Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

HUB Ερευνητικό πρόγραμμα CIVIS (σε συνεργασία με πανεπιστήμια-εταίρους από την Αφρική) με τίτλο: “Αφρο-ευρωπαϊκές σχέσεις, διαπολιτισμικοί διάλογοι και διαδρομές στη Μεσόγειο”

Η Μεσόγειος, η ακτή της Δυτικής Αφρικής και το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας ήταν συνοριακές ζώνες που, στην μακρά τους ιστορία, αποτέλεσαν χώρους συνάντησης των πολιτισμών της Ευρώπης και της Αφρικής. Οι σχέσεις ανάμεσα στις αυτοκρατορίες και τις κτήσεις τους και, μετέπειτα, οι ανάμεσα στα μετα-ιμπεριαλιστικά εθνικά κράτη στην Ευρώπη και τα ανεξάρτητα πλέον κράτη στην Αφρική συνέβαλαν στην ανάπτυξη πολυπολιτισμικών κοινοτήτων στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική. Οι κρεολές γλώσσες και οι διαπολιτισμικές κληρονομιές τους καθρεφτίζουν τη μακρόχρονη ιστορία των Αφρο-ευρωπαϊκών πολιτισμών και κοινοτήτων που διαμόρφωσαν το πρόσωπο τόσο της σύγχρονης Ευρώπης, καθώς και τμημάτων της Αφρικής και της Αμερικής. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που περνούν σύνορα και φτάνουν στην άλλη όχθη της Μεσογείου συναντιόνται με τις κοινότητες αυτές και συμβάλλουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του στην εξέλιξή τους. Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα προσεγγίζει την πραγματικότητα αυτή όχι σαν κρίση, αλλά σαν ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση των διαπολιτισμικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, οικονομικών και πολιτικών ανταλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και την Αφρικανική ήπειρο. Εστιάζοντας σε μετααποικιακές πρακτικές, αναδεικνύει με καίριο τρόπο φλέγοντα ζητήματα των καιρών μας, καθώς, στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει το CIVIS, αναδύονται ιδεολογήματα φυλετικής κυριαρχίας, ενώ η επιβολή φυλετικών προσδιορισμών και η φυλετική κατηγοριοποίηση νομιμοποιούν πρακτικές καταπίεσης και κοινωνικού στιγματισμού. Υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Πολιτών, το πρόγραμμα «Μετα-φυλετικές νεωτερικότητες: «αφρο-ευρωπαϊκές σχέσεις, διαπολιτισμικοί διάλογοι και διαδρομές στη Μεσόγειο» αντιμετωπίζει τη μεταφυλετική πραγματικότητα ως μεθοδολογικό εργαλείο και ως βάση για την ανάπτυξη και τη διάδοση του αντιρατσιστικού λόγου σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών, διδακτικών και πολιτιστικών πρακτικών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καλλιτεχνικές δράσεις, εκθέσεις, επιτελέσεις και διεθνικά, διαπολιτισμικά ερευνητικά προγράμματα.

Συντονίστριες: Δρ. Μίνα Καραβαντά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια & Δρ. Σταματίνα Δημακοπούλου, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή,  ΕΚΠΑ

CIVIS Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: Aix-Marseille Université (France), Universität Tübingen (Germany) , University of Rome La Sapienza (Italy)

CIVIS Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια-Εταίροι από την Αφρική: Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal), Université de Sfax (Tunisia), University of the Witwatersrand (South Africa)

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://revictoproject.com/


Joint project with CIVIS’ designated strategic partner universities in Africa

PostRacial Trans-Modernities: Afro-European Relations, Mediterranean Trajectories and Intercultural Reciprocities

As border-spaces of Afro-European relations, the Mediterranean, the West African coast and the Cape of Good Hope have been contact zones between European and African cultures for a long time. The colonial and postcolonial relations between the imperial metropolises and the colonies, and, later, between post-imperial nation-states and postcolonial independent African nations have contributed to the growth of multicultural communities across Europe, Africa, and the Americas. Their creole characteristics and their intercultural heritages attest to the long history of Afro-European communities and cultures that have shaped Europe, parts of Africa and the Americas today. The migrants and refugees from former colonies and from other regions, who cross the Mediterranean and other borders to join these communities on the European continent contribute to their further development with their skills and knowledges; rather than a crisis, this project approaches this phenomenon as an opportunity for the further reinforcement of the intercultural, educational, scientific, economic and political exchanges between the two continents. The focus on post-racial practices is timely and urgent, as across the geographic areas that are covered by CIVIS we observe a widening of racial domination, processes of re-racialisation and the transformation of race into categories that legitimise further oppression and stigmatisation. This project proposes to become a platform in the CIVIS alliance for innovative collaborative research that will approach ‘PostRace’ as a methodological tool and as a basis in order to develop and disseminate antiracist discourses in a wide range of research, teaching and cultural practices that include, but are not limited to, interdisciplinary learning and research activities, intercultural artistic projects and exhibitions, cross-cultural performances and transnational research projects. 

Co-ordinators: Dr. Mina Karavanta, Associate Professor & Dr, Stamatina Dimakopoulou, Assistant Professor, Department of English Language & Literature, School of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens

CIVIS Universities involved: Aix-Marseille Université (France), Universität Tübingen (Germany) , University of Rome La Sapienza (Italy)CIVIS’ African partner universities: Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal)
Université de Sfax (Tunisia), University of the Witwatersrand (South Africa)

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN