purposes or to change the product portfolio for biotechnology production platforms.During his presentation, Lars will discuss bioprocessing with the substrates CO2, H2, and/or CO in the gaseous form, which he refers to as gas fermentation. He will then discuss and give examples of how choosing or combining different conversion steps from the speciality areas 1-4 can lead to different products, including methane, ethanol, medium-chain carboxylic acids, or protein”.

Εισηγητής/Ομιλητής:
Lars Angenent is a Humboldt Professor in the Department of Geosciences at the University of Tübingen in Germany and works in the area of Environmental Biotechnology. This is also the name of his research group (www.envbiotech.de)

Δείτε περαιτέρω πληροφορίες για τη σειρά των διαδικτυακών σεμιναρίων: εδώ

Cups&Cakes webinar series RIS4CIVIS

Το ΕΚΠΑ συμμετέχει ισότιμα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις στοχεύουν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θέτοντας στο επίκεντρο των στόχων, την ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες, τη συμβολή στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Η ανάπτυξη της Έρευνας και της Καινοτομίας (R&I), ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής αποστολής, αποτελεί μέρος του έργου του CIVIS από την αρχή.

Έχοντας ως γνώμονα αυτή την προοπτική, έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί το RIS4CIVIS. Γενικό απώτερο στόχο συνιστά να παραχθεί μια ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία, με την πάροδο του χρόνου, θα επιτρέψει στα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS να ενσωματώσουν απρόσκοπτα την τεχνογνωσία και τους πόρους τους στην υπηρεσία της έρευνας και της καινοτομίας, που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τρέχουσες και μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Ως μέρος των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι συναντήσεις/webinars Cups & Cakes στοχεύουν στη δημιουργία ενός φόρουμ συζήτησης για τους ερευνητές, έτσι ώστε να συνδεθούν και να λάβουν μια γενική συνολική επισκόπηση, του τι διαδραματίζεται σε άλλα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια  αναφορικά με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Μακροπρόθεσμα, αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών αποσκοπούν επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση των ανταλλαγών και στην ανάπτυξη πιθανών συνεργασιών στο πλαίσιο της δια-πανεπιστημιακής Συμμαχίας του CIVIS.

Οι συναντήσεις  (webinar series) Cup & Cakes θα προγραμματίζονται για μία ώρα και θα αποτελούνται από δύο φάσεις:

• Παρουσίαση 40 λεπτών της τρέχουσας ερευνητικής εργασίας που επέλεξε ο ομιλητής (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 5 λεπτών της γενικής εξειδίκευσης του και των εργασιών του, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πανεπιστήμιο σχετικά με το ερευνητικό θέμα ενδιαφέροντος).

• Ανοιχτή συζήτηση περίπου 20 λεπτών.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, κάθε δύο εβδομάδες από τη 13:00 μ.μ έως τις 14:00 μ.μ (τοπική ώρα Ελλάδος). Κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, με τη σειρά του, θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στην κοινότητα του CIVIS ένα αντικείμενο της έρευνάς του.

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές ή ερευνητικές ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο σε μια συνάντηση “Cup & Cakes”, αποστέλλοντας email στο ris4civis@uoa.gr συνοδευόμενο από μια μικρή περιγραφή του αντικειμένου της έρευνάς τους/εισήγησης στην αγγλική γλώσσα, τις θεματικές ενότητες που αφορά και ένα σύντομο βιογραφικό του ερευνητή που θα την παρουσιάσει.

Scheduled CIVIS Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία Παρουσιάσεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN