Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου η ορκωμοσία των κάτωθι μελών Δ.Ε.Π.: Δημήτριος Βαρουτάς, Ευσταθία Καψογεώργου, Σταύρος Σουγιουλτζής, Ιωάννης Φούλιας, Ευθυμία Κινινή, Βασίλειος Κουβέλης, Χριστίνα Λιβαδά, Χρήστος Χρυσάνθης.

Δημήτριος Βαρουτάς, Εξέλιξη σε Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

O Δημήτρης Βαρουτάς υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) από το 2005 με γνωστικό αντικείμενο την τεχνοοικονομική ανάλυση και το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Ασχολείται με τις τηλεπικοινωνίες, την τεχνοοικονομική ανάλυση δικτύων και υπηρεσιών και τα ρυθμιστικά θέματα των υποδομών ICT, έχοντας συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή εθνικούς πόρους, από το 1993 μέχρι και σήμερα. Ως μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., έχει συμμετάσχει και έχει συντονίσει έργα R&D σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, τη πληροφορική και τη πολιτισμική τεχνολογία με συνολικό π/υ για το Ε.Κ.Π.Α. αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ιδρυτής και επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας ΜΙΝΤ (Management and Innovation in Network Industries) καθώς και του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 Έχει περισσότερες από 160 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι μέλος (editor) συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών, πρόεδρος και μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων και προσκεκλημένος ομιλητής διεθνών οργανισμών σε θέματα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων και τηλεπικοινωνιακής πολιτικής. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 15 διδακτορικές διατριβές ως κύριος επιβλέπων ή μέλος της τριμελούς, μερικοί κάτοχοι των οποίων υπηρετούν ως μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε πανεπιστήμια. Είναι Senior Member του ΙΕΕΕ. Κατέχει πτυχίο Φυσικής, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία και διδακτορικό δίπλωμα στο σχεδιασμό και την τεχνοοικονομική αποτίμηση οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων από το Ε.Κ.Π.Α.
Από το Φεβρουάριο του 2020 είναι Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αρμόδιος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες της Ε.Ε.Τ.Τ. Επίσης έχει διατελέσει Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) από τον Αύγουστο του 2007 ως το Ιανουάριο του 2016 καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.).
[arkas@di.uoa.gr]

Ευσταθία Καψογεώργου, Εξέλιξη σε Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής

Η Ευσταθία Καψογεώργου είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Παθολογική Φυσιολογία-Ανοσολογία (2024) στο Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1992) και της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών (μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Δημόσια Υγεία, 1995). Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην Ανοσολογία στο Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (1997-2001), όπου και παρέμεινε για μεταδιδακτορικές σπουδές έως την εκλογή της σε θέση Λέκτορα (2009). Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών που διέπουν την ανάπτυξη των αυτοάνοσων νοσημάτων, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο νόσημα τη νόσο του Sjögren. Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησε τις αυτοάνοσες φλεγμονώδεις βλάβες στους σιελογόνους αδένες των ασθενών με νόσο Sjögren και υπέδειξε τη διακριτή κατάταξή τους ανάλογα με την έκταση των βλαβών και την επικρατούσα ανοσολογική απόκριση, και κατ’ επέκταση τη διαφορετική σοβαρότητα της νόσου. Κύριο έργο της αποτελεί η διαλεύκανση του ρόλου των επιθηλιακών κυττάρων των σιελογόνων αδένων (ΕΚΣΑ) στην έναρξη και διαιώνιση των αυτοάνοσων αποκρίσεων της νόσου του Sjögren. Αποτελεί κύριο μέλος της ερευνητικής ομάδας που ανέπτυξε για πρώτη φορά την μακρόχρονη καλλιέργεια των ανθρώπινων ΕΚΣΑ, και εκπαίδευσε αρκετούς επιστήμονες από ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Η τεχνογνωσία αυτή επέτρεψε την  κατανόηση της παθογένειας της νόσου του Sjögren και του κεντρικού ρόλου των ΕΚΣΑ στην ανάπτυξη κα διατήρηση των αυτοάνοσων αποκρίσεων, αποδεικνύοντας ότι δρουν ως αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα/ανοσοτοποτηρητές. Είναι από τους πρώτους που μελέτησαν την παραγωγή εξωσωματίων από τα ΕΚΣΑ και κατέδειξαν την πιθανή εμπλοκή τους στην παρουσίαση των αυτοαντιγόνων. Τελευταία, ασχολείται με την λεμφωματογένεση στη νόσο του Sjögren, και συγκεκριμένα με την πρόγνωσή της, αλλά και τους παθογενετικούς μηχανισμούς που τη διέπουν, με έμφαση στην εμπλοκή συγκεκριμένων μικρο-RNAs (mi-RNAs). Τέλος, είναι υπεύθυνη του Διαγνωστικού Ανοσολογικού Εργαστηρίου της Παθολογικής Φυσιολογίας, που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τη διάγνωση των αυτοάνοσων νοσημάτων (συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ).
[ekapso@med.uoa.gr]

Σταύρος Σουγιουλτζής, Εξέλιξη σε Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής

Ο Σταύρος Σουγιουλτζής είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Παθοφυσιολογία-Γαστρεντερολογία (2024) στην Κλινική και το Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1990 και έλαβε την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας το 1999. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην Κλινική και το Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας (2002). Μετεκπαιδεύτηκε ως Research Fellow in Gastroenterology (Clinical and Basic Research) στο Beth Israel Deaconess Medical Center, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, στην Βοστώνη των ΗΠΑ (1999-2003) και εργάστηκε ως Clinical Fellow στο νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου (New Royal Infirmary of Edinburgh) στην Μονάδα Νοσημάτων Ήπατος και Γαστρεντερικού Συστήματος (Center for Liver and Digestive Diseases), καθώς και στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος (Scotish Liver Transplantation Unit) στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξελέγη Λέκτορας στην Κλινική και το Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας το 2009. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα στη βασική έρευνα περιλαμβάνουν την μελέτη της φλεγμονώδους αντίδρασης στον βλεννογόνο του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος και ειδικότερα την σχέση της με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) και το κλωστηρίδιο το «δύσκολο» (Clostridium difficile), αντίστοιχα, ενώ στην κλινική έρευνα η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των νόσων αυτών καθώς και των προκαρκινωματωδών αλλοιώσεων και των κακοηθειών του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού. Ο κ. Σουγιουλτζής είναι υπεύθυνος του Εξωτερικού Γαστρεντερολογικού Ιατρείου και του Ενδοσκοπικού Τμήματος της Παθολογικής Φυσιολογίας, που εδράζεται στο ΓΝΑ-Λαϊκό, και συμμετέχει στα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης για νευροενδοκρινείς όγκους πεπτικού και Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων [Ανεπάρκειες του συστήματος συμπληρώματος (ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστεράσης: Κληρονομικό Αγγειοοίδημα)] του ΓΝΑ-Λαϊκού.
[ssougiou@med.uoa.gr]

Ιωάννης Φούλιας, Εξέλιξη σε Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Ο Ιωάννης Φούλιας είναι Καθηγητής «Συστηματικής Μουσικολογίας. Θεωρίας της Μουσικής (18ου-19ου αιώνος)» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~foulias). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Πραγματοποίησε μουσικές σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (πτυχία αρμονίας, αντιστίξεως, φούγκας και πιάνου, 1994-1998) και σπούδασε μουσικολογία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (πτυχίο το 1999 και διδακτορικό δίπλωμα το 2005, με διατριβή για τα Αργά μέρη σε μορφές σονάτας στην κλασσική περίοδο). Είναι μέλος της Συντακτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Πολυφωνία, καθώς και ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Συντακτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Μουσικολογία, έχει συμμετάσχει στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα RIPM, σε επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια, ενώ παράλληλα έχει δημοσιεύσει δεκάδες πρωτότυπα άρθρα, καθώς και μεταφράσεις βιβλίων (των R. Wagner, Κ. Φλώρου και N. Cook) αλλά και μικρότερων μελετών. Από τον εκδοτικό οίκο «Παπαγρηγορίου – Νάκας» κυκλοφορούν οι μονογραφίες του Οι δύο σονάτες για πιάνο του Δημήτρη Μητρόπουλου: Από τον ύστερο ρομαντισμό στην Εθνική Σχολή Μουσικής (2011) και Οι συμφωνίες κατά τις οβιδιανές Μεταμορφώσεις του Carl Ditters von Dittersdorf: Συμβολή στην αποκατάσταση ενός έργου-σταθμού στην ιστορία της προγραμματικής μουσικής (2015), ενώ το εγχειρίδιό του Στοιχεία μουσικής ανάλυσης: Αρμονικό λεξιλόγιο, γλωσσάριο μουσικών όρων και οδηγίες συγγραφής εργασιών (2021) έχει συμπεριληφθεί στις Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις «Κάλλιπος» (2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ακόλουθα πεδία: θεωρία των μουσικών μορφών (από τον 18ο έως τον 21ο αιώνα), εξελικτική θεώρηση ειδών και μορφών της ενόργανης μουσικής στο μπαρόκ, τον κλασσικισμό και τον ρομαντισμό, μορφολογία και μουσική ανάλυση.
[foulias@music.uoa.gr]

Ευθυμία Κινινή, Εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής

Η Έφη I. Κινινή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. με προηγούμενες σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Λονδίνου. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων μελετών και συμβολών σε συλλογικά έργα στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά, τις εξής μονογραφίες: «Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης άυλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού» (2004), «Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (2001), «Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο αφερεγγυότητας» (2007), «Υπηρεσίες Πληρωμών. Οι ιδιωτικού δικαίου πτυχές του ν. 3862/2010» (2016), «Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού» (2023). Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για το δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή. Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020.
[ekinini@otenet.gr]

Βασίλειος Κουβέλης, Εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας

Ο Βασίλειος Ν. Κουβέλης ορκίστηκε Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών, του Ε.Κ.Π.Α. στις 15-03-2024. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι Γενετική και Βιοτεχνολογία. Υπηρετεί ως μέλος Δ.Ε.Π. από το 2009 στο Τμήμα Βιολογίας και ειδικότερα στο Τομέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας (2009-2015 ως Λέκτορας και 2015-2023 ως Επίκουρος Καθηγητής). Είναι απόφοιτος πτυχιούχος και Διδάκτορας του ιδίου Τμήματος και εργάστηκε ως επισκέπτης μεταδιδάκτορας για μικρά διαστήμα σε εργαστήρια και πανεπιστήμια της αλλοδαπής, όπως INRA Γαλλίας, ΕΤΗ Ελβετίας, JGI ΗΠΑ κ.α. Είναι Υπότροφος Fulbright Καθηγητής (University of Michigan, 2022). Έχει 39 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συμμετοχή σε 62 διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά και συντάκτης στο περιοδικό Frontiers in Microbiology.
Το έργο του έχει δύο ερευνητικές κύριες κατευθύνσεις: (α) τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μυκητόφιλων και ενδοφυτικών-εντομοπαθογόνων μυκήτων με τους ξενιστές τους μέσω γονδιωματικών, μεταγραφωματικών και μεταβολωμικών αναλύσεων με απώτερο σκοπό τη βιοτεχνολογική αξιοποίηση των οργανισμών αυτών στην προστασία και βελτιστοποίηση αγροτικών καλλιεργειών (βασική έρευνα με μελλοντική εφαρμογή) και (β) τη φυλογένεση και γενετική ταυτοποίηση των μυκήτων μέσω αναλύσεων του μιτοχονδριακού τους γονιδιώματος για τη εύρεση της εξελικτική πορεία των γονιδιωμάτων αυτών από την πρωταρχικό συμβάν ενδοσυμβίωσης των α-πρωτεοβακτηρίων μέχρι τα σημερινά μιτοχονδριακά γονιδιώματα στο Βασίλειο των Μυκήτων (βασική έρευνα).
Στα πλαίσια αυτών των ερευνητικών του ενδιαφερόντων έχει συμμετάσχει σε 17 Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, ως κύριος ερευνητής ή μέλος ερευνητικής ομάδας. Σήμερα κατευθύνει ως Συντονιστής και συμμετέχει ως Κύριος Ερευνητής, Διεθνές Προγράμμα [Community Sequencing Project – CSP)  που επέλεξε και εκτελεί πειραματικά το Joint Genome Institute (JGI) – Department of Energy (DOE) των ΗΠΑ, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ (ερευνητική ομάδα του κ. Κουβέλη), το University of Michigan – ΗΠΑ, Swansea University – Ηνωμένο Βασίλειο και Lund University – Σουηδίας, με θέμα την «Ωμική» Ανάλυση Ενδοφυτικών-Εντομοπαθογόνων και Μυκητόφιλων Μυκήτων.
[kouvelis@biol.uoa.gr]

Χριστίνα Λιβαδά, Εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής

Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II) στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και τη διδακτορική της διατριβή στη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την επικαιροποίηση του σχεδίου νόμου για ανώνυμες εταιρείες (ν. 4548/2018). Έχει από κοινού με τον Καθηγητή, κ. Γ. Λέκκα τη συν-επιμέλεια ύλης της ενότητας Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο του μηνιαίου νομικού περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών».
Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως το Advanved Research Group, European Banking Institute (EBI) (2021), το European Model Company Act (EMCA) (2019), ηΕπιτροπή “Committee on International Securities Regulation” της Διεθνούς Ένωσης Δικαίου (International Law Association – ILA) (ορισθείσα από το Ελληνικό Παράρτημα) (2019),οΣύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων και η Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου Κεφαλαιαγοράς.
Είναι Σύμβουλος Καθηγήτρια για φοιτητές με αναπηρία της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (2021).
[clivada@law.uoa.gr]

Χρήστος Χρυσάνθης, Εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής

Ο Χρήστος Χρυσάνθης αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. το 1991. Ολοκλήρωσε δύο μεταπτυχιακά διπλώματα στο Παν/μιο του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή με άριστα στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. το 1996. Εκλέχτηκε Λέκτορας στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. το 2006 και Επίκουρος Καθηγητής το 2012. Διδάσκει εμπορικό δίκαιο και ειδικεύεται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τη διανοητική ιδιοκτησία και την οικονομική ανάλυση του δικαίου. Είναι συντάκτης του νόμου 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα και του νόμου 4796/2021 για τη μεταφορά του μητρώου σημάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις εμπορικών σημάτων στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO).
[chchris@law.uoa.gr]

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN