Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Νέα παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2023-2024 στο EXECUTIVE MBA

https:/emba.ba.uoa.gr/

Η Συντονιστική Επιτροπή του Executive MasterofBusinessAdministration (ExecutiveMBA) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή των αιτήσεων στο ExecutiveMBA, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Executive MBA είναι το μοναδικό MBA για Στελέχη που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που είναι το μόνο Τμήμα του ΕΚΠΑ που θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Executive MBA του ΕΚΠΑ απευθύνεται σε εργαζόμενους/νες, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Είναι ένα πρόγραμμα που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, στρατηγικής σκέψης και ικανότητας λήψης αποφάσεων. Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)». Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Το πρόγραμμα προσφέρει (4) τέσσερις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Executive MBA του ΕΚΠΑ, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Executive MBA with specialization in Accounting & Finance)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Executive MBA with specialization in Human Resource Management)
 4. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ (Executive MBA with specialization in Marketing)

Το Executive MBA του ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, που να προοδεύουν ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των γνώσεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να γίνουν οι απόφοιτοί του ηγετικά στελέχη, που δημιουργούν αξία και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Η φοίτηση στο Executive MBA του ΕΚΠΑ  μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 1,5 ακαδημαϊκά έτη (πλήρης φοίτηση), ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 3 ακαδημαϊκά έτη (μερική φοίτηση).
 2. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 3. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master of Business Administration)».
 4. Οι συναντήσεις του Executive MBA του ΕΚΠΑ πραγματοποιούνται στην Αθήνα ή εξ αποστάσεως και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (δηλαδή Σάββατο ή Κυριακή). Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων μάθησης (virtual learning environments – VLEs) και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία.
 5. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
 6. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η οποία επιτρέπει, σε σημαντικό βαθμό, την παρακολούθηση του προγράμματος από απόσταση.
 7. Το συνολικό κόστος φοίτησης του Executive MBA του ΕΚΠΑ είναι 6.000 ευρώ (2.000 ευρώ ανά εξάμηνο για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης). Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 8. Παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης.
 9. Παρέχει δυνατότητες αναβάθμισης και διεύρυνσης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (upskilling/reskilling initiatives).
 10. Βασίζεται κυρίως σε ομαδική δουλειά (cohorts).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Executive MBA του ΕΚΠΑ λήγει την 10η Σεπτεμβρίου 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Executive MBA του ΕΚΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

-Με e-mail στη διεύθυνση emba@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής)

Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Executive MBA του ΕΚΠΑ, στη διεύθυνση:Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα Τ.Κ. 105 59 (δείτε σχετικές οδηγίες).

-Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Executive MBA του ΕΚΠΑ στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 508, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες). 

-Συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος (δείτε σχετικές οδηγίες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Executive MBA του ΕΚΠΑ: https://emba.ba.uoa.gr/

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν:

 1. Κτήριο: Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 501
 2. Διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, Αθήνα, 10559
 3. Τηλέφωνο: 210-3689415, 210-3689486
 4. E-mail: emba@ba.uoa.gr

Μετά την υποβολή της αίτησης στο site του Προγράμματος θα σας δοθούν οδηγίες για την αποστολή με e-mail των λοιπών δικαιολογητικών:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Ψηφιακά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών  Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 3. Ψηφιακό αρχείο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο
 4. Ψηφιακό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
 5. Πρόσφατη φωτογραφία
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 8. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση emba@ba.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.

Έχετε ερωτήσεις;

από έως
Scheduled Προκηρύξεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN