Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

4η Συνάντηση Εργασίας Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων

Το Κέντρο Αρχιμήδης για 4η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση των Γραφείων και Μονάδων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) και Καινοτομίας Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2022. Ευρεία ήταν η συμμετοχή των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και των Κέντρων Καινοτομίας από όλη την Ελλάδα, καθώς στελέχη όλων των Γραφείων έδωσαν το παρόν στην καθιερωμένη πια ετήσια συνάντηση.

Καλωσόρισμα απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης. Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αν. Καθ. Άγγελος Συρίγος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία, Δρ. Χρίστος Δήμας. Επίσης τη συνάντηση χαιρέτισε και συντόνισε ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Κέντρου Αρχιμήδης, Ομ. Καθ. Νικόλαος Μυλωνάς.

11

O Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, τόνισε τη σημασία που αποδίδουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα στη δημιουργία και την ανάπτυξη του μηχανισμού κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς της παραγόμενης από τους ερευνητές γνώσης σε αξιοποιήσιμες νεοφυείς επιχειρηματικές δράσεις.  Επίσης αναφέρθηκε στη συμβολή του προγράμματος του ΟΟΣΑ Higher Education Innovate στην ανάγκη αξιοποίησης της έρευνας.

Ουσιώδης και ενημερωτική ήταν η συμμετοχή των θεσμικών φορέων. Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αν. Καθ. Άγγελος Συρίγος υπογράμμισε ότι αποτελεί βασικό στόχο η μεταφορά τεχνολογίας, η αξιοποίηση και η εμπορική χρήση των επιστημονικών δεδομένων των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, η παροχή νέων αναπτυξιακών εργαλείων για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και η διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την κοινωνία, την οικονομία και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργήθηκε ο νόμος για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκπροσώπησε ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Διευθύνων Σύμβουλος της “Elevate Greece A.E.», πρώην Δ/ντής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρ. Δήμα, που αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που δημιουργήθηκε με σκοπό την ωρίμανση και τη λειτουργία των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, προκειμένου να κατοχυρωθεί η Διανοητική Ιδιοκτησία (π.χ. πατέντες) και να δοθεί η δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησής της, είτε μέσω παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης (licensing), είτε μέσω της σύστασης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off). Στο πλαίσιο της περαιτέρω στήριξης των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας προβλέπεται να δοθεί χρηματοδότηση, κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 της τάξης των 25.000.000 €.

Επίσης, η κα Κατερίνα Πραματάρη, Πρόεδρος του ΤΕΣ της Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εκπροσωπώντας το ΕΣΕΤΕΚ, αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης συνέχειας στη χρηματοδότηση, αλλά και διασφάλισης της βιωσιμότητας των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας μέσω της οργάνωσης των κατάλληλων μηχανισμών αυτοχρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση μπορεί να έχει τρεις πηγές, την πολιτεία, τον ιδιωτικό τομέα και τη στήριξη προσπαθειών με κοινωνικό αντίκτυπο.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των ΓΜΤ συζήτησαν για την υπάρχουσα κατάσταση της Μεταφοράς Τεχνολογίας σε κάθε Ίδρυμα, τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άξονας Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» και «Άξονας Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος ΜΤ στην Ελλάδα», και τον ρόλο των συνεργειών μεταξύ των ΓΜΤ. Επίσης, αναφέρθηκαν σε θέματα διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας από τα Ιδρύματα προς την οικονομία, σε θέματα λειτουργίας, στελέχωσης, δικτύωσης με ειδικούς στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας, σε ζητήματα εκπαίδευσης των στελεχών των Γραφείων, καθώς και σε θέματα συνέχισης της χρηματοδότησης των Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας των Γραφείων από την Πολιτεία.           

Ο Ομ. Καθ. Νικόλαος Μυλωνάς εξήρε τη συμβολή της πολιτείας στην εξασφάλιση  της παρούσας χρηματοδότησης για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Αυτή την περίοδο, γίνεται προσπάθεια ενδυνάμωσης των Γραφείων, αφενός με έμψυχο δυναμικό, δημιουργώντας μια νέα ειδίκευση στελεχών που θα τα λειτουργήσουν και αφετέρου με μηχανισμούς χρηματοδότησης που θα εγγυώνται τη συνέχιση των ΓΜΤ και μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας χρηματοδότησης. Για τη λειτουργία τους χρειάζονται 4.000.000 – 5.000.000 €. Με δεδομένη τη δυσκολία χρηματοδότησης των Γραφείων από τον περιορισμένο προϋπολογισμό των ΑΕΙ και το περιορισμένο χρονικά πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ως μόνη διέξοδος διαφαίνεται η ένταξη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας ενός ποσού αποκλειστικά για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Ο  Ομ. Καθ. Νικόλαος Μυλωνάς προχώρησε σε μια σημαντική πρόταση της δημιουργίας ενός Συνδέσμου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας. Μέσω αυτού του συνδέσμου θα υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης ενός ετήσιου συνεδρίου με σύγχρονες θεματολογίες, ομιλητές από το εξωτερικό, ομάδες εργασίας, case studies, κ.λπ. Παράλληλα, το Προεδρείο του Συνδέσμου εκπροσωπώντας όλα τα ΓΜΤ θα μπορεί να διεκδικεί από την Πολιτεία λύσεις χρηματοδότησης που θα εξασφαλίσουν την αυτοδυναμία τους. Οι δράσεις αυτές θα συντελέσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς και την εξασφάλιση της λειτουργίας τους. Για την προώθηση αυτής της πρότασης σε επόμενο επίπεδο και συγκεκριμένα στη επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων, ο κ. Μυλωνάς μαζί με άλλα μέλη των ΓΜΤ θα ετοιμάσουν σχετική εισήγηση που θα γνωστοποιηθεί σε όλα τα ΓΜΤ.

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αποτέλεσε το εργαστήριο επιμόρφωσης των Στελεχών των Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας με τίτλο «IPR in collaborations between Large Corporates and Universities», από τον Peter Ericsson-Nestler, Director IPR Defensive Strategies στην Ericsson.

Οι συμμετέχοντες συνέβαλαν με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, και στην κατάθεση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτομίας.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN