Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) την Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 στις 4.00μ.μ. (απευθείας μετάδοση από το Κανάλι του ΕΚΠΑ στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EwHI5xWLaZM), ξεκινά η συνεργασία του Πανεπιστημίου του Harvard, μέσω της Σχολής Δημόσιας Υγείας «Harvard Chan School», και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Harvard Chan School και το ΕΚΠΑ θα συνεργαστούν για:

  1. Να προσφέρουν ευκαιρίες για κοινή διδασκαλία και μάθηση ενώνοντας τις κοινότητες του Harvard Chan School και του ΕΚΠΑ σε ένα κοινό σκοπό.
  2. Να παρέχουν τη δυνατότητα σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές, που είναι οι ίδιοι πρόσφυγες και αναγκαστικοί μετανάστες, να συμμετέχουν με την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη.
  3. Να εισαγάγουν καινοτόμες προοπτικές στην εξέλιξη της εφαρμοσμένης μεταναστευτικής έρευνας (π.χ. διερευνώντας αποτελεσματικές στρατηγικές υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους, αναπλαισιώνοντας τις  κεντρικές προτεραιότητες της μεταναστευτικής διαχειριστικής πολιτικής).

Τα δύο Πανεπιστήμια μέσω της συνεργασίας τους θα οργανώσουν ένα εντατικό θερινό σχολείο για Προσφυγικές και Μεταναστευτικές Σπουδές, διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο θα συνδυάζει διαλέξεις, σεμινάρια και εργασίες πεδίου σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που θα καλύπτει τις νομικές, πολιτικές, ιατρικές και επικοινωνιακές διαστάσεις των υπαρχουσών περιφερειακών μεταναστευτικών ροών και προτύπων.  Επίσης, θα παράσχουν την ευκαιρία για φοιτητές του Harvard Chan School να ασχοληθούν με συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα FXB (FXB Center for Health and Human Rights) στο Harvard Chan School και σε συνεργασία με τον Κόμβο Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση του Ε.Κ.Π.Α., το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του.

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας θα υπάρξει διεύρυνση της ικανότητας του Κέντρου για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα FXB (FXB Center for Health and Human Rights) στο Harvard Chan School να φέρει κοντά ομάδες επαγγελματιών, διδακτικό προσωπικό και άλλους ειδικούς για να αναλύσουν και να διατυπώσουν προτάσεις για στοχευμένες πολιτικές και να συνεργαστούν προς την θέσπιση πολιτικών παρεμβάσεων για την πραγμάτωση των ευρημάτων. Οι φοιτητές και των δύο Πανεπιστημίων θα είναι στο επίκεντρο αυτών των δράσεων.

Κόμβος Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση του Ε.Κ.Π.Α. αποτελεί μια διεπιστημονική συνεργασία 4 Σχολών και Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.: της Νομικής Σχολής, με συντονίστρια την καθηγήτρια κ. Μαρία Γαβουνέλη, της Σχολής Επιστημών Υγείας, με συντονιστή τον καθηγητή και Κοσμήτορα κ. Εμμανουήλ Πικουλή, κάτοχο έδρας Jean Monnet in Humanitarian Medicine and Response in Action, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με συντονίστρια την καθηγήτρια κ. Εμμανουέλα Δούση, κάτοχο έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με συντονιστή τον καθηγητή και Πρόεδρο κ. Γεώργιο Πλειό.

«H εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αποτελεί», όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, «σημαντικό στρατηγικό στόχο. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου και την ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωμίας του. Το ΕΚΠΑ συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, διεθνή δίκτυα Πανεπιστημίων, καθώς και εκπαιδευτικές οργανώσεις παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών συνεργασιών και της κινητικότητας των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών και του λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του. Η προώθηση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών μέσω Διεθνών Συμφωνιών Συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π. του ΕΚΠΑ να συνεργαστούν αποτελεσματικά με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, κ.ά.) και τη συμμετοχή σε διδακτικές δραστηριότητες και διαλέξεις που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης».

Πρόγραμμα

Καλωσόρισμα Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης

Χαιρετισμοί

Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
David Burger, Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy in Athens

Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Harvard
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης
Καθηγήτρια Jane J. Kim, Dean for Academic Affairs at the Harvard T.H. Chan School of Public Health, K.T. Li Professor of Health Economics in the Department of Health Policy and Management and the Center for Health Decision Science

Παρουσίαση του Κόμβου Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση
Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, European Jean Monnet Chair in Humanitarian Medicine and Response in Action, ΕΚΠΑ
Καθηγητής Γεώργιος Πλειός, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ

Θερινό Σχολείο για τις Μεταναστευτικές Ροές

Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Νομική Σχολή και Διευθύντρια, Κόμβος Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση, ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, UNESCO Chair on Climate Diplomacy, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights and FXB Center Director of Research, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Dr Vasileia Digidiki, Director of the Harvard RMS Summer School Programme, FXB Health & Human Rights Fellow, Harvard T.H. Chan School of Public Health

Natalia Linos, Executive Director, FXB Center for Health and Human Rights, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Dr Nicolas Prevelakis, Associate Senior Lecturer, Committee on Degrees in Social Studies & Assistant Director of Curricular Development, Center for Hellenic Studies, Harvard University 

Παρίστανται επίσης:

Καθηγητής Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Καθηγητής Λ.-Α. Σισιλιάνος, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Καθηγητής Μιχαήλ Τσινισιζέλης, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια Βασιλική Μπενέτου, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Dr Εβίκα Καραμαγγιώλη, Συντονίστρια διεθνών προγραμμάτων, MSc Global Health – Disaster Medicine, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και επισκέπτρια επίκουρη καθηγήτρια (hon.) στη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων, επικοινωνία και τεχνολογία, Πανεπιστήμιο της Βέρνης
Στράτος Ευθυμίου, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Βοστώνη
Zoie Lafis, Executive Director, Center for Hellenic Studies, Harvard University
Christos Giannopoulos, Managing Director, Center for Hellenic Studies in Greece, Harvard University.
Evangelos (Evan) Katsarelis, Programs and Events Manager, Center for Hellenic Studies in Greece, Harvard University
Maria Clara Martin, UNHCR Representative in Greece 
Artemis A. Zenetou, Executive Director, The Fulbright Foundation in Greece

Scheduled Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες & Τέχνες Διεθνείς Σχέσεις Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία Νέα & Ανακοινώσεις Νομική Επιστήμη Πανεπιστημιακή Κοινότητα Παρουσιάσεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN