Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Στρατηγικοί στόχοι του ΕΚΠΑ η στήριξη της πρωτοβουλίας «European Universities Initiative», η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και η εξωστρέφεια

papioannou

Άρθρο της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΕΚΠΑ, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Παπαϊωάννου στο in.gr

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το πρώτο στην ιστορία της χώρας δημόσιο ελληνικό Πανεπιστήμιο, συνεχίζει εδώ και 185 χρόνια να επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό έργο, αποτελώντας βασικό πυλώνα ανάπτυξης της κοινωνίας.

Η εξέχουσα διαδρομή του ΕΚΠΑ προχωρά με αυξητικούς ρυθμούς επιτυγχάνοντας τα τελευταία χρόνια σημαντικές θετικές εκτιμήσεις στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων («rankings»), γεγονός που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις είναι αποτέλεσμα των αδιάλειπτων προσπαθειών των ακαδημαϊκών, των ερευνητών και του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος, οι οποίοι εργάζονται για τη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου με στόχο μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους φοιτητές μας.

Η διεθνής διάσταση και η εξωστρεφής κινητικότητα του ΕΚΠΑ αποτελεί έναν από τους καίριους στρατηγικούς στόχους του ιδρύματος. Στην επιλεγείσα στρατηγική διεθνοποίησης εντάσσονται καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες μεταξύ των οποίων η συμμετοχή του ΕΚΠΑ, και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο CIVIS, μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. «European Universities Initiative».

To CIVIS αποτελεί συμμαχία 11 κορυφαίων δημόσιων ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, η οποία εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης διδασκαλίας και έρευνας, υπηρετώντας την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Σήμερα, η ευρωπαϊκή διεθνής πανεπιστημιούπολη του CIVIS αριθμεί περισσότερους από 500.000 φοιτητές και 68.000 μέλη προσωπικού εκ των οποίων οι 35.000 είναι ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

Το ΕΚΠΑ, μέσω της συμμετοχής του στο CIVIS, έχει επιτύχει την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών: την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση της κινητικότητας της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, την οργάνωση κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την αύξηση κοινών διδακτορικών τίτλων και την άμεση διασύνδεση του ιδρύματος με θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους.

Παράλληλα, o εξωστρεφής προσανατολισμός του πανεπιστημίου προσφέρει στους σπουδαστές του πολυσχιδή επιστημονική διασυνοριακή μάθηση, σημαντική για την απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων, απαραίτητων για την παραγωγή έρευνας αιχμής από νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Κάθε επιτυχία των αποφοίτων και των ερευνητών μας, αποτελεί επιτυχία της οικογένειας του ΕΚΠΑ, η οποία μας γεμίζει υπερηφάνεια και αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ. Επιπροσθέτως, η συμμετοχή του ιδρύματός μας στο CIVIS, δίδει τη δυνατότητα πολυμερούς διακρατικής συνεργασίας του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού ενισχύοντας τη συμβολή της χώρας μας διεθνώς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια των αρμόδιων Επιτρόπων της, προτάσσει την εμβάθυνση της θεσμικής διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου αναγνωρισμένου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην καλλιέργεια μελλοντικών δεξιοτήτων για τους νέους σπουδαστές και για τους διά βίου εκπαιδευόμενους, οι οποίοι μέσω της συμμετοχής τους στις δράσεις του προγράμματος θα αποκτήσουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής μας.

Στις δράσεις για την υποβολή προτάσεων ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται μεταξύ άλλων και η συμμετοχή του ΕΚΠΑ ως μέλους της ομάδας υλοποίησης του προγράμματος SMARTT (Screening, mapping, analyzing, recommending, transferring and transforming HE international programmes), του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS.

Το πρόγραμμα SMARTT εστιάζει στην εξέταση των κριτηρίων που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη διατύπωση προτάσεων που θα διευκολύνουν την αναγνώριση κοινών πτυχίων ΑΕΙ ως «ευρωπαϊκών».

Το «Ευρωπαϊκό Πτυχίο» θα αντιπροσωπεύει ένα πιστοποιητικό αριστείας συνδεόμενο με τα προσόντα των φοιτητών που αποφοιτούν από κοινά προγράμματα σπουδών, υλοποιούμενα μέσω της συνεργασίας πολλών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το ΕΚΠΑ πρωτοστατεί στην υποβολή προτάσεων οι οποίες θα οδηγήσουν στην καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Πτυχίου, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στη φοιτητική κοινότητα.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική και βαρύνουσας σημασίας είναι η στήριξη την οποία παρέχει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ και τη διεύρυνση των διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία νέων οριζόντων για την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα.

Το ΕΚΠΑ, έχοντας ως θεμέλιο στρατηγικό στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και εν γένει στην κοινωνία, θα συνεχίσει να εργάζεται με αμείωτη ένταση για την καλλιέργεια ισχυρών διασυνοριακών πανεπιστημιακών συνεργασιών, διαδραματίζοντας ταυτόχρονα καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη και μεταρρύθμιση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN