Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ekpa animal ethics

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Το Δ.Π.Μ.Σ. Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. και την συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών The Animals and Society Institute (ASI) και The Humane Society of the United States (HSUS).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2024. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνον την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δεν περιλαμβάνει διδασκαλία). Η παρακολού- θηση του προγράμματος θα γίνει με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Η υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά με αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας animalethics@philosophy.uoa.gr.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων Α’ κύκλου σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής).
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) – περιλαμβάνεται στην αίτηση.

Επιθυμητά (αλλά όχι απαραίτητα) δικαιολογητικά

 1. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτά μπορούν να είναι τριών τύπων:
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν). Μπορείτε απλώς να αναφέρετε το doi (π.χ. https://doi.org/10.3390/ani8040053) ή, αν δεν υπάρχει, να προσκομίσετε αντίγραφο της δημοσίευσης.
  • Ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές (εάν υπάρχουν). Μπορείτε να επισυνά- ψετε αντίγραφο της περίληψης της ανακοίνωσης στα πρακτικά του συνεδρίου.
  • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα, διεθνή, κλπ.). Μπορείτε να προ- σκομίσετε βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου ή αντίγραφο της σύμβασής σας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε προσεκτικά το σχετικό checklist στην αίτηση συμμετοχής. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα εξετάζονται. Οι αποφάσεις του Δ.Π.Μ.Σ. Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία για την επιλογή των φοιτη- τών λαμβάνονται με καλή πίστη βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση ψευδούς, ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων το Δ.Π.Μ.Σ. Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την όποια απόφασή του.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://animalethics.philosophy.uoa.gr/el ή απευθυνθείτε στην Γραμματεία.
Τηλέφωνο: 210 727 7568 (Τρίτη-Τετάρτη, 13:00-15:00)
Ε-mail: animalethics@philosophy.uoa.gr

logos msc animal

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN