Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Αντιπροσωπεία του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής την Αντιπρύτανι,  κ. Σοφία Παπαϊωάννου, στην συνάντηση παρουσίασης των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος SMARTT

Με μεγάλη επιτυχία και την σημαντική συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκληρώθηκε η ανοιχτή συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης υλοποίησης του προγράμματος SMARTT (Screening, mapping, analyzing, recommending, transferring and transforming HE international programmes), του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου.

Στην συνάντηση συμμετείχε η ομάδα εμπλεκομένων του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής την κ. Σοφία Παπαϊωάννου, Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας και εμπειρογνώμονα του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα SMARTT, τον κ. Ηλία Αντωνίου, διοικητικό διαχειριστή του CIVIS και υπεύθυνο του πακέτου εργασίας «Communication & Dissemination» του SMARTT και την κ. Φωτεινή Παντιώρα, υπεύθυνη επικοινωνίας του SMARTT.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, κος Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Υπουργός Παιδείας της Ρουμανίας, κ. Ligia Deca, η κ. Vanessa Debiais-Sainton, επικεφαλής του τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC), ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κρατών μελών της ΕΕ, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών της ΕΕ.

Το ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS και της ομάδας υλοποίησης του προγράμματος SMARTT, έχει αναλάβει στο εν λόγω πρόγραμμα το Πακέτο εργασίας 4 «Communication & Dissemination». Το πρόγραμμα SMARTT υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο CIVIS σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια EUTOPIA, NEUROTECHEU και UNITA, καθώς και με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευρωπαϊκούς και εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα εκ των έξι πιλοτικών προγραμμάτων, με σκοπό την εξέταση των κριτηρίων που έχουν δοθεί από την Ε.Ε., και τη διατύπωση προτάσεων που θα διευκολύνουν την απονομή του χαρακτηρισμού ως ευρωπαϊκού ενός κοινού πτυχίου.  Η ετικέτα «Ευρωπαϊκό Πτυχίο» θα αντιπροσωπεύει ένα πιστοποιητικό αριστείας συνδεόμενο με τα προσόντα των φοιτητών που αποφοιτούν από κοινά προγράμματα σπουδών, τα οποία υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας πολλών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

7

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΕΚΠΑ, κ. Σοφία Παπαϊωάννου, σε δήλωσή της για το πρόγραμμα SMARTT ανέφερε: «Το ΕΚΠΑ, έχοντας στο επίκεντρό του την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και νέων ευκαιριών στην φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, δίνει μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο CIVIS και στο καινοτόμο πρόγραμμα SMARTT καθιστά το ΕΚΠΑ πρωταγωνιστή στη συνδιαμόρφωση του διαλόγου για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο διεθνής προσανατολισμός του ΕΚΠΑ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους του ιδρύματος, θα συνεχιστεί με αυξητικούς ρυθμούς, προκειμένου να κάνουμε καθημερινά πράξη τη διεύρυνση των γνώσεων, των εμπειριών και των δεξιοτήτων των φοιτητών μας». Στο πλαίσιο των εργασιών της εκδήλωσης, η κ. Σοφία Παπαϊωάννου συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, κ. Marian Preda, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι πρυτανικών αρχών, ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Παράλληλα, η κ. Παπαϊωάννου μετείχε σε συνάντηση της ομάδας ειδικών του SMARTT για τη σύνταξη των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, στην εισήγησή του, επεσήμανε ότι: «η ηγεσία του υπουργείου στηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ, τη διεύρυνση των διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών και την προώθηση καινοτόμων δράσεων ιδίως μέσω της εφαρμογής του ν. 4957 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Στόχος μας αποτελεί η συμβολή στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και στο άνοιγμα νέων οριζόντων για την ακαδημαϊκή κοινότητα, στηρίζοντας την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Η Υπουργός Παιδείας της Ρουμανίας, κ. Ligia Deca, υπογράμμισε ότι: «η καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι το πιο σημαντικό έργο στο οποίο εργαζόμαστε από κοινού. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να επιστρέψουμε στις βασικές έννοιες, στις ευρωπαϊκές αξίες, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό νομικό πλαίσιο μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, βασισμένο πρωτίστως στην εμπιστοσύνη».

Η κ. Vanessa Debiais-Sainton, επικεφαλής του τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (DG EAC), αναφέρθηκε στη σημασία της παροχής νέων ευκαιριών, στη νέα γένια μέσω του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι «το πρόγραμμα SMARTT, το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία 4 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, 29 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 18 χωρών και 15 εθνικών οργανισμών, αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή».

Το ΕΚΠΑ και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SMARTT, έχοντας σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων σπουδών σε διασυνοριακό επίπεδο, σκοπεύουν να επεκτείνουν αυτήν την εμπειρία και να διατυπώσουν, με βάση σαφείς μεθοδολογίες και λεπτομερείς αναλύσεις, συστάσεις και προτάσεις, τόσο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και προς τα επιμέρους κράτη μέλη, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών Ευρωπαϊκών Πτυχίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πανεπιστήμια και τους στρατηγικούς στόχους των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

banner

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN