Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Παγκόσμια Ημέρα Ξηρασίας και Ερημοποίησης, που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουνίου, μας υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη για δράση ενάντια στην υποβάθμιση του εδάφους και την προστασία των φυσικών μας πόρων. Ξηρασία είναι η παρατεταμένη περίοδος μειωμένων βροχοπτώσεων που οδηγεί σε ανεπάρκεια νερού για τις φυσικές οικοσυστημικές και ανθρωπογενείς χρήσεις, ενώ η Ερημοποίηση είναι η διαδικασία υποβάθμισης της γης σε ξηρές, ημίξηρες και ξηροφυτικές περιοχές λόγω διάφορων παραγόντων, όπως οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις της ξηρασίας και της ερημοποίησης είναι καταστροφικές για το περιβάλλον, τη γεωργία, την οικονομία και την καθημερινή μας ζωή, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, η κλιματική αλλαγή έχει φέρει στο προσκήνιο τις συχνότερες και εντονότερες περιόδους ξηρασίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι χαμηλές βροχοπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά την αγροτική παραγωγή και την παροχή νερού. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι οι αγροτικές και ημι-αγροτικές, όπου η ερημοποίηση αποτελεί σοβαρή απειλή για την οικονομία και την βιοποικιλότητα.

Πιο συγκεκριμένα οι Επιπτώσεις και οι Κίνδυνοι της Ξηρασίας και Ερημοποίησης αφορούν τους τομείς:

 • Αγροτική Παραγωγή: Η ξηρασία μειώνει την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και αυξάνει το κόστος άρδευσης, οδηγώντας σε οικονομικές απώλειες για τους αγρότες.
 • Yδάτινοι Πόροι: Η μειωμένη διαθεσιμότητα νερού επηρεάζει τόσο την ανθρώπινη κατανάλωση όσο και τις γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
 • Βιοποικιλότητα: Η ερημοποίηση καταστρέφει τα οικοσυστήματα και απειλεί τη βιοποικιλότητα, καθιστώντας δυσκολότερη την επιβίωση πολλών ειδών φυτών και ζώων.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, μπορούμε να υιοθετήσουμε μια σειρά από μέτρα και προτεινόμενες δράσεις, όπως:

 • Μείωση της Κατανάλωσης Νερού: Προώθηση τεχνικών εξοικονόμησης νερού, όπως η στάγδην άρδευση και η χρήση ανακυκλωμένου νερού στις γεωργικές και αστικές περιοχές.
 • Προστασία των Δασών: Ενίσχυση των προγραμμάτων αναδάσωσης και καταπολέμηση της παράνομης υλοτόμησης για να διατηρήσουμε τα δασικά μας οικοσυστήματα.
 • Αναγεννητική Γεωργία: Εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, όπως η αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι, που μπορεί να περιέχει και αγρανάπαυση) και η χρήση οργανικών λιπασμάτων, για να βελτιωθεί η γονιμότητα του εδάφους.
 • Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Εκπαίδευση των πολιτών για τις επιπτώσεις της ξηρασίας και της ερημοποίησης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (http://lacae.geol.uoa.gr/) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) παίζει σημαντικό ρόλο στη μελέτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με αυτήν. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που μελετά το Eργαστήριο είναι η ξηρασία και η ερημοποίηση.

spl12
Σχήμα 1. Ετήσιος Δείκτης Ξηρασίας (SPI12; Annual Standarized Precipitation Index) για την περιοχή της Μεσογείου. Οι αρνητικές τιμές του δείκτη για την τριακονταετία 1981-2010 δείχνουν την επικράτηση συνθηκών ξηρασίας στο σύνολο της Μεσογείου.
spl12 1
Σχήμα 2. Τάσεις του Ετήσιου Δείκτη Ξηρασίας (SPI12; Annual Standarized Precipitation Index) για την περιοχή της Μεσογείου. Οι αρνητικές τιμές των τάσεων του δείκτη για την τριακονταετία 1981-2010 δείχνουν την εντατικοποίηση των συνθηκών ξηρασίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των δράσεών του, ασχολείται με:

 • Έρευνα: Διεξαγωγή έρευνας για την κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην ξηρασία και την ερημοποίηση και την ανάπτυξη μοντέλων πρόγνωσης.
 • Εκπαίδευση: Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε φοιτητές και επαγγελματίες σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
 • Κοινοποίηση Γνώσης: Ενημέρωση του κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής για τις συνέπειες της ξηρασίας και της ερημοποίησης και προώθηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης.
 • Συνεργασία: Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα για την ανταλλαγή γνώσης και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ξηρασίας και της ερημοποίησης.
spl12 2
Σχήμα 3. Χωρική κατανομή των θερμών και ξηρών ημερών (WD days) για την περίοδο 1950-2018, στη περιοχή της Μεσογείου. Περισσότερες θερμές και ξηρές ημέρες εμφανίζονται ιδιαίτερα στην Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ξηρασίας και Ερημοποίησης είναι μια σημαντική υπενθύμιση ότι η προστασία των φυσικών μας πόρων είναι ζωτικής σημασίας. Στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, η συνεργασία όλων των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας. Ας εργαστούμε μαζί για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Καθηγητής Παναγιώτης Νάστος
Διευθυντής Εργαστηρίου Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN