Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου και του μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητή κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη η ορκωμοσία των κάτωθι μελών Δ.Ε.Π.: Ευστάθιος Αραποστάθης, Καλομοίρα –Μαρία Δασκολιά, Κωνσταντίνος Μουρλάς, Βασιλική Σταθοκώστα και Διονύσιος Ραΐτσος-Εξαρχόπουλος.

Ευστάθιος Αραποστάθης, Εξέλιξη σε Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Ο Στάθης Αραποστάθης είναι Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Απέκτησε το διδακτορικό τους το 2006 από το Faculty of Modern History, University of Oxford. Στην συνέχεια, και πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο Ε.Κ.Π.Α. το 2012, έχει εργαστεί ως ερευνητής στα πανεπιστήμια: University of Leeds, University of Edinburgh, University of Oxford, University of Cardiff. Eπίσης έχει υπάρξει επισκέπτης καθηγητής και ερευνητής στο University of California at Davis (Fulbright Fellow), Princeton University (Seeger Center for Hellenic Studies Fellow), Technical University of Graz (Science Technology Society Fellow), Université Gustav Eiffel-Paris/INRAE (Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Société, Fellow). Το ερευνητικό έργο καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών περιοχών: την ιστορία της τεχνολογίας και των μηχανικών, την ιστορία και κοινωνιολογία της επιστήμης και της καινοτομίας, τις σπουδές επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα το έργο του αναδεικνύει τον ρόλο των ειδημόνων στην συγκρότηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, την σχέση επιστήμης, τεχνολογίας, βιομηχανίας, την αλληλεπίδραση βιομηχανίας με την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες, τα ζητήματα της διακυβέρνησης των πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων και της επιστημονικής έρευνας καθώς και την συμπαραγωγή του δικαίου με την επιστήμη και την τεχνολογία ειδικότερα σε θέματα διαχείρισης γνώσης και ρύθμισης της διακινδύνευσης. Η ερευνά του και η επιστημονική του ομάδα έχει επιχορηγηθεί από απο Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων CONEF (www.conef.gr) και Go-JuST (www.go-just.com) που χρηματοδοτούνται από το ΕΛΙΔΕΚ και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Πιο συγκεκριμένα έχει συγγράψει ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί από το MIT Press, έχει επιμεληθεί 8 βιβλία συλλογές σε εξειδικευμένα θέμα και ειδικά τεύχη σε επιστημονικά περιοδικά και έχει 50 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με κριτές και κεφάλαια σε εκπαιδευτικό υλικό.  Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα τα  μαθήματα: Ιστορία της Τεχνολογίας,  Επιστήμη Τεχνολογία Κοινωνία, Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική,  Δίκαιο Επιστήμη Τεχνολογία.
[arapost@phs.uoa.gr]

Καλομοίρα –Μαρία Δασκολιά, Εξέλιξη σε Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Μαρία Δασκολιά εξελέγη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Ε.Κ.Π.Α., στο οποίο εισήλθε με σειρά επιτυχίας 6η, με ειδίκευση «Ψυχολογία». Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Περιβαλλοντική Ψυχολογία» (Master of Science in Environmental Psychology) στο Τμήμα Ψυχολογίας του University of Surrey (Αγγλία). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α., με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, και ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτωρ στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών εκπόνησε στη συνέχεια μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα θεωρίας και πράξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α.
Υπηρετεί ως εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ στο Ε.Κ.Π.Α. από το 2008, αρχικά ως Λέκτορας (2008-2012) και στη συνέχεια ως Επίκουρη Καθηγήτρια (2012-2016) και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2017-2024). Από το 2014 μέχρι σήμερα διατελεί Διευθύντρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Τμήματος. Διδάσκει μαθήματα της ειδικότητάς της τόσο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μάθηση, Ψυχολογικές Προσεγγίσεις των Σύγχρονων Περιβαλλοντικών Ζητημάτων στην Εκπαίδευση και τη Επικοινωνία, Περιβαλλοντικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Εκπαίδευση) όσο και σε περισσότερα από ένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και άλλων Πανεπιστημίων.
Έχει διατελέσει για περισσότερα από 15 χρόνια Διευθύντρια της Κατεύθυνσης Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» του ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», ενώ συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη». Έχει συμβάλλει μέσα από διαφορετικές θέσεις επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης στο Τμήμα της και στη Φιλοσοφική Σχολή. Σημαντική η συνεισφορά της και σε ιδρυματικό επίπεδο, έχοντας διατελέσει, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, επιστημονική και παιδαγωγική Υπεύθυνη των δύο Παιδικών Σταθμών και του Νηπιαγωγείου του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και μέλος της Ομάδας Έργου CIVIS Ι. Από τον Μάιο 2024 έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής (WP Leader) στο CIVIS ΙΙ με αντικείμενο Accredited Shared Undergraduate (Bachelor) and Graduate (Master) Educational Offer.
Έχει διατελέσει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛΕΕΤΠΕΑ), μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία», ενώ είναι διαπιστευμένη εμπειρογνώμονας αξιολόγησης θεμάτων Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέλος των Ευρωπαϊκών Δικτύων Εμπειρογνώμων Green and Digital Education και Citizen Science in Social Sciences and Humanities.
Έχει συμμετάσχει σε 28 ερευνητικά έργα ως επιστημονική υπεύθυνη και/ή επιστημονική βασική ερευνήτρια, τα 22 χρηματοδοτούμενα από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, ενώ τα 6 αυτοχρηματοδοτούμενα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έχει περισσότερες από 160 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και συγγραφή ή επιμέλεια βιβλίων. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 75 συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, πάνω από 50 σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και πολυάριθμες εισηγήσεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
Η ερευνητική και επιστημονική της δραστηριότητα και το δημοσιευμένο συγγραφικό της έργο εστιάζονται σε διαφορετικές πτυχές της θεωρίας και την πράξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία, όπως στην ταυτότητα και στην ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών, στην παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων για διδασκαλία και μάθηση, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας, κυρίως μέσα από τις Περιβαλλοντικές Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Environmental Humanities), στην Επιστήμη των Πολιτών και στην Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και περιβάλλοντα.
[mdaskol@eds.uoa.gr]

Κωνσταντίνος Μουρλάς, Εξέλιξη σε Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ο Κωνσταντίνος Μουρλάς είναι Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στη μελέτη ευφυών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα προσαρμοζόμενα και εξατομικευμένα περιβάλλοντα επικοινωνίας και μάθησης. Πρόσφατα, ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα δίνεται στην ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση πληροφορίας, αναγνώριση προτύπων (pattern recognition), και εξόρυξη πληροφοριών κρυμμένων σε ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων (big data analysis), που άλλοτε είναι δομημένα, ημι-δομημένα ή και τελείως αδόμητα.  Γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python καθώς και αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης για κατηγοριοποίηση (classification), εξόρυξη και εύρεση προτύπων καθώς και αλγόριθμοι επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την ανάκτηση απόψεων και συναισθηματικής φόρτισης κειμένων από ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, αποτελούν αντικείμενα μελέτης και έρευνας με έμφαση το χώρο της Δημοσιογραφίας Δεδομένων (data journalism).
Το ερευνητικό του έργο (πάνω από 100 εργασίες)  έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων του ευρύτερου επιστημονικού χώρου, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 20 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα με αντικείμενο τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.   Η εξωτερική χρηματοδότηση από τα έργα αυτά, έχει αξιοποιηθεί στην περαιτέρω στελέχωση της ερευνητικής του ομάδας, στην ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και στην συμμετοχή των νέων ερευνητών σε διεθνή συνέδρια και διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις.
[mourlas@media.uoa.gr]

Βασιλική Σταθοκώστα, Εξέλιξη σε Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας

Η Καθηγήτρια Βασιλική Σταθοκώστα πραγματοποίησε θεολογικές σπουδές στο Α.Π.Θ., στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey/University of Geneva και στη Θεολογική Σχολή του Fribourg/Ελβετία. Η έρευνά της αναφέρεται σε ζητήματα Ορθόδοξης Θεολογίας και Οικουμενικής Θεολογίας. Στο Ε.Κ.Π.Α. υπηρετεί από το 2009, έχοντας θητεύσει στις βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους για την Ορθόδοξη συμβολή στην οικουμενική κίνηση, τα ζητήματα προσηλυτισμού, θρησκευτικής ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα Ορθόδοξης εκκλησιολογίας και διαχριστιανικού διαλόγου, χριστιανικής ανθρωπολογίας με ειδική αναφορά στη συμμετοχή των γυναικών στην Εκκλησία στο πλαίσιο του διορθόδοξου και διαχριστιανικού διαλόγου.
Συνεργάτης σε ελληνικά και διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με θέμα την Ορθόδοξη Εκκλησία στον σύγχρονο κόσμο, την Οικουμενική Κίνηση (διορθόδοξες, διαχριστιανικές – διεκκλησιαστικές σχέσεις), ζητήματα φύλου, παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας σε σχέση με τη θρησκεία/-ες, έχει οργανώσει ημερίδες και διεθνή επιστημονικά συνέδρια για αυτά τα θέματα. Επίσης, συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιστημονική και ακαδημαϊκή υπεύθυνη προγράμματος elearning του Ε.Κ.Π.Α.
Έχει εκπροσωπήσει την Εκκλησία της Ελλάδος σε οικουμενικά συνέδρια και έχει οριστεί μέλος θεολογικών διορθοδόξων και διαχριστιανικών επιτροπών, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη θεματική ενότητα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» της Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK), εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Θεολογική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Commission Ecumenical Education and Formation (Επιτροπή για την Οικουμενική Εκπαίδευση και Διαμόρφωση) για τη Θεολογική Εκπαίδευση. Επίσης, είναι μέλος της Steering Committee του “Ecumenical Dialogue Group” (της Ομάδας για τον Οικουμενικό Διάλογο) της International Orthodox Theological Association (IOTA, Διεθνής Ορθόδοξη Θεολογική Εταιρεία).
Είναι Επιστημονική Σύμβουλος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας επί θεμάτων Οικουμενικής Κινήσεως.
Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Θεολογίας, καθώς και σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Κ.Π.Α. και του Ε.Α.Π.
[vstathokosta@theol.uoa.gr]

Διονύσιος Ραΐτσος-Εξαρχόπουλος, Εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας

Ο Διονύσης Ραΐτσος έλαβε πτυχίο στην θαλάσσια βιολογία, μεταπτυχιακό στην θαλάσσια & Αλιευτική Επιστήμη, και διδακτορικό στην δορυφορική ωκεανογραφία από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια Newcastle, Aberdeen και Plymouth αντίστοιχα. Εργάστηκε για 6 χρόνια ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ελλάδα (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τη Σαουδική Αραβία (KAUST). Την περίοδο 2013-2019 εργάστηκε ως Ερευνητής Β΄ (Senior Research Scientist) στο Plymouth Marine Laboratory, στην Αγγλία. Από τον Ιούνιο του 2019 έως και σήμερα υπηρετεί στον Τομέα Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., από τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία». Τα τελευταία 20 χρόνια πραγματοποιεί έρευνες στη Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Βιολογία παρατηρώντας βιοφυσικές μεταβολές σε διάφορα οικοσυστήματα του πλανήτη (Μεσόγειο, Ερυθρά, Βόρεια, Μαύρη θάλασσα, Αραβικό κόλπο, και στον Παγκόσμιο Ωκεανό). Έχει υιοθετήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση, συνδυάζοντας δορυφορικά δεδομένα, in situ και εργαστηριακές μετρήσεις για την κατανόηση της απόκρισης των θαλασσίων Οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Έχει συμμετάσχει σε 8 μεγάλες ερευνητικές ωκεανογραφικές αποστολές στην Μεσόγειο Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Περσικό Κόλπο, και στον Ατλαντικό Ωκεανό (Εγκάρσια διάσχιση). Το ερευνητικό του έργο αποτελείται από 89 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές ( >5050 αναφορές, h-index=42, Scholar, Ιούνιος 2024).
Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή εταίρος σε 22 ερευνητικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια (2019-2024) στο Ε.Κ.Π.Α., έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από 9 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, από διεθνείς (Αγγλία, Σαουδική Αραβία, Ευρωπαϊκή Ένωση, και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος) και εθνικές (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.) πηγές χρηματοδότησης. Το 2020 συνέστησε την ερευνητική ομάδα Ωκεανογραφίας & Παρατήρησης Γης. Η ομάδα αποτελείται από προπτυχιακούς (18), μεταπτυχιακούς (16), διδακτορικούς (9) φοιτητές, και μεταδιδακτορικούς ερευνητές (3).
[draitsos@biol.uoa.gr]

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN