Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ενημέρωση για τις συμβάσεις καταχώρισης διαφημίσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με σκοπό την προβολή και προώθηση των δράσεων έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.

Με τις διατάξεις του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 236/21.12.2022) προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η καταχώριση διαφημίσεων του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους εντάσσεται και το Ε.Κ.Π.Α. πραγματοποιείται μόνο σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που έχει πιστοποιηθεί και εγγραφεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (εφεξής Μ.Ε.Τ.) και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (εφεξής Μ.Η.Τ.) αντίστοιχα.

Συνεπώς, για την έγκυρη κατάρτιση των συμβάσεων καταχώρισης διαφημίσεων για την προβολή και προώθηση των δράσεων έργων/προγραμμάτων του Ε.Κ.Π.Α. (όπως προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), επιμορφωτικών και διά βίου μάθησης προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)) σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου, απαιτείται να προηγείται της ανάθεσης των συμβάσεων ο έλεγχος της πιστοποίησης και εγγραφής των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Ε.Τ. και Μ.Η.Τ. αντίστοιχα.

Ο έλεγχος της πιστοποίησης των επιχειρήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) στην οποία αναρτώνται οι σχετικοί κατάλογοι των πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:
α) για την ανάθεση καταχώρισης διαφήμισης στον έντυπο τύπο (εφημερίδες και περιοδικά) ο έλεγχος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ. γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://mt.media.gov.gr/submissions/MET/public/ και

β) για την ανάθεση καταχώρισης διαφήμισης στον ηλεκτρονικό τύπο (ιστοσελίδες, ιστότοποι και ιστολόγια ενημερωτικού περιεχομένουο έλεγχος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ. θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://mt.media.gov.gr/submissions/MHT/public/.

Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση της διαφήμισης σε μη πιστοποιημένα έντυπα είναι ήδη σε ισχύ καθώς η ανάρτηση  του καταλόγου των επιχειρήσεων έντυπου τύπου που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έχει ολοκληρωθεί, ενώ η απαγόρευση της διαφήμισης σε μη πιστοποιημένες ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου θα ισχύσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ. και την ανάρτηση του σχετικού καταλόγου. Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από τη Γ.Γ.Ε.Ε. η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Η.Τ. αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2024, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνονται τα κάτωθι, τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής: από την παρούσα χρονική περίοδο όσον αφορά συμβάσεις καταχώρισης διαφημιστικών μηνυμάτων στον έντυπο τύπο και από τη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ. και την ανάρτηση του σχετικού καταλόγου όσον αφορά συμβάσεις καταχώρισης διαφημίσεων σε ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου.

Α. Στις συμβάσεις καταχώρισης διαφημίσεων ήσσονος αξίας, για τις οποίες δεν προηγείται προηγούμενος έλεγχος από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και υποβάλλεται απευθείας προς εξόφληση το νόμιμο φορολογικό παραστατικό, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να μεριμνά ο ίδιος  για τον έλεγχο και την τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης. Συνεπώς οφείλει να αναθέτει τις σχετικές συμβάσεις μόνο σε επιχειρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που έχουν πιστοποιηθεί και εγγραφεί στα σχετικά Μητρώα, εφόσον εξακριβώσει την εγγραφή τους στους σχετικούς καταλόγους της Γ.Γ.Ε.Ε. σύμφωνα με τα παραπάνω.

Β. Στις συμβάσεις καταχώρισης διαφημίσεων για τις οποίες τηρείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., κατά τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας θα εξακριβώνει την καταχώριση των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που υποδεικνύονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στα σχετικά Μητρώα και θα ολοκληρώνει τη  διαδικασία της έκδοσης της απόφασης απευθείας ανάθεσης μόνο όταν πληρούται η σχετική απαίτηση. Στην περίπτωση που απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού η πιστοποίηση του οικονομικού φορέα στο Μητρώο θα αποτελεί όρο της σύμβασης.

Γ. Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις καταχώρισης της διαφήμισης δεν συνάπτονται απευθείας με τα μέσα καταχώρισης αλλά με αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών απαιτείται οι τελευταίοι να διαφημίζουν τις δράσεις του Ε.Κ.Π.Α. μόνο σε μέσα (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) που έχουν πιστοποιηθεί και εγγραφεί στα σχετικά μητρώα. Για το λόγο αυτό θα απαιτείται κατά τον έλεγχο του αιτήματος απευθείας ανάθεσης η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα βεβαιώνεται η τήρηση της υποχρέωσης και εφόσον είναι δυνατή η αναφορά των εντύπων και των ιστοσελίδων στα οποία θα πραγματοποιηθεί η προβολή της διαφήμισης. Για τις συμβάσεις ήσσονος αξίας η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μόνο όταν αποδεικνύεται (από το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και τα λοιπά δικαιολογητικά) ότι η διαφήμιση έγινε σε πιστοποιημένο έντυπο και ιστοσελίδα.

Σημειώνεται επιπλέον ότι για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης και του ουσιαστικού ελέγχου της πραγματικής παροχής των υπηρεσιών  απαιτείται: α) να προκύπτει από το τιμολόγιο πληρωμής το μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) στο οποίο έγινε η καταχώριση της διαφήμισης, β) να προσκομίζονται τα αποδεικτικά της διαφήμισης όπως περιοδικά, εφημερίδες, screenshots,  και γ) να περιγράφεται στο πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον απαιτείται η σύνταξή του, το περιεχόμενο της διαφήμισης με αναφορά του μέσου καταχώρισης.

Για την υποστήριξη σχετικά με τα ανωτέρω: στελέχη των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. (στοιχεία των οποίων υπάρχουν διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.: https://www.elke.uoa.gr/SiteContents/ApokentromenesMonades) καθώς και στα στελέχη της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk) είτε τηλεφωνικά, καλώντας τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 14:00 στο 210 727 5900, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e- mail: helpdesk@elke.uoa.gr.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN