Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής για τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

Μετά την έκδοση (ΦΕΚ 4406/24.9.2021, τ. Β) της υπό τα στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ απασχόλησαν θέματα οργανωτικής, χωροταξικής και υγειονομικής υφής, καθώς και ζητήματα γενικότερης κοινωνικής ευαισθησίας, ανακύπτοντα κατά τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την ειδικότερη εφαρμογή αυτών των ζητημάτων στη Φιλοσοφική Σχολή, ανακοινώνονται σχετικά τα ακόλουθα: 

Στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, που αποτελείται από 13 Τμήματα, διδάσκονται εβδομαδιαίως 600 περίπου μαθήματα, από 300 συνολικά μέλη διδακτικού προσωπικού, σε 21 αμφιθέατρα και 36 αίθουσες της Σχολής, συνολικής χωρητικότητας 5.500 ατόμων για κάθε μία από τις 3 τουλάχιστον ημερησίως ενότητες διδακτικών ωρών. Υπ’ αυτές τις συνθήκες και το δεδομένο της χρήσης των χώρων διδασκαλίας «στη μέγιστη δυνατή πληρότητα», φαινόμενα έντονου συνωστισμού στη Σχολή δεν είναι, προφανώς, δυνατόν να αποκλεισθούν. Η Κοσμητεία της ΦΛΣ έχει μεριμνήσει για τον επαρκή εξαερισμό, τον καθαρισμό και την απολύμανση αυτών των χώρων, προσαρμόζοντας ευέλικτα τόσο τα ωράρια του υφιστάμενου συνεργείου καθαρισμού όσο και τη συνήθη διάρκεια των μαθημάτων. Καθοριστικά αναμένεται να υποβοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση η ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας της Σχολής, ζήτημα που σύμφωνα με υπεσχημένη εκ μέρους της διοίκησης του Ιδρύματος ρύθμιση θα διευθετηθεί σύντομα. Πάντως, η προβλεπόμενη στην ΚΥΑ (άρθρο 4) διενέργεια ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν είναι, προφανέστατα, εφικτό να παρακολουθείται εξαντλητικά, καθώς ο αριθμός των καθημερινώς εισερχομένων στη Σχολή ξεπερνά τα 10.000 άτομα. Προς τούτο, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία για την απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και κανόνων για την προστασία της δημόσιας υγείας: υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας και συμμόρφωση προς τις τέσσερις αναφερόμενες στην ΚΥΑ (άρθρα 3, 5) υγειονομικές προϋποθέσεις. Σε απευκταίες περιπτώσεις αποκλίσεων, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας μέτρα. Σ’ αυτή τη διαδικασία παρακολούθησης της τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά (όχι όμως και πάλι εξαντλητικά) η ανάθεση ανάλογων καθηκόντων σε επιπλέον προσωπικό του Ιδρύματος (ΚΥΑ, άρθρο 16)· η σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ευελπιστούμε να μη βραδύνει, καθώς το εν λόγω προσωπικό αναμένεται δυστυχώς να προσληφθεί μετά από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (4 Οκτωβρίου).

Η Κοσμητεία της ΦΛΣ χαιρετίζει με ικανοποίηση τα καταγραφόμενα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού των φοιτητών/φοιτητριών, των μελών του διδακτικού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων όλων των Τμημάτων της Σχολής, καθώς επιδιώκει αδιαπραγμάτευτα τη σταδιακή και ομαλή επιστροφή στους ρυθμούς της κανονικότητας. Ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία της και για το υψηλό αναλογικά ποσοστό των ανεμβολίαστων (για παράδειγμα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Ίδρυμα, το 1/3 των φοιτητών/φοιτητριών της Σχολής, ποσοστό 33%, χωρίς να υπολογίζονται οι πρωτοετείς).

Η Κοσμητεία της ΦΛΣ, ενεργώντας στο πλαίσιο της νομιμότητας, ουδόλως θα αδιαφορήσει και έναντι των ιδιαίτερων προβλημάτων που ανακύπτουν για εκείνες τις περιπτώσεις φοιτητών/φοιτητριών και μελών του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού της Σχολής οι οποίοι βεβαιωμένα ανήκουν σε ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες. Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας, θα καταβληθεί κάθε εφικτή προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης παρόμοιων προβλημάτων. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι τα θεσμικά όργανα της Σχολής δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν την ευθύνη για την εφαρμογή των όποιων αντικειμενικά μη εφαρμόσιμων διαδικασιών.

Δείτε επίσης: https://www.deanphil.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/anakoinosi_tis_kosmiteias_tis_fls_toy_ekpa_gia_ti_dia_zosis_diexagogi_tis_ekpaideytikis_diadikasias-1/

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN