Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών καθώς και το Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης της Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) διοργανώνουν σε συνεργασία με το Κέντρο Γλωσσών και το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου Aschaffenburg (Γερμανία) από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2022 την διαθεματική International Language Week – ILW 2022 (Διεθνής Εβδομάδα Γλωσσών), η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα και έχει λάβει έως τώρα μεταξύ άλλων χώρα στο Aschaffenburg/Γερμανία, στην Taipeh/Ταιβάν, στο Billings/Montana (ΗΠΑ) και στο Seinäjoki/Φινλανδία.

LOGO ILW 22

Με τίτλο «Mapping Cross Roads: Cultures, Languages and Literatures (Χαρτογραφώντας Σταυροδρόμια: Πολιτισμοί, Γλώσσες και Λογοτεχνίες)» η ILW 2022, που θα έχει υβριδική μορφή, έχει ως στόχο να προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για την επέκταση των ήδη υφιστάμενων συνεργασιών, αλλά και τη διαμόρφωση νέων διαπολιτισμικών και διεπιστημονικών συμπράξεων.

Στο πλαίσιο της ILW θα προσφερθούν μαθήματα, εργαστήρια και ομιλίες. Η ILW απευθύνεται τόσο σε καταξιωμένους όσο και σε νέους επιστήμονες, οι ειδικότητες των οποίων είτε εμπίπτουν στα παρακάτω πεδία είτε τα συνδυάζουν διεπιστημονικά:

  1. Διαπολιτισμική επικοινωνία
  2. Διδακτική ξένων γλωσσών
  3. Λογοτεχνία και Συγκριτική Φιλολογία
  4. Διδακτική της Λογοτεχνίας
  5. Πολιτισμικές Σπουδές
  6. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  7. Θεωρητική Γλωσσολογία

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ILW 2022 εμπλουτίζοντάς την με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία σας, με την παρουσίαση νέων θεωρητικών εργαλείων και/ή την εφαρμογή στην πράξη καινοτόμων και διεπιστημονικών μεθόδων, είστε ευπρόσδεκτοι να συμβάλετε από κοινού σε σεμινάρια και εργαστήρια, αλλά και να κάνετε οι ίδιοι μια διάλεξη, να οργανώσετε ένα workshop και/ή να προσφέρετε ένα μάθημα σε φοιτητές και φοιτήτριες.

Δηλώσεις συμμετοχής μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια περίληψη (έως 300 λέξεις) μπορούν να σταλούν έως τις 15 Ιουνίου 2022 στην διεύθυνση ilw.athen2022@gmail.com. Στις 20 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν οι προτάσεις που έχουν γίνει δεκτές, καθώς και η πρώτη εκδοχή του προγράμματος. Επιλεγμένα άρθρα θα δημοσιευτούν στην μονογραφική σειρά του περιοδικού του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ): http://lexisde.gs.uoa.gr/.

Γλώσσες της ILW 2022 είναι τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Ελληνικά.

Το κόστος συμμετοχής για όσους προέρχονται από τον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο για παρουσιάσεις online ανέρχεται στα 50 ευρώ και για ομιλητές που θα συμμετάσχουν δια ζώσης στην ILW 2022 στα 100 ευρώ. Φοιτητές και φοιτήτριες, όπως και υποψήφιοι και υποψήφιες διδάκτορες μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς επιβάρυνση και το ίδιο ισχύει και για όσους παρακολουθήσουν την ILW 2022 διαδικτυακά. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ILW 2022 δια ζώσης το κόστος ανέρχεται στα 35 ευρώ.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης / συμμετοχής.

Η δια ζώσης συμμετοχή είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και γόνιμων συζητήσεων και την παροχή δυνατότητας στους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους. Σας παρακαλούμε να προωθήσετε την πρόσκληση σε πιθανούς ενδιαφερόμενους συναδέλφους και φοιτητές σας! Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην ILW 2022!

Η οργανωτική επιτροπή

Επικ. Καθ. Άννα Χήτα ΕΚΠΑ
Αναπλ. Καθ. Κατερίνα Καρακάση ΕΚΠΑ
Καθ. Ρενάτε Λινκ TH Aschaffenburg

The Institute of Multimedia and Language Applications and the Institute of German Language Literature and Comparative Literature of the Department of German Language and Literature of the University of Athens (NKUA) in cooperation with the Language Center and the Institute of Intercultural Communication of the Aschaffenburg University of Applied Sciences (co-hosts) will organise this year’s International Language Week (ILW) from October 10 to October 14, 2022. In addition to Aschaffenburg/Germany, previous ILW were held in Taipei/Taiwan, Billings/Montana and Seinäjoki/Finland.

Τhe motto “Mapping Cross Roads: Cultures, Languages and Literatures” of the ILW 2022 intends to provide the appropriate framework for the further development of existing collaborations on the one hand and for the facilitation of new trans- and intercultural collaborations on the other.

The week will include joint courses, workshops and lectures and is aimed at lecturers and young scholars whose fields and expertise can be integrated in an interdisciplinary way in the following areas, among others:

 Intercultural Communication
 Foreign language didactics
 Literature and comparative literature
 Didactics of Literature
 Cultural studies
 Applied Linguistics
 Theoretical Linguistics

If you would like to enrich the ILW with innovative ideas, new methodological approaches and interdisciplinary concepts, you are very welcome to participate in joint courses and workshops as well as to give lectures, conduct workshops and offer courses to students.

Participants from Europe can be funded within the framework of ERASMUS+ through both teaching mobility (STA) and staff mobility (STT). The former option requires an ERASMUS agreement with the University of Athens, the latter does not. Please consult your International Office for advice on ERASMUS + funding options.

Contributions (Abstracts with max. 300 words) can be submitted with a short bio until June 15, 2022 at ilw.athen2022@gmail.com. Accepted papers and the preliminary programme will be announced July 20. The publication of selected papers in the monographic series of our online journal http://lexis-de.gs.uoa.gr/ is planned.

Conference languages are English, German and Greek.
The participation fees for presenters without contributions as well as for hybrid presentations are 50 Euro, for face-to-face presentations 150 Euro. Students and doctoral candidates are exempt from registration fees. Online participants without contributions also do not have to pay participation fees. Contributions in face-toface form are especially welcome to facilitate a lively and vibrant scientific exchange.

The organising team
Prof. Dr. Anna Chita Prof.
Dr. Katerina Karakassi Prof. Dr. Renate Link
NKUA NKUA TH Aschaffenburg

από έως
Scheduled Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες & Τέχνες Πανεπιστημιακή Κοινότητα Παρουσιάσεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN