Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Οδηγός Καλών Γηριατρικών Πρακτικών από το ΕΚΠΑ στα αποτελέσματα των Open Labs του CIVIS

Ο Οδηγός Καλών Γηριατρικών Πρακτικών είναι ένα βοήθημα για φροντιστές ηλικιωμένων, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ και την οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ για να τους βοηθήσει να προσφέρουν αποτελεσματικότερη φροντίδα, εφαρμόζοντας σύγχρονα υγειονομικά πρωτόκολλα που συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στον τομέα της Γηριατρικής.

Η ραγδαία δημογραφική αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται σε ειδικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), είτε εξαιτίας της απουσίας οικογενειακού ή κοινωνικού δικτύου, είτε εξαιτίας πολλαπλών νοσημάτων που αντιμετωπίζουν. Για τη σωστή αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων των ηλικιωμένων κρίνεται αναγκαία η συνεχής εκπαίδευση των φροντιστών με στόχο την ορθή διαχείρισή τους και την αποφυγή της ιατρογενούς νοσηρότητας, που είναι δυστυχώς συχνή σε αυτό τον πληθυσμό. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η διαρκής ενημέρωση και η ευρύτερη ενδυνάμωσή τους, ώστε να φέρουν σε πέρας τον σημαντικό ρόλο που η σημερινή κοινωνία τους έχει αναθέσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Οδηγός Καλών Γηριατρικών Πρακτικών για το Προσωπικό ΜΦΗ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων – Improving the life of seniors», μιας συνεργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, που εντάχθηκε στα Ανοιχτά Εργαστήρια (Open Labs) του CIVIS, τα οποία ξεκίνησαν το 2021. Σκοπός των Open Labs είναι η προώθηση της συνεργασίας των Πανεπιστημιακών τμημάτων με μέλη και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, στοχεύοντας στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της κοινωνίας και Πανεπιστημίου για την από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για εκπαίδευση μέσα από κοινωνική προσφορά (service learning).

Το πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων» είχε διττό στόχο: αφενός την κινητοποίηση και ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων που διαμένουν σε ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέσω της τακτικής διαγενεακής επαφής με μαθητές, που υλοποιεί επί σειρά ετών η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, και αφετέρου την ενδυνάμωση του προσωπικού των ΜΦΗ και την επιμόρφωσή τους σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση συνηθισμένων γηριατρικών συνδρόμων, που προσέφεραν φοιτητές και διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του ΠΜΣ της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Πέτρου Σφηκάκη, της Ακαδημαϊκής Υποτρόφου κας. Ευρυδίκης Κραββαρίτη και με την ενεργό συμμετοχή τεσσάρων μεταπτυχιακών φοιτητών, σε στενή συνεργασία με την ιδρύτρια της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Αν. Καθηγήτρια της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ στο Hub Health του CIVIS κα. Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου και το προσωπικό της οργάνωσης. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ – Κοινωφελές Ίδρυμα και το CIVIS.

Ο Οδηγός Καλών Γηριατρικών Πρακτικών για το Προσωπικό ΜΦΗ αναλύει τέσσερις θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν εκτενώς σε σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια που δόθηκαν από τα στελέχη του ΠΜΣ στο προσωπικό των ΜΦΗ, στο πλαίσιο του προγράμματος. Προσφέροντας την θεωρία με απλά λόγια, αλλά και με επεξηγηματικό γλωσσάρι, οι φροντιστές μπορούν να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα υγειονομικά πρωτόκολλα για την θρέψη, την κινητικότητα, τις λοιμώξεις και το οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο (ντελίριο), τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν και στην επαγγελματική τους ζωή.

Ο Οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς της σύγχρονης επιστήμης της Γηριατρικής και ταυτόχρονα να προσφέρει την ακαδημαϊκή γνώση σε μια μορφή προσβάσιμη και ανοιχτή προς όλους. Έχει αναρτηθεί διαδικτυακά και είναι διαθέσιμος δωρεάν για όλους. Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Καλών Γηριατρικών Πρακτικών εδώ: shorturl.at/dFQSY

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN