Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Συνάντηση της ομάδας διαχείρισης του Stream3 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS υπό τη φιλοξενία του Ε.Κ.Π.Α. στην Αθήνα

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα και Τρίτη 12-13 Φεβρουαρίου 2024 στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Ε.Κ.Π.Α., η συνάντηση της ομάδας διαχείρισης του Stream 3 Embedded Joint Educational Οffer του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, του οποίου μάλιστα το Ε.Κ.Π.Α. έχει αναλάβει για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά την προεδρία με επικεφαλής την κ. Ειρήνη Αποστόλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και WP9 leader.

Το CIVIS απαρτίζουν έντεκα κορυφαία δημόσια Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από περιοχές της Ευρώπης. Το Stream 3, ως όργανο του CIVIS έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία του πλαισίου (framework) μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν κοινά προγράμματα σπουδών μεγάλης διάρκειας σε επίπεδο Bachelor, Master και Phd καθώς και  Μικρό-Προγράμματα. Τα συγκεκριμένα κοινά καινοτόμα προγράμματα των Πανεπιστημίων εταίρων του CIVIS, που χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα, θα ενισχύσουν τις μεταξύ τους συνεργασίες καθώς και αυτές με τους εταίρους τους στην Αφρική. Επίσης, θα συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στη Συμμαχία CIVIS και θα έχουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της κινητικότητας διδακτικού προσωπικού και φοιτητών τους. Τα κοινά προγράμματα σπουδών, που θα ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές κοινωνικές προκλήσεις, πρόκειται να παρουσιαστούν με την ολοκλήρωση της τετραετίας του CIVIS στην Ε.Ε.

Τη συνάντηση άνοιξε η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Ε.Κ.Π.Α. και επιστημονική υπεύθυνη του CIVIS στο Ε.Κ.Π.Α., Καθηγήτρια κ. Σοφία Παπαϊωάννου που καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους. Η Αντιπρύτανις τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του CIVIS και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει το Ε.Κ.Π.Α. στη νέα περίοδο του CIVIS (2022-2026). Το Ε.Κ.Π.Α. στη δεύτερη φάση του CIVIS, με απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Οργάνου-Συμβουλίου των Πρυτάνεων (BoR), ανέλαβε το συντονισμό του 9ου Πακέτου Εργασίας (WP9) με θέμα «Accredited Shared Undergraduate (Bachelor) and Graduate (Master) Educational Offer». Tο Ε.Κ.Π.Α. συμμετέχει, επίσης, σε όλες τις ομάδες εργασίας και τις δράσεις των Πακέτων Εργασίας (WPs) που βρίσκονται υπό τον συντονισμό των άλλων Πανεπιστημίων. Το Stream 3 «Embedded Joint Educational Οffer» περιλαμβάνει 4 Πακέτα Εργασίας, το WP8 (UB-Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου), το WP9 (Ε.Κ.Π.Α.), WP10 (SUR-Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης) και το WP11 (UAM-Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης).

20240212 095914

Στη συνεδρίαση του Stream 3 συμμετείχαν η Καθηγήτρια κ. Alejandra Gamez, WP10 leader και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Nadia Fernandez de Pinedo, Σύμβουλος για το CIVIS εκπροσωπώντας το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, καθώς και ο Καθηγητής κ. Stefano D’Amelio, WP10 leader η υπεύθυνη διεθνών σχέσεων κ. Mattea Capelli, η κ. Monica Fasciani διοικητική διαχειρίστρια του CIVIS και η κ. Melissa Viselli εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης. Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου εκπροσωπήθηκε από την Kαθηγήτρια κ. Anca Nedelcu μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, από τον κ. Alexandru Carțiș που διευθύνει την Εκπαιδευτική μονάδα του CIVIS και την Λέκτορα κ. Mihaela Stîngu. Επίσης, ο κ. Enrique Martin Santamaria, υπεύθυνος για τις καινοτόμες μεθόδους, και η κ. Anna-Karin Björling υπεύθυνη ποιότητας του CIVIS συμμετείχαν στις εργασίες διαδικτυακά. Συμμετείχαν επίσης στις εργασίες από το Ε.Κ.Π.Α., η Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Αποστόλου, WP9 leader, και συντονίστρια του Stream 3, ο κ. Ηλίας Αντωνίου, διοικητικός διαχειριστής του CIVIS στο Ε.Κ.Π.Α. και η κ. Ελένη Σπηλιοπούλου, μέλος της Εκπαιδευτικής μονάδας του CIVIS.

H συνάντηση επικεντρώθηκε στα έως σήμερα πεπραγμένα και στα σημαντικά επιτεύγματα του Ε.Κ.Π.Α. ως επικεφαλής του WP9, μέσα από τη συμμετοχή του στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, αλλά και των λοιπών τριών Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο Stream 3, κατά την πρώτη διετία του CIVIS 2. Συγκεκριμένα, έγιναν παρουσιάσεις των πεπραγμένων από τους συντονιστές-εκπροσώπους των τεσσάρων Πανεπιστημίων-μελών του Stream 3 και δόθηκε η ευκαιρία για σφαιρική ενημέρωση στο πλαίσιο του CIVIS, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Αναλυτικότερα, σημαντικό θέμα της συνάντησης μεταξύ άλλων, απετέλεσε η παρουσίαση των επόμενων βημάτων που θα ακολουθήσουν τα επιμέρους πακέτα εργασίας του Stream 3 για την υλοποίηση των Παραδοτέων του CIVIS σε συνεργασία με τα υπόλοιπα όργανα του CIVIS, αλλά κυρίως με τις ομάδες των Ακαδημαϊκών που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη των νέων κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, όπως τα κοινά πτυχία (joint degrees) που θα είναι διαθέσιμα τους φοιτητές των ιδρυμάτων της Συμμαχίας.

Παράλληλα, ξεκίνησε ο προγραμματισμός των δράσεων ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα θέματα του Stream 3 και της παρουσίασης των ερευνών που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τα πακέτα εργασίας 9, 10 και 11 στο σύνολο των ιδρυμάτων του CIVIS με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία που θα διευκολύνουν τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών. Οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα όπως η συνεργασία του Stream 3 με τα HUBS τα Open labs και τους εταίρους από τα Πανεπιστήμια της Αφρικής καθώς και στην αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των κοινών προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, συζητήθηκαν ο υπό υλοποίηση σχεδιασμός των δράσεων εκπαίδευσης των νέων Ακαδημαϊκών στα θέματα της διδασκαλίας σε συνεργασία με την ομάδα των ειδικών επάνω σε θέματα καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων  (Innovative Pedagogies). Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων υπήρξαν ουσιαστικές και ιδιαίτερα εποικοδομητικές προτάσεις σχετικά με την πρόοδο και τη βελτίωση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν τα κοινά προγράμματα σπουδών του CIVIS που θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Τέλος, η Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α. κ. Ειρήνη Αποστόλου, WP9 leader,  και συντονίστρια του Stream 3 στο CIVIS, εξηγεί γιατί η εν λόγω συνάντηση ήταν πολύ σημαντική και περιγράφει πως φαντάζεται το CIVIS σε 10 χρόνια από σήμερα!

-Πως θα περιγράφατε την εκπαιδευτική προσφορά του CIVIS με τρεις λέξεις;

Διεθνή, καινοτόμο, πολυεπίπεδη.

-Γιατί ήταν σημαντική η εν λόγω συνάντηση;

Γιατί έγιναν εποικοδομητικές προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν τα κοινά προγράμματα σπουδών του CIVIS. Επίσης επιτεύχθηκε ο συντονισμός των επιμέρους δράσεων των WPS του Stream.

-Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα σημαντικού επιτεύγματος του Stream 3 έως σήμερα;

Το SMARTT η κατάθεση του οποίου ήταν αποτέλεσμα του συντονισμού των εμπλεκομένων μελών του Stream 3.

-Πως φαντάζεστε το CIVIS σε 10 χρόνια από σήμερα;

Με πάρα πολλά κοινά προγράμματα σπουδών υψηλού επιστημονικού επιπέδου, με πρωταρχικό ρόλο στην κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκών των πανεπιστημίων της Συμμαχίας, με σημαντική προσφορά στην κοινωνία σε επίπεδο Εθνικό και Ευρωπαϊκό, με συμβολή στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των Πανεπιστημίων CIVIS καθώς και αυτών με τα Πανεπιστήμια της Αφρικής.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN