Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προκήρυξη νέων θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία-Fintech»

To νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία-Fintech» προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για το μοναδικό καινοτόμο πρόγραμμα με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας και αναδιαμορφώνουν το τοπίο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτές οι τεχνολογίες δημιουργούν εκπληκτικές ευκαιρίες για όσους είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνάμεις τους, αντιμετωπίζοντας τις έννοιες του χρήματος, της πίστωσης και της διαχείρισης κινδύνων, της ασφάλειας των πληροφοριών, των πληρωμών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με νέα αναδιαρθρωμένη προσέγγιση.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταλλάσσουν τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, πολλαπλασιάζουν και ποιοτικά εμβαθύνουν την δυνατότητα διεπαφής ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη (καταθέτες, επενδυτές, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικές αρχές) δημιουργώντας ταυτόχρονα νέα πρότυπα ανταγωνισμού.

Το Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δομημένη και στοχευμένη εκπαίδευση τόσο στους σημερινούς όσο και στους μελλοντικούς επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο σύγχρονα εργαλεία στην αγορά σήμερα. Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται για να εξοπλίσουν τους φοιτητές με μια σταθερή βάση στις οικονομικές αρχές και μια βαθιά κατανόηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Η ύλη των μαθημάτων προσαρμόζεται στις γρήγορες και συνεχείς αλλαγές στα ολοένα και πιο περίπλοκα σύγχρονα χρηματοοικονομικά συστήματα.

Η επιτυχής παρακολούθηση 10 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία-Fintech.

Το Πρόγραμμα

 • Η φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Χρηματοοικονομική Τεχνολογία-Fintech διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
 • Για την απόκτηση διπλώματος του Εντατικού Δ.Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν συνολικά τριάντα (30) ECTS και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, που εκπονείται κατά τη θερινή περίοδο, δεκαπέντε (15) ECTS. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνονται θεωρητικά μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία-Fintech».
 • Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα (δια ζώσης) ή εξ αποστάσεως και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (δηλαδή Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή). Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων μάθησης (virtual learning environments – VLEs) και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.
 • Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η οποία επιτρέπει, σε σημαντικό βαθμό, την παρακολούθηση του προγράμματος από απόσταση.
 • Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος είναι 5.000 ευρώ.
 • Παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης.
 • Παρέχει δυνατότητες αναβάθμισης και διεύρυνσης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (upskilling/reskilling initiatives).
 • Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Κ.Π.Α.
 • Το Ε.Κ.Π.Α. συγκαταλέγεται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Αιτήσεις

Ο Α΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Τεχνολογία-Fintech για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 λήγει στις 15/5/2024.

Σημειώνεται ότι οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Ειδικότερα, η διαδικασία προεπιλογής θα πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για υποψηφίους που θα υποβάλουν πλήρη φάκελο (αίτηση και απαραίτητα δικαιολογητικά).

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Τεχνολογία-Fintech του Ε.Κ.Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με e-mail στη διεύθυνση fintech@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες.
 • Συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.fintech.ba.uoa.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα www.fintech.ba.uoa.gr καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας  με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:  210-3689802, 6937-243205, 6973-897220.

Social Media

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN