Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ΕΚΠΑ στη νέα περίοδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS (2022-2026)

Karadimas 1

Του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΚΠΑ Δημήτρη Καραδήμα

Η πρώτη τριετής περίοδος πιλοτικής λειτουργίας του CIVIS (2019-2022) λήγει τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.  Ήδη από τον Σεπτέμβριου του 2021 το ΕΚΠΑ συμμετέχει σταθερά στην ομάδα SG CIVIS 2 του CIVIS, η οποία εργάζεται για την προετοιμασία της νέας πρότασης που θα κατατεθεί στην ΕΕ στo τέλος Μαρτίου 2022, προκειμένου να εγκριθεί η συνέχιση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS και η χρηματοδότησή του για τη νέα περίοδο. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει διάρκεια τετραετίας (2022-2026) και θα λάβει χρηματοδότηση 14.400.000 ευρώ για το 80%  του προϋπολογισμού, στα οποία θα προστεθεί και η συμμετοχή των Πανεπιστημίων σε ποσοστό  20%.

Στις εργασίες της ομάδας SG CIVIS 2 συμμετείχε, εκ μέρους του ΕΚΠΑ, η κ. Ειρήνη Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η κ. Αποστόλου είχε τη στήριξη του κ. Ηλία Αντωνίου σε ζητήματα οικονομικής και τεχνικής φύσεως. Παράλληλα το ΕΚΠΑ δια του κ. Αντωνίου συμμετείχε στις συναντήσεις της ομάδας PMT (Project Managers Team) που επεξεργάστηκε θέματα του προϋπολογισμού του CIVIS 2. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Ειρήνη Αποστόλου και τον κ. Ηλία Αντωνίου για τη συνεργασία, τη διαρκή προσπάθειά τους κατά τη μακρά περίοδο των συζητήσεων με τους εταίρους και την καθοριστική συμβολή τους στην προετοιμασία της νέας πρότασης του CIVIS.

Το BoR, στο οποίο είχα την τιμή να εκπροσωπώ το Ίδρυμά μας, στη συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου ενέκρινε τέσσερα βασικά μέρη της υπό προετοιμασία πρότασης. Ένα κείμενο αρχών που φέρει τον τίτλο Joint Mission Statement και παρουσιάζει αναλυτικά το όραμα, την αποστολή και τις προοπτικές του CIVIS (α), σχέδιο με τον αριθμό και το περιεχόμενο των τομέων εργασίας (Work Packages, βλ. τον πίνακα παρακάτω) (β), την κατανομή των εργασιών και την ανάθεση της διεύθυνσης των διαφόρων τομέων εργασίας (work package leaders) στα ιδρύματα-μέλη (γ) και, τέλος, το ύψος του ποσοστού της ιδίας συμμετοχής εκάστου Ιδρύματος στον προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθεί το 20% (δ). Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στα δύο πρώτα μέρη η επίτευξη συμφωνίας ήταν ευκολότερη σε σχέση με τα δύο τελευταία, τα οποία εκ των πραγμάτων απαιτούσαν πολύ προσεκτική συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε να είναι τελικά όλοι ικανοποιημένοι στο μέτρο του δυνατού.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι το ΕΚΠΑ, με την απόφαση αυτή του BoR, ανέλαβε τη διεύθυνση του WP 9 με θέμα « Civis Educational Οffer: Bachelor and Master Level ». Επιπλέον, θα συνδιευθύνει το WP 13 που αφορά στο « Impact and Dissemination » μαζί με το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου. Εννοείται, βέβαια, ότι το ΕΚΠΑ θα συμμετέχει, επίσης, σε όλες τις δράσεις των WPs που βρίσκονται υπό τη διεύθυνση των άλλων Πανεπιστημίων.

 Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την εν λόγω απόφαση: (1) Το CIVIS είναι ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο που δίνει έμφαση στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών του. Είναι τιμή και ευθύνη για το ΕΚΠΑ το ότι τα συνεργαζόμενα ιδρύματα μάς εμπιστεύονται την ανάπτυξη του πυρήνα του εκπαιδευτικού προγράμματος της συμμαχίας. Το WP9 καλείται να προγραμματίσει και να αναπτύξει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του CIVIS! (2) To WP13 ασχολείται με την επικοινωνιακή στρατηγική του CIVIS, με την προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων της συμμαχίας και των μελών της. Η συμμετοχή μας στη διεύθυνσή του μας επιτρέπει πλέον να συμμετέχουμε πιο αποτελεσματικά στον καθορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής της συμμαχίας, να προβάλλουμε το έργο του CIVIS, αλλά και του Πανεπιστημίου μας και να τονίσουμε την εξωστρέφεια και τον διεθνή προσανατολισμό μας. (3) Έχοντας ήδη τον συντονισμό του HUB 2 (Culture, Society, Heritage), συμμετέχουμε εξ ορισμού από θέση ευθύνης και στη λειτουργία της πρώτης ενότητας (Challenge-based & Civic Engagement, βλ. τον πίνακα, κίτρινο χρώμα) και ιδιαίτερα του WP3. (4) Η κινητικότητα, για την οποία το ΕΚΠΑ έχει την ευθύνη την πρώτη περίοδο που διανύουμε, εντάσσεται πλέον στην ευρύτερη ενότητα με τον τίτλο Inter-University Campus και αποκτά περισσότερο διεκπεραιωτικό, γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Με αυτή την έννοια θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός ότι αποφύγαμε τη λογική της συνέχειας των σημερινών WPs.

Στο τελευταίο ζήτημα που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό του CIVIS (δ) επετεύχθη, επίσης, συμφωνία ικανοποιητική για το ΕΚΠΑ. Το 80% του προϋπολογισμού θα καλυφθεί από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αναμένεται να αντιστοιχεί στο ποσό των 14,4 εκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία (2022-2026). Το υπόλοιπο 20% θα καλυφθεί από τα ίδια τα συμμετέχοντα ιδρύματα (= 3,6 εκατομμύρια ευρώ για την τετραετία/ 900 χιλιάδες ανά έτος). Με δεδομένο ότι στη συγχρηματοδότηση συμμετέχουν τα 9 ιδρύματα (εξαιρείται η Γλασκόβη ως μη χρηματοδοτούμενο, συνεργαζόμενο και μη πλήρες μέλος), μια ισομερής κατανομή του ποσού της συγχρηματοδότησης μεταξύ των μελών θα σήμαινε 100.000 ευρώ κατ’ έτος για έκαστο εξ αυτών (δηλ. το 1/9 της συνολικής συγχρηματοδότησης). Στην απόφαση που ελήφθη η κατανομή του ποσού στα μέλη γίνεται με πιο σύνθετο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το μέσο μισθολογικό κόστος ακαδημαϊκών και διοικητικών σε κάθε χώρα. Με βάση αυτή την κατανομή το ποσό της συγχρηματοδότησης που θα αντιστοιχεί στο ΕΚΠΑ θα ανέρχεται περίπου στις 65.000 ευρώ κατ’ έτος (ήτοι στο 1/14 της συνολικής συγχρηματοδότησης).   

Θεωρείται ότι η πρόταση του CIVIS θα λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ερχόμενο καλοκαίρι. Το ΕΚΠΑ είναι έτοιμο, με ενισχυμένο πλέον ρόλο και αναλαμβάνοντας την ευθύνη των βασικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της συμμαχίας, να πρωταγωνιστήσει στην κοινή προσπάθεια διαμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Εικόνα5

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN