Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ψηφιοποιείται! | Ψηφιακές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών από το ΕΚΠΑ – eDiplomas

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή δίνοντας στους αποφοίτους του μια νέα ψηφιακή υπηρεσία για τη λήψη βεβαίωσης κτήσης τίτλου σπουδών. Οι απόφοιτοι του ιδρύματoς, μέσα από την πλατφόρμα eDiplomas.gr, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό τους στο TaxisNet και τον ΑΜΚΑ τους, μπορούν με λίγα κλικ να αναζητήσουν τον τίτλο τους και να λάβουν την ψηφιακά υπογεγραμμένη (signed pdf) βεβαίωση κτήσης του πτυχίου τους σε πραγματικό χρόνο ή να αιτηθούν την ένταξη του στην πλατφόρμα, αν δεν είναι ήδη online διαθέσιμη. Ο στόχος δεν είναι η αντικατάσταση της εκτύπωσης του τίτλου στον πάπυρο, αλλά να δοθούν πρακτικές και ασφαλείς λύσεις σε χρόνια προβλήματα που ο έγχαρτος κόσμος είχε δημιουργήσει σε πολίτες και υπηρεσίες. Αξιοποιώντας λοιπόν το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο, οι απόφοιτοι των τμημάτων του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων ΑΕΙ,  μπορούν να αποθηκεύσουν στο δικό τους ψηφιακό αρχείο τη βεβαίωση του τίτλου σπουδών τους ή να το στείλουν σε όποιον φορέα επιθυμούν, αντικαθιστώντας παλιές διαδικασίες που απαιτούσαν σκανάρισμα έντυπων πτυχίων ή επισκέψεις σε ΚΕΠ και Γραμματείες των Πανεπιστημίων. Ήδη πάνω από 100.000 τίτλοι προπτυχιακών τμημάτων του ΕΚΠΑ είναι διαθέσιμοι μεταξύ των 300.000 τίτλων που έχουν ενταχθεί και από άλλα Πανεπιστήμια, ενώ ταυτόχρονα προγραμματίζεται η επέκταση σε μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικούς τίτλους καθώς και η ένταξη των μοριοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών του  Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό ενήλικων πολιτών.

Παράλληλα με τα προφανή οφέλη για τον πολίτη, η αναδιοργάνωση που οι ψηφιακές ευκολίες επιβάλλουν και οι αυτοματισμοί που επιτυγχάνουν γίνονται καταλύτης αλλαγών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ψηφιακή βεβαίωση των τίτλων σπουδών και των μικρο-προγραμμάτων επιμόρφωσης θα μετασχηματίσει σταδιακά τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε προσκλήσεις προσωπικού, την εγγραφή σε επαγγελματικά επιμελητήρια και τις αιτήσεις εγγραφής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν δοκιμαστεί πιλοτικές δράσεις όπου ένας Κύπριος πολίτης,  απόφοιτος του ΕΚΠΑ, θα μπορεί να λάβει ψηφιακά τον τίτλο σπουδών του από το ΕΚΠΑ για να τον χρησιμοποιήσει για την εγγραφή του στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και να λάβει από εκεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η ταχύτητα όμως και η ευκολία με την οποία διακινούνται οι ψηφιακές πληροφορίες έχουν παράλληλα αλλάξει το τοπίο στην περιοχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ασφάλεια, ότι το έγγραφο με την “μπλε σφραγίδα” που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων έχει εκδοθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιγράφων που μπορείς να ελέγξεις, δεν ισχύει για τα αντίστοιχα ψηφιακά υπογεγραμμένα pdf ανοικτής πρόσβασης, που εύκολα ο κάθε παραλήπτης μπορεί να αντιγράψει και να διακινήσει διατηρώντας την εγκυρότητα του πρωτότυπου. Ο νέος στόχος πλέον είναι να θωρακιστούν οι ψηφιακές υπηρεσίες με μηχανισμούς που θα εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στο αντίγραφο του τίτλου θα έχει αποκλειστικά αυτός για τον οποίον προορίζονταν εξ αρχής μετά από τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου, διατηρώντας όμως την ψηφιακή απλότητα και ευκολία.

Για τον λόγο αυτό το ΕΚΠΑ, αξιοποιώντας την πλατφόρμα eDiplomas.gr, πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την επεξεργασία και την κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με απλά βήματα και πέρα από την ψηφιακά υπογεγραμμένη  βεβαίωση κτήσης τίτλου σπουδών, παρέχεται στον απόφοιτο η επιλογή ώστε η πρόσβαση στα στοιχεία του πτυχίου να γίνεται μετά από τη ρητή συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων και τα στοιχεία του τίτλου κλειδώνονται κρυπτογραφικά για κάθε συγκεκριμένο αποδέκτη. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος διακίνησης ενός ψηφιακά υπογεγραμμένου pdf ανοικτής πρόσβασης και ο πολίτης ανακτά τον έλεγχο των δεδομένων του, ορίζοντας ο ίδιος ποιος θα έχει πρόσβαση σε ποια στοιχεία του.

Η πλατφόρμα eDiplomas.gr έχει υλοποιηθεί από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, τη μη κερδοσκοπική εταιρία των ελληνικών ΑΕΙ που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων οριζόντιων ψηφιακών υποδομών, υπηρεσιών και εφαρμογών για την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Σχετικοί Σύνδεσμοι

  1. Παρουσίαση eDiplomas – Σενάρια Χρήσης
  2. N. 4704/2020 (ΦΕΚ A 133) Άρθρο 15: Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (eDiplomas)

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN