Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των κάτωθι μελών ΔΕΠ:

– Δημήτριος Ρέκκας, εξέλιξη σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Φαρμακευτικής

– Γεώργιος Λέκκας, εξέλιξη σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Νομικής

[glekkas@law.uoa.gr]

Διδάσκει Αστικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου Οικογενειακού Δικαίου, Βιοηθικής και Δικαίου Τραπεζικών Συναλλαγών) στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής. Επισκέπτης Καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθικής» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάσκει επίσης στο αγγλόφωνο ΜΠΣ της Νομικής Σχολής LL.M. International and European Legal Studies τα μαθήματα Banking and Financial Transactions και European Family Law.

Διδάκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου Paris Descartes (Paris V). Μεταδιδακτορικός υπότροφος του MaxPlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Αμβούργο. Μετεκπαίδευση στο Cambridge (U.K)­- The Moller Center σε International Financial Law.

Τακτικό Μέλος το Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μονογραφίες, καθώς και άρθρα, μελέτες, συμβολές σε συλλογικούς τόμους και κατ’ άρθρο ερμηνείες του Αστικού Κώδικα, μεταξύ των οποίων και οι μονογραφίες/μελέτες « Le Droit des Offres Publiques et la Protection de lInvestisseur”, «Εμπράγματη Εξασφάλιση του Ομολογιακού Δανείου και Τιτλοποίηση Απαιτήσεων», «Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα- Μετά τον ν. 4800/2021», «Συγγένεια και Ιδιωτική Αυτονομία», «Νομοθετικές Προτάσεις για τη Ρύθμιση της Συγγένειας», «Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Συγγένεια στο Ελληνικό Δίκαιο» -«Το Οικογενειακό Δίκαιο στον 21ο αιώνα – από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές», «Ζητήματα Προθεσμιών στις Δίκες για τη Συγγένεια», «L’équilibre entre le lien biologique et le liensocioaffectifen droit hellénique de la filiation», «L’établissement et le renversement de la parenté en droit hellénique», «Η αναψηλάφηση κατόπιν γενετικού ελέγχου της βιολογικής συγγένειας», «Ελεύθερη ένωση και πατρότητα», «Η ηλικία υιοθετούντος και υιοθετουμένου στην υιοθεσία ανηλίκου», «Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα», «ΕΔΔΑ «Μαρίνης κατά Ελλάδος» 9/10/2014: Το δικαίωμα του βιολογικού πατέρα να προσβάλει το τεκμήριο καταγωγής από γάμο: θεμελίωση και περιορισμοί».

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Comité scientifique) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Association Européenne de Droit Bancaire et Financier). Μέλος του ΔΣ της «Ένωσης Αστικολόγων», Μέλος ΔΣ της «Εταιρείας Τραπεζιού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς», Ιδρυτικό Μέλος της της «Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου», Μέλος της «Freunde des Hamburger MaxPlanckInstituts für ausländisches and internationales Privatrecht e.V.», της «Society of European Contract Law, e.V.»., της «Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française– Section Grecque». Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών», Επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας» και «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου».

Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών ιδίως επί τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων (τιτλοποίηση απαιτήσεων, διαχείριση κόκκινων δανείων), συνεπιμέλειας, υιοθεσίας, αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου και επιτροπών εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

– Ιωάννης Καραβοκυρός, εξέλιξη σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή
[ikaravok@med.uoa.gr]

Ο Ιωάννης Καραβοκυρός είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και  αριστούχος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Εκπαιδεύτηκε στη Γενική Χειρουργική υπηρετώντας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού και στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του ΓΝΑ Λαϊκό. Διετέλεσε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος της Ιατρικής Σχολή του ΕΚΠΑ και υπότροφος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Από το 2104 είναι Fellow του European Board of Surgery (FEBS – Surg Oncol). Εργάστηκε ως χειρουργός στο Λονδίνο της Μεγ. Βρετανίας και μετεκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική Ογκολογία του Ανώτερου Πεπτικού (Οισοφάγος – Στόμαχος) στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Στην Ελλάδα εργάστηκε σαν Χειρουργός – Επιμελητής Ε.Σ.Υ. στα νοσοκομεία ΝΓΝΜ-Αμαλία Φλέμιγκ και ΓΝΑ-Λαϊκό. Από το 2009 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ  στην Α΄ Χειρουργική Κλινική στο ΓΝΑ Λαϊκό και με παράλληλη απασχόληση στην Γ’ Χειρουργική Κλινική στο ΠΓΝΑ Αττικόν από το 2018. Αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του αποτελεί η Χειρουργική Ογκολογία και η Χειρουργική του Ανώτερου Πεπτικού.

– Παντελεήμων Βασιλείου, εξέλιξη σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή

– Μαρία Δημάκη, εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

[mzora@primedu.uoa.gr]

Η Μαρία Δημάκη-Ζώρα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο ίδιο Τμήμα, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, με θέμα Σπυρίδων Ν. Βασιλειάδης (1845-1874): Η ζωή και το έργο του. Η διατριβή εκδόθηκε, σε εμπλουτισμένη μορφή, –ύστερα από εισήγηση του ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη– από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών το 2002. Εκπόνησε, επίσης, μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις στην εξέλιξη της Νεοελληνικής Δραματουργίας. Ο λόγος των κειμένων», στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» – «Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και Καλλιτεχνική Έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2011-2015). Από το 2012 υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., αρχικά ως Λέκτορας, κατόπιν ως Επίκουρη και Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός». Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη νεοελληνική δραματουργία και λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα, καθώς και το θέατρο για ανήλικους θεατές. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει ως ερευνήτρια σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα (Theatrum Mundi – a Journey through European Performing Arts στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe: Culture, 2016-17, Values Across Space and Time στο πλαίσιο του HORIZON 2020, 2021-2023).

Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε. Κ. Π. Α. και έχει εκλεγεί Διευθύντρια του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του ίδιου Τμήματος (για το ακαδ. έτος 2022-2023). Είναι Μέλος της «Επιτροπής Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Θεατρικού έργου για παιδιά» του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλος του Δ. Σ. του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών – 1871». Από το 2016 κ. ε. είναι επιστημονική υπεύθυνη της σειράς «Θέατρο για Παιδιά και Νέους» της Κάπα Εκδοτικής, στην οποία εκδίδονται θεατρικά έργα για παιδιά. Στα βιβλία της περιλαμβάνονται: Θεατρικές Σελίδες. Μελέτες για τη νεοελληνική δραματουργία και το Θέατρο για ανήλικους θεατές, [Theatrologica VII – Edenda Curat Walter Puchner], Ηρόδοτος, Αθήνα 2018 και η πρόσφατη μονογραφία της με τίτλο Η νεοελληνική δραματουργία στις κορυφές του «Παρνασσού». Θέατρο και Πολιτισμός στην Αθήνα του 19ου και του 20ού αι., Εκδόσεις Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», Αθήνα 2021.

– Σταύρος Γιαγκάζογλου, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας

[syang@theol.uoa.gr]

Ο Σταύρος Γιαγκάζογλου είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ (1984). Σπούδασε οικουμενική θεολογία στη Γενεύη (Institut Oecuménique de Bossey, 1983) και μεσαιωνική θεολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Fribourg στην Ελβετία (1985-1988). Το 1988 διορίσθηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 1995 αναγορεύθηκε διδάκτωρ θεολογίας του ΑΠΘ με ειδίκευση στον συστηματικό κλάδο. Το 2002 εξελέγη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και υπηρέτησε σε αυτό μέχρι την κατάργησή του το 2012. Κατόπιν ως Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπηρέτησε με απόσπαση ως Προϊστάμενος  του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2013-2017). Τον Σεπτέμβριο του 2017 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ τον Μάρτιο του 2022 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Το 2008 εξελέγη μέλος της Académie Internationale des Sciences Religieuses, ενώ το 2019 εξελέγη αντιπρόεδρός της. Από το 2011 είναι μέλος της International Association of Orthodox Dogmatic Theologians. Εδώ και χρόνια διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Κινσάσα στο Κογκό.

– Ανδρέας Τσουρουφλής, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Νομικής

– Μαρία Κρανιδιώτη, εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής

[mkranid@law.uoa.gr]

Αποφοίτησε από τη Σχολή Χιλλ το 1973 (Hill Memorial School 1831). Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από όπου αποφοίτησε το 1978. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Hull της Αγγλίας (1978) και έλαβε τον τίτλο Master of Arts in Criminology (1981). Κατά το χρονικό διάστημα 1982-1995 εργάσθηκε ως επιστημονική συνεργάτης στο ΕΚΠΑ, και το 1987 μετέβη με εκπαιδευτική άδεια στο Ινστιτούτο Ποινικών και Εγκληματολογικών Μελετών Max Planck του Freiburg Δ. Γερμανίας για διεξοδική επιστημονική ενημέρωση με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τον βαθμό “άριστα”. Το 1995 εξελέγη Λέκτορας, το 2007, Επίκουρη Καθηγήτρια και το 2022, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Έχει διδάξει επί σειρά ετών, σε μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό της αντικείμενο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως λ.χ. το μάθημα της Θεωρητικής Εγκληματολογίας (αυτοδύναμα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και Criminology του Προγράμματος Erasmus, ΕΚΠΑ και Criminology-Penology του Προγράμματος Erasmus, University of Hamburg (αυτοδύναμα, σε προπτυχιακό επίπεδο).
Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή άνευ χρηματοδότησης, σε ορισμένα εκ των οποίων υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη ‘ξ πρώτη ερευνήτρια, όπως: Tricountry Survey: Έργο βασικής έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ και επικεντρώνεται στην εμπειρική δοκιμή θεωριών που δεσπόζουν στην Εγκληματολογία (ανομίας, αποτροπής, περιστασιακής δράσης, γενική θεωρία του εγκλήματος, κ.α.) στην Ουκρανία, τη Ρωσία και την Ελλάδα, δηλαδή σε διαφορετικά κοινωνικά-πολιτισμικά περιβάλλοντα από εκείνα, στα οποία έχουν κατά κανόνα διεξαχθεί οι έρευνες για την ισχύ των θεωριών αυτών.
Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια, ημερίδες κ.α. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως: Online Conference “The Criminology Consortium: First Annual Meeting” organized by Andy Wilczak, Wilkes University (President), Maria João (Joan) Lobo Antunes, Towson University (Vice President), Troy C. Payne, University of Alaska Anchorage, Director of Alaska Justice Information Center (Secretary & Treasurer), Breanna Boppre, Wichita State University in Kansas & James T. McCafferty, Kennesaw State University in Georgia. Paper presented: “Museums and prevention of crimes against antiquities: A nationwide field study” (Stream 1, 18/11/2021 at 2:00 pm).
Έχει πάνω από 50 δημοσιεύσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται τέσσερεις μονογραφίες, τρεις επιμέλειες συλλογικών έργων και τιμητικού τόμου, και υπολογίσιμος αριθμός διεξοδικών και σε βάθος μελετών, που περιλαμβάνουν
τεκμηρίωση κατόπιν συλλογής ερευνητικών δεδομένων, καθότι το ενδιαφέρον της συγγραφέα επικεντρώνεται στη σχέση (συσχέτιση) θεωρίας και έρευνας (interplay of theory and research). όπως: Μαρίας Π. Κρανιδιώτη, Πνεύμα και εφαρμογή του αρχαιολογικού νόμου (3028/2002): Μια μελέτη υπό το φως θεωρητικών προσεγγίσεων στην Εγκληματολογία και κατόπιν διεξαγωγής έρευνας σε εμπειρογνώμονες, Τυποκυκλαδική Α.Ε., Σύρος 2021.

– Χρήστος Τζάμος, εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής

– Βασιλική Λαμπροπούλου, εκλογή στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στην Ιατρική Σχολή

– Λάμπρος Φώτης, εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή

Το 1998   εισήλθα με πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνων από όπου και αποφοίτησα το 2004. Στη συνέχεια ολοκλήρωσα την Υπηρεσία Υπαίθρου και ακολούθως υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως Ιατρός του Πολεμικού Ναυτικού επί 1 έτος.

Το 2009 ολοκλήρωσα τη φοίτηση μου στο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικεύτηκα στην Παιδιατρική επί 4 έτη στο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακου» από το 2009 ως το 2013.

Αμέσως μετά το τέλος της ειδικότητας, έγινα δεκτός στις ΗΠΑ, όπου και εξειδικεύτηκα επι 3 χρόνια στην Παιδιατρική Ρευματολογία, στο Washington University in St Louis (07/2013 – 06/2016). Κατά τη διάρκεια της εξείδικευσης ανέπτυξα το ερευνητικό μου ενδιαφέρον σχετικά με την παθογένεση της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας. Παράλληλα εκπαιδεύτηκα  στην υπερηχογραφία μυοσκελετικού και τις ενδοαρθρικές εγχύσεις στεροειδών με την καθοδήγηση υπερήχου, αποφοιτώντας από το Ultrasound School of North American Rheumatologist (USSONAR) και λαμβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ρευματολογίας (RhMSUS) το 2016.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης στις ΗΠΑ, τον Ιούλιο του 2016 ξεκίνησα να εργάζομαι ως Consultant Παιδιατρικής Ρευματολογίας για το NHS England στο Nottingham University Hospital.

Από τις αρχές του 2018 εργάστηκα ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παιδιατρικής Ρευματολογίας για λογαριασμό της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».

– Ανδριάνα Παπαϊωάννου, εκλογή στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στην Ιατρική Σχολή

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Ρόδο. Σπούδασα στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από όπου αποφοίτησα το 2002. Ολοκλήρωσα με Άριστα τη Διδακτορική μου Διατριβή το 2009 με θέμα ” Ο ρόλος του VEGF και του οξειδωτικού stress” στην παθογένεια των αποφρακτικών και περιοριστικών νοσημάτων του πνεύμονα”. Εκπαιδεύτηκα στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στη Γ Πνευμομολογικη κλινική του νοσοκομείου Σισμανόγλειο. Το 2010 εργάστηκα με υποτροφία της Ευρωπαϊκής πνευμονολογικής εταιρείας στο National Heart and Lung Institute του πανεπιστημίου Imperial College στο Λονδίνο όπου συμμετείχα σε ερευνητικά πρωτόκολλα πάνω στη φλεγμονή της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Από το 2013 εργάστηκα ως ειδική πνευμονολόγος στη Β´ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου “Αττικον” αρχικά ως πανεπιστημιακή υπότροφος και στη συνέχεια ως επιμελητρια του ΕΣΥ. Τα κυρία αντικείμενα της ερευνητικής μου δραστηριότητας είναι τα αποφρακτικά νοσήματα του πνεύμονα. Έχω σημαντική συμμετοχή σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχω μέχρι σήμερα 106 δημοσιευμένες εργασίες στο Pubmed. Από το 2020 είμαι συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

– Σοφοκλής Σταύρος, εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή

Ο Σοφοκλής Σταύρος είναι Μαιευτήρας Γυναικολόγος. Αποφοίτησε από το 1Ενιαίο Λύκειο Καλαμάτας Μεσσηνίας. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εν συνεχεία, ειδικεύτηκε 4 έτη (πλήρης ειδικότητα) στην Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» συμμετέχοντας σε πληθώρα γυναικολογικών και μαιευτικών επεμβάσεων και τοκετών. Περάτωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα». Ακολούθως περάτωσε τη μεταδιδακτορική του έρευνα (Post‐Doctoral thesis) με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και αντικείμενο την αναπαραγωγή και τις καθ΄ έξιν αποβολές.

Από το 2018 έως σήμερα υπηρέτησε ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος πλήρους απασχόλησης στην  Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ.  Παρουσιάζει σημαντικό κλινικό με έμφαση στην Αναπαραγωγική Ιατρική, στην αρχόμενη κύηση, στον οικογενειακό προγραμματισμό, στο γυναικολογικό και μαιευτικό υπερηχογράφημα, ενώ εφημέρευε καθ΄ όλη τη διάρκεια του κλινικού του έργου έχοντας αποκτήσει εμπειρία σε όλους τους τομείς της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Αναλόγως σημαντικό είναι και το διδακτικό του έργο. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικευόμενων ιατρών, σε ποικίλα θέματα Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Έχει επίσης συμμετάσχει στη συγγραφή διδακτικών συγγραμμάτων και διδασκαλία σε κατ’ επιλογήν μαθήματα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Επί πλέον είναι μέλος 72 τριμελών επιτροπών επίβλεψης διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών.

Τέλος, όσον αφορά το ερευνητικό του έργο,  αυτό περιλαμβάνει 38 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και μεγάλο αριθμό παρουσιάσεων σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια και ως προσκεκλημένος ομιλητής. Παρουσιάσεις του στο εξωτερικό έχουν βραβευθεί, ενώ έχει βραβευθεί επίσης με το βραβείο Γεωργίου Παπανικολάου το 2020-2022 με θέμα «Συσχέτιση της αγγειογένεσης και του μεταβολισμού με τις καθέξιν αποβολές: Η χρήση των βιοδεικτών στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου γενετικού προφίλ».

– Μαρία Χωριανοπούλου, εκλογή στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλοσοφίας

[mchorian@philosophy.uoa.gr]

Η Μαρία Κ. Χωριανοπούλου σπούδασε φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του ιδίου Πανεπιστημίου (2017) και επιστημονική συνεργάτης του Τμήματος Φιλοσοφίας από το 2008. Διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» από το 2017, από το 2018 δίδαξε επί 2 χρόνια στο Τμήμα Φιλοσοφίας ως Εντεταλμένη Διδάσκουσα τέσσερα (4) προπτυχιακά μαθήματα, ενώ από το 2020 έως σήμερα είναι Μέλος ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκοντας το μάθημα «Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο: ΒΙΟΗΘΙΚΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΜΠΣ Βιοηθική – Ιατρική Ηθική). Τα φιλοσοφικά της ενδιαφέροντα υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Πρακτικής Φιλοσοφίας, με έμφαση στα αναδυόμενα ερωτήματα της Εφαρμοσμένης Ηθικής και τις βιοηθικής/Ιατρικής Ηθικής. Επιμέρους θεματικές με τις οποίες έχει ασχοληθεί είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η γενετική μηχανική, η γονιδιακή χειραγώγηση, η διαγενεακή δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική ηθική κ.λπ. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε φιλοσοφικά περιοδικά, σε αφιερωματικούς τόμους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΕΚΠΑ, καθώς και στους συλλογικούς τόμους Βιοηθικοί Προβληματισμοί III και IV της Νομικής Βιβλιοθήκης. Παραλλήλως, ασχολείται με τη μετάφραση άρθρων και βιβλίων βιοηθικού ενδιαφέροντος. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια, είναι reviewer στο Περιοδικό “ΒΙΟΗΘΙΚΑ” της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, είναι ερευνήτρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa).

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN