Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Ε.Κ.Π.Α.: Webinar «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο» (4/3 έως 1/4/2024)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, σε πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

WEBINAR

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες που θα λάβουν επιστολή για ορισμό υποτρόφων), και δη κατά προτεραιότητα σε όσα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου έχουν άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης». Αποτελεί το πρώτο του κύκλου τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκ των οποίων τα δύο επόμενα, «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» & «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο» είναι προγραμματισμένα για τον Μάιο και τον Ιούνιο 2024 αντίστοιχα.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 16.00 έως 19.00, από τις 4 έως 21 Μαρτίου 2024 το δε εργαστήριο ερευνητών θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2024.
Η εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις εξωτερικές διαστάσεις της διαχείρισης της μετανάστευσης προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τόσο στο επίπεδο των θεσμών και οργάνων της ΕΕ όσο και σε αυτό των επιμέρους κρατών μελών της. Ειδική έμφαση θα δοθεί στις προκλήσεις που θέτουν οι μεταναστευτικές ροές από και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασική του επιδίωξη είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση του φαινομένου των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών προς την ΕΕ μέσω της Ανατολικής Μεσογείου (ιδιαίτερα της Τουρκίας, η οποία αποτελεί βασική πύλη εισόδου προσώπων από την Ασία και την Αφρική) και την κατανόηση των ζυμώσεων και εξελίξεων για την διαμόρφωση ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και συνολικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες ως προς την ικανότητα συμβολής τους στην υιοθέτηση και εφαρμογή θεσμικών και άλλων εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς χώρες της ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προαιρετικά, οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και θα επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του σεμιναρίου, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης στην Ανατολική Μεσόγειο» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Υποβολή υποψηφιοτήτων
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://cce.uoa.gr/courses-detailed/6211a5bd-5f85-4179-bcdb-650a0c4596a1 (εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ “Κυβέλη”). Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού αν δεν προϋπάρχει.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.
Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική επιστολή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024.
Μετά την έγκριση των αιτήσεων και την εγγραφή, στο e-class της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Κυβέλη” θα αναρτηθεί ο Οδηγός Σπουδών και θα αναρτώνται οι βιντεοσκοπήσεις και άλλο εκπαιδευτικό υλικό των εισηγητών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://jmce.gr/portal/2024/02/05/9846/

από έως
Scheduled Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες & Τέχνες Προκηρύξεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN