Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

To Ίδρυμα Fulbright επιβραβεύει ετησίως την αριστεία και διανοίγει γέφυρες μεταξύ των χωρών όπου εδρεύει και των ΗΠΑ σε ακαδημαϊκό, πολιτιστικό, τεχνολογικό και πολιτικό επίπεδο. Από τους εννέα φετινούς βραβευθέντες Επισκέπτες Επιστήμονες (Visiting Scholars) του Fulbright Greece είναι αξιοσημείωτο ότι οι τέσσερις είναι από το ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα οι (με αλφαβητική σειρά):

– Επίκουρη Καθηγήτρια Φαινομενολογίας τουΤμήματος Φιλοσοφίας, κ. Φωτεινή Βασιλείου. Η Επικ. Καθ. κ. Βασιλείου θα μεταβεί στο Loyola University Chicago, Department of Philosophy και θα διεξάγει έρευνα με τίτλο “Για τη Φαινομενολογία της Σωματικότητας στη Δυνητική Πραγματικότητα (On the Phenomenology of Embodiment in Virtual Reality)”.  Στο πλαίσιο της έρευνάς της, σκοπεύει να εξετάσει κριτικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες της Δυνητικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) πραγματεύονται τους διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της αίσθησης κυριότητας και ελέγχου ενός δικού μας δυνητικού σώματος. Ειδικά, δε, την ενδιαφέρει πώς συμβαίνει αυτό σε εμβυθιστικά εικονικά περιβάλλοντα. Η προσέγγισή της βασίζεται σε φαινομενολογικές φιλοσοφικές αναλύσεις και αποσκοπεί στο να φωτίσει τον παραγνωρισμένο, αλλά ουσιώδη ρόλο, που διαδραματίζει η αφή στη συγκρότηση της δυνητικής εμπειρίας.

– Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας τουΤμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, κ. Μαρία (Μάρλεν) Μούλιου. Η Επικ. Καθ. κ. Μούλιου θα μεταβεί στο New York University, Tisch School of the Arts, College of Arts and Science, Department of Performance Studies και θα διεξάγει έρευνα με τίτλο “Ανιχνεύοντας το ‘πνευματικό’ δυναμικό των μουσείων: συνέργειες μεταξύ Μουσειολογίας και Νευροεπιστήμης (Tracing the ‘Spiritual’ Potential of Museums: Synergies between Museology and Neuroscience Methods)”. Η έρευνά της θα προσπαθήσει να γεφυρώσει τη μουσειολογία με τη νευροεπιστήμη ώστε να προσεγγίσει διεπιστημονικά τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι μουσειακές εμπειρίες στην καλή ψυχική υγεία των επισκεπτών. Στόχος της είναι να διασταυρώσει τη σχετική βιβλιογραφική παραγωγή και στους δύο τομείς προκειμένου να διαμορφώσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις για την σχέση των μουσείων με την “πνευματικότητα”.

– Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής – Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας, κ. Αικατερίνη-Μαρία Παππά. Η Αναπ. Καθ. κ. Παππά θα μεταβεί στα University of Wisconsin-Madison, Department of Biochemistry και Michigan State University, Department of Biochemistry and Molecular Biology και θα διεξάγει έρευνα με τίτλο “Εφαρμογές Συνθετικής Βιολογίας και Βιολογίας Συστημάτων για παραγωγή βιοαιθανόλης και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Synthetic and Systems Biology Applications for Bioethanol and High Added-Value Compound Production) “. Τα εργαστήρια υποδοχής τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, ενώ από τα δύο το πρώτο έχει μακροχρόνια συνεργασία με το οικείο εργαστήριο του ΕΚΠΑ. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε γονιδιωματικές αναλύσεις μεγάλων δεδομένων καθώς και σε καινοτόμες διατάξεις υποκυττάριου εγκλωβισμού βιοχημικών αντιδράσεων, με σκοπό την απόκτηση γνώσης πάνω σε διεργασίες θεμελιώδεις για την παραγωγή προϊόντων στη Βιοενέργεια.

– Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνούς Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, κ. Φιλίππα Χατζησταύρου. Η Επικ. Καθ. κ. Χατζησταύρου  θα μεταβεί στο University of California, Berkeley, Department of Sociology, και θα διεξάγει έρευνα με τίτλο “Πολιτικός καπιταλισμός και ρεπερτόρια επιχειρηματικών δράσεων: αντλώντας διδάγματα από την εμπειρία των ΗΠΑ (Political Capitalism and Repertoires of Business Actions: Drawing Lessons from the U.S. Experience)”. Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης των δρώντων της αγοράς και του κράτους διευκολύνοντας έτσι την καλύτερη κατανόηση των πιο σύγχρονων πτυχών, πολιτικών, ρυθμιστικών, κοινωνιολογικών και πολιτισμικών του σύγχρονου ψηφιακού καπιταλισμού μέσω της μελέτης της περίπτωσης των ΗΠΑ.

Tην εκδήλωση βράβευσης τίμησε ο Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, πρώην Πρύτανης και νυν Υπουργός Παιδείας, κ. Χρήστος Κίττας (βλ. φωτογραφία).

I6Tv7AnU

Περισσότερες πληροφορίες για τα προφίλ των βραβευμένων μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα https://www.fulbright.gr/en/grantees/greek-grantees-profiles/fulbright-visiting-scholar-program , ενώ για τις φετινές βραβεύσεις του Fulbright Greece στην ιστοσελίδα https://www.fulbright.gr/en/grantees .

 
 

 

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN