Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Βασικές πληροφορίες για το νέο αντι-ιικό φάρμακο νιρματρελβίρη (PF-07321332) / ριτοναβίρη (Paxlovid®) για την πρώιμη θεραπεία της COVID-19

Επιμέλεια: Νικόλαος Β. Σύψας, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Πώς δρα η νιρματρελβίρη (PF-07321332) / ριτοναβίρη (Paxlovid®);

Η νιρματρελβίρη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του ιού SARS-COV-2 μέσω αδρανοποίησης του ιικού ενζύμου πρωτεάση Mpro. Η νιρματρελβίρη μεταβολίζεται από το ηπατικό κυττόχρωμα CYP3A4. Για τον λόγο αυτό συγχορηγείται με τη ριτοναβίρη, η οποία δεν έχει αντι-ιική δράση έναντι του SARS-CoV-2 αλλά είναι ισχυρός αναστολέας του CYP3A4 και επομένως εμποδίζει τον μεταβολισμό της νιρματρελβίρης και λειτουργεί σαν φαρμακοενισχυτής (booster).

Σε ποιους ασθενείς χορηγείται η νιρματρελβίρη (PF-07321332) / ριτοναβίρη (Paxlovid®);

Σύμφωνα με το SPC του φαρμάκου, το PAXLOVID ενδείκνυται για τη θεραπεία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)

 1. σε ενήλικες για τους οποίους δεν απαιτείται συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου
 2. οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή νόσο COVID-19.

Παρατηρούμε ότι στις ενδείξεις δεν περιλαμβάνεται η παρουσία συμπτωμάτων ούτε η κατάσταση εμβολιασμού του ασθενή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας για να γίνει αίτηση χορήγησης αντιικού φαρμάκου σε ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Θετικό Rapid Test ή PCR για SARS-CoV-2
 • Πρώτες 5 ημέρες από την εμφάνιση συμπτωμάτων (η αίτηση υποβάλλεται εντός των 3 πρώτων ημερών)
 • Απουσία κατάστασης κύησης ή θηλασμού
 • Παρουσία παραγόντων κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο σε ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας;

ΕΝΑΣ από τους παρακάτω παράγοντες

Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρωνΆτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνουZ94, T86 
Κυστική ΊνωσηΕ84
Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)C00 ως 97 (εκτός αιματολογικού καρκίνου)
Αιματολογικές κακοήθειες (ενεργός νόσος) D37 ως D48, C81 ως C86, C88 C90 ως C95
Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες & 2-παθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες π.χ. Rituximab, υψηλές δόσεις και παρατεταμένη χορήγση κορτκοειδών, βιολογικοί παράγοντεςHIV με CD4<200 κύτταρα/μLD80-D84 
Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόνο για χορήγηση μολνουπιραβίρης (Lagevrio)N18, N19, Y84.1 
Ηλικία ≥75 ετών 

ή ΔΥΟ ή περισσότεροι από τους παρακάτω παράγοντες

 • Ηλικία ≥ 65
 • ΒΜΙ ≥ 35
 • ΣΔ υπό θεραπεία
 • Χρόνια νεφρική νόσος (κάθαρση κρεατινίνης >30ml/min για να χορηγηθεί Paxlovid)
 • Χρόνια ηπατική νόσος (δεν χορηγείται σε ηπατοπάθειες κατηγορίας Child-Pugh C)  
 • Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος (εγκεφαλικό, έμφραγμα, καρδιακη ανεπάρκεια, περιφερική αγγειοπάθεια, ανευρύσματα, αρτηριακή υπέρταση υπό θεραπεία)
 • Πνευμονική ίνωση
 • Xρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία
 • Θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία

Ποια είναι η δοσολογία της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης;

Στην συσκευασία περιέχονται 5 καρτέλες με 2 ειδών δισκία: τα ροζ δισκία των 150mg με τη νιρματρελβίρη και τα λευκά δισκία των 100mg με τη ριτοναβίρη. Κάθε καρτέλα έχει 4 ροζ και 2 λευκά δισκία. Κάθε καρτέλα αντιστοιχεί στην αγωγή μιας μέρας. Ο ασθενής λαμβάνει 2 ροζ δισκία και 1 λευκό δισκίο το πρωί και 2 ροζ δισκία και 1 λευκό δισκίο το βράδυ.

Σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια eGFR 30-60ml/min η δοσολογία τροποποιείται σε 150mg νιρματρελβίρης και 100 mg ριτοναβίρης, 2 φορές ημερησίως, δηλαδή ένα ροζ και ένα λευκό δισκίο κάθε 12 ώρες.

Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια eGFR <30ml/min ή σε άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση δεν συστήνεται η χορήγηση της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης.

Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία Child-Pugh A ή Β, δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης. Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία Child-Pugh C  αντενδείκνυται η χορήγηση της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης.

Η λήψη της αγωγής μπορεί να γίνει με ή χωρίς φαγητό. Τα δισκία δεν πρέπει να μασώνται ή να θρυμματίζονται καθώς μειώνεται η απορρόφηση των ουσιών.

Ποιες οι συχνότερες παρενέργειες;

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δυσγευσία (5,6%), διάρροια (3,1%), κεφαλαλγία (1,4%), ναυτία (1,4%) και έμετοι (1,1%). Εργαστηριακή επιδείνωση της ηπατικής (1,5%) και της νεφρικής (1,4%) λειτουργίας καθώς και αύξηση των D-Dimer (1,9%).

Γενικές αρχές για την χρήση της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης

 • Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η συμμόρφωση με τις αντενδείξεις που αναφέρονται στην Περίληψη χαρακτηριστικών της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης (Paxlovid) είναι απαραίτητη.
 • Συστήνεται κατά την συνταγογράφηση της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης να γίνεται έλεγχος για τυχόν αλληλεπιδράσεις και τροποποίηση της αγωγής, όπου χρειάζεται. Ο συνταγογραφών Ιατρός να ελέγχει σχολαστικά την λίστα των φαρμάκων που τυχόν παίρνει ο ασθενής.
 • Το φάρμακο έχει υψηλή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη σοβαρής νόσου COVID-19, νοσηλειών και θανάτων. Επομένως, η ύπαρξη αλληλεπιδράσεων δεν πρέπει να αποθαρρύνει την σωστή συνταγογράφηση του και να στερεί τους ασθενείς από μια αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση.
 • Υπάρχουν διαθέσιμες ιστοσελίδες για την διευκόλυνση του ελέγχουν των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων (https://www.covid19-druginteractions.org/).

Ποιες πηγές μπορούμε να συμβουλευόμαστε για τη σωστή χορήγηση του Paxlovid®

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN