Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ποιούς αφορά: Ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Deadline: τελική ημερομηνία για κατάθεση των προτάσεων στο MSCA είναι στις 12 Οκτωβρίου 2021

Τα 8 ιδρύματα-μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου των Πολιτών CIVIS ανέλαβαν την πρωτοβουλία να υποστηρίξουν έμπειρους ερευνητές, ώστε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή, σε επίπεδο μετα-διδακτορικής έρευνας, στο πρόγραμμα Marie Sklowdoska-Curie Postdoctoral Fellowship.  Στις 12 Μαΐου 2021, τα πανεπιστήμια του CIVIS ξεκίνησαν την πρωτοβουλία με απώτερο στόχο, να διευκολύνουν τις συνεργασίες μεταξύ των Ερευνητών και Επιβλεπόντων καθηγητών (Supervisors) από τα Πανεπιστήμια του CIVIS στο πλαίσιο των μεταδιδακτορικών υποτροφιών Marie Sklodowska Curie. Οι επιβλέποντες οποιουδήποτε ερευνητικού πεδίου ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους να φιλοξενήσουν έναν ερευνητή MSCA κάνοντας εγγραφή σε κοινή βάση δεδομένων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση 900 Ακαδημαϊκών. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία, σε ερευνητές κάθε ηλικίας, εθνικότητας ή επιστημονικού αντικειμένου, με διδακτορικό δίπλωμα και μέγιστη ερευνητική εμπειρία 8 χρόνων,  που δεν έχουν διαμείνει και δεν έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους στη χώρα του δικαιούχου για περισσότερο από 12 μήνες τα προηγούμενα τρία χρόνια, να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα MSCA Individual Fellowship επιλέγοντας ένα από τα πανεπιστήμια της συμμαχίας του CIVIS ως πανεπιστήμιο φιλοξενίας.

Επιπροσθέτως, στη βάση δεδομένων προστέθηκαν πεδία δευτερευούσης εμπειρογνωμοσύνης για να ενισχυθούν οι προοπτικές εύρεσης του καταλληλότερου supervisor. Ωστόσο, λάβετε υπόψιν σας, ότι λόγω των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτικών αρχών δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμα στο αρχείο. Επομένως, εάν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε με κάποιο από αυτά, στείλτε ένα e-mail στο αντίστοιχο γραφείο έρευνας ή CIVIS στο Πανεπιστήμιο από το οποίο θα επιλέξετε των επιβλέποντα. Βρείτε τον αντίστοιχο πίνακα με τις επαφές από τα ερευνητικά γραφεία του εκάστοτε ιδρύματος στην ιστοσελίδα: εδώ

Κάθε ένας από τους αιτούντες-ερευνητές, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν Επιβλέποντα (Supervisor) από τον κατάλογο των πανεπιστημιακών Καθηγητών ή Ερευνητών που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να φιλοξενήσουν έναν υπότροφο του MSCA-IF. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα που αναφέρεται παραπάνω  δείτε τον και εδώ

Σημειώνεται πως, οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές πρέπει να υποβάλουν την αίτηση διαδικτυακά. Εφόσον, πληρούν τα κριτήρια αποδοχής και η αίτησή τους γίνει δεκτή, τότε θα έρθουν σε επαφή με τον Επιβλέποντα που έχουν επιλέξει για να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα και να ξεκινήσουν την προετοιμασία της πρότασης που θα καταθέσουν στο MSCA-IF. Μόλις οι ερευνητές και οι επόπτες επικοινωνήσουν, θα πρέπει να αποφασίσουν εάν η συνεργασία είναι τελικά εφικτή. Στην προαναφερθείσα περίπτωση, οι αιτούντες θα λάβουν υποστήριξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υποβολής της πρότασής τους.

Παρακαλούμε, μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στο e-mail το όνομα του επόπτη (έως τρία ονόματα εποπτών) με τους οποίους σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης των δράσεων MSCA:

“I hereby confirm that:

I am already in possession of a PhD/I will be in possession of a PhD by the call deadline
I do not have more than 8 years of full-time research experience
I have not resided/ carried out my main activity in the country of the beneficiary for more than 12 in the 36 months before call deadline”

Για ενδελεχή σας ενημέρωση σχετικά με τα βασικά κριτήρια αποδοχής της αίτησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα: https://civis.eu/en/msca-post-doc-fellowships

από έως
Scheduled CIVIS Προκηρύξεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN