Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Με την προσχώρησή του στο CIVIS, και μάλιστα στην έναρξη του δεύτερου κύκλου χρηματοδότησης του Erasmus+, το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης αποτελεί ένα από τα μόλις τέσσερα ελβετικά Πανεπιστήμια που έχουν ενταχθεί σε μια Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Η διεύρυνση και η ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Συμμαχίας CIVIS, οι οποίες εδραιώνονται στις κοινές αξίες και την εμπέδωση των δραστηριοτήτων των μελών της. Ξεκινώντας με οκτώ Πανεπιστήμια μέλη το 2019, η Συμμαχία έχει ήδη υποδεχθεί νέα μέλη τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σάλτσμπουργκ, Αυστρία) όσο και εκτός αυτής (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο), και παράλληλα διαθέτει έξι εταίρους μεγάλου κύρους στην Αφρική. Την περασμένη εβδομάδα με μεγάλη χαρά καλωσόρισε επισήμως το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, αυξάνοντας τα μέλη της Συμμαχίας στα 11 και προσθέτοντας την Ελβετία στον κατάλογο με τις χώρες που τουλάχιστον ένα Πανεπιστήμιό τους αποτελεί μέλος του CIVIS.

Η Ελβετία βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+, ενώ και τα Πανεπιστήμιά της αρχικά δεν είχαν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν σε Συμμαχίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας σχετικά με τα δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Με την άρση αυτού του περιορισμού για τις τρίτες χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη των ελβετικών Πανεπιστημίων, όχι όμως και για την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση μέσω της Πρωτοβουλίας σχετικά με τα δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Η Κυβέρνηση της αλπικής συνομοσπονδίας έχει αναγνωρίσει τη στρατηγική σημασία της Πρωτοβουλίας σχετικά με τα δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ως ενός νέου προτύπου για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και χορηγεί χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας τα ελβετικά Πανεπιστήμια, τα οποία προσχωρούν σε Συμμαχίες. Τα κονδύλια τα διαχειρίζεται η Movetia, ο ελβετικός οργανισμός για την κινητικότητα και τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Χάρη σε αυτή την υποστήριξη, οι ευκαιρίες που παρέχει το CIVIS θα αφορούν πλέον και τους φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου της Λωζάνης. Σε αρκετές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις, κατά συνέπεια όλα τα μέλη της κοινότητάς μας, τα οποία προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, θα πρέπει να επικοινωνούν με το τοπικο γραφείο CIVIS (civis@unil.ch), προτού εμπλακούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Η απήχηση στην Ελβετία

Μόλις τέσσερα Πανεπιστήμια από όλα τα καντόνια και τις γλωσσικές κοινότητες της Ελβετίας έχουν ενταχθεί σε μια Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, Καθηγητής Frédéric Herman, χαιρέτισε αυτό το ιστορικό βήμα με τα εξής λόγια: «Η προσχώρηση στο CIVIS αποτελεί θαυμάσια ευκαιρία για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης σε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινότητά μας. Η συνεργασία μας με 10 άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όσον αφορά την από κοινού εκπαίδευση των φοιτητών, και η επώαση νέων συνεργειών, θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε το μέλλον. Ως ελβετικό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης επιδεικνύει αδιάπτωτο ενδιαφέρον και για τη διατήρηση δεσμών με εταίρους από την Ευρώπη μέσω αυτού του μακροπρόθεσμου και επιδραστικού προγράμματος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης θα επιφέρει προστιθέμενη αξία στη Συμμαχία

Η Συμμαχία CIVIS έχει να κερδίσει πολλά από την προσχώρηση του Πανεπιστημίου της Λωζάνης σε αυτήν. Με περισσότερους από 3.600 υπαλλήλους σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης και πάνω από 17.000 φοιτητές σχεδόν 130 διαφορετικών εθνικοτήτων, η Λωζάνη αποτελεί κορυφαίο παράγοντα στο περιβάλλον της ελβετικής ανώτατης εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο έχει καταβολές πολλών αιώνων (ιδρ. 1537) κατά τους οποίους εξελίχθηκε σε μείζον ίδρυμα διδασκαλίας και έρευνας με ιδιαίτερη ισχύ σε τομείς όπως η ογκολογία, η εγκληματολογία, οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και η επιστήμη του αθλητισμού. Το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης παρέχει άριστες ερευνητικές υποδομές και ένα ακμαίο οικοσύστημα ανάπτυξης και άσκησης επιχειρηματικότητας, ενώ βρίσκεται σε μια υπέροχη παραλίμνια τοποθεσία στην καρδιά της Ευρώπης.

Μια στιγμή ζωτικής σημασίας για το CIVIS

Μήνες μετά από τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το CIVIS καλωσόρισε επίσημα το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης την 1η Οκτωβρίου 2022. Η στιγμή συμπίπτει με την έναρξη του δεύτερου κύκλου χρηματοδότησης του Erasmus+, ο οποίος συνεπάγεται τουλάχιστον τέσσερα χρόνια ευρωπαϊκής υποστήριξης για αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης της Συμμαχίας μας. Οι ακαδημαϊκές μας κοινότητες δεν θα βιώσουν μια συγκλονιστική αλλαγή στο άμεσο μέλλον, καθώς τα Πανεπιστήμια μέλη του CIVIS παραμένουν προσηλωμένα στην εμπέδωση και εμβάθυνση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων και δομών της Συμμαχίας. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι το κεντρικό πρόγραμμα Erasmus+ δεν αποτελεί τον μοναδικό πυλώνα της Συμμαχίας μας — αδελφά προγράμματα, όπως το RIS4CIVIS και το CIVIS3i εξακολουθούν να εξυπηρετούν συγκεκριμένες πτυχές του οράματός μας. Παρ’ όλα αυτά η στιγμή είναι σπουδαία για τη Συμμαχία, αποτελεί ζωτικής σημασίας ορόσημο για το κοινό μας μονοπάτι, ένα μονοπάτι που βαδίζουμε πλέον ως κοινότητα 11 Πανεπιστημίων μελών.

Σχετικά με το CIVIS

Το CIVIS είναι μια Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, η οποία αποτελείται από 11 μέλη, τα εξής: το Aix-Marseille Université (Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Universitatea din București (Ρουμανία), το Université Libre de Bruxelles (Βέλγιο), το Universidad Autónoma de Madrid (Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ιταλία), το Stockholms Universitet (Σουηδία), το Eberhard Karls Universität Tübingen (Γερμανία), το University of Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο), το Paris Lodron Universität Salzburg (Αυστρία) και το Université de Lausanne (Ελβετία). Έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πρώτα 17 Πιλοτικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, συγκεντρώνει περίπου μισό εκατομμύριο φοιτητές, ενώ το προσωπικό του υπερβαίνει τις 70.000, στο οποίο περιλαμβάνονται 37.400 διδάσκοντες και ερευνητές.

Το 2022 το CIVIS υπέγραψε συμφωνία εταιρικής σχέσης με 6 στρατηγικούς εταίρους από την Αφρική. Πρόκειται για τα Πανεπιστήμια Université Hassan II de Casablanca (Μαρόκο), University of Sfax (Τυνησία), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Σενεγάλη), Makerere University (Ουγκάντα), University of the Witwatersrand (Νότιος Αφρική) και Universidade Eduardo Mondlane (Μοζαμβίκη).

Δείτε περισσότερα στο: https://civis.eu

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN