Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Δύο νέα Ευρωπαϊκά έργα Marie Curie για την ερευνητική ομάδα του Επίκ. Καθηγητή Διονύση Ξενάκη στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Ε.Κ.Π.Α.

Η ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Διονύση Ξενάκη εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα HORIZON Europe στα πλαίσια νέων δράσεων τύπου Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): έργο SOVEREIGN (Horizon-MSCA-SE) και έργο ELIXIRION (Horizon-MSCA-DN). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το έργο SOVEREIGN, στο οποίο ο Επίκουρος Καθηγητής Διονύσης Ξενάκης και το Ε.Κ.Π.Α. έχουν ρόλο Συντονιστή (Project Coordinator), κατετάγει πρώτο σε βαθμολογία στο panel “Engineering – ENG” του call HORIZON-MSCA-2022-SE-01, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 100/100.

elixirion
Φωτογραφία από το kick-off meeting του έργου ELIXIRION. Ο κ. Ξενάκης βρίσκεται αριστερά.

Το έργο SOVEREIGN εστιάζει στην εφαρμογή Τεχνολογιών Κατενημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technologies – DLTs) για την δημιουργίας μίας δυναμικής αγοράς εκμίσθωσης πόρων δικτύου από οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Πιο συγκεκριμένα, προς την επικείμενη μετάβαση σε έναν πλήρως διασυνδεδεμένο κόσμο (Internet of Senses, digital twins), η υποστήριξη της διασυνδεδεμένης νοημοσύνης απαιτεί διαφήμιση, αναζήτηση, διαπραγμάτευση και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών που υπερβαίνει την πολυπλοκότητα και την επεκτασιμότητα την οποία μπορούν να διαχειριστούν οι υπάρχουσες τεχνολογίες και διαδικασίες των παρόχων δικτύων βάσει συνδρομών. Στα δίκτυα Beyond 5G (B5G), τα κυβερνοφυσικά assets και τα έξυπνα τελικά σημεία θα μπορούν να μεταφράζουν δυναμικά τις τρέχουσες απαιτήσεις υπηρεσίας σε ολοκληρωμένες τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. διαχείριση QoS/QoE ανά τμήμα υπηρεσίας) καθώς και να ζητούν πλήρη προσαρμογή των όρων υπηρεσίας τους σύμφωνα με την τρέχουσα διαθεσιμότητα των ενοικιαστών/πόρων και τις απαιτήσεις εφαρμογής τους. Οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) κρατούν το κλειδί για εγγενώς αποδιαμεσολαβημένες, οικονομικά αποδοτικές και ανώνυμες επικοινωνίες B5G, επιτρέποντας τη δημιουργία διαφάνειας και εμπιστοσύνης σε όλο το ενσωματωμένο συνεχές DLT, ραδιοπρόσβασης και βασικού δικτύου.

Το ερευνητικό πρόγραμμα SOVEREIGN στοχεύει να τροφοδοτήσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) με δεδομένα που διατηρούνται από το Κατανεμημένο Καθολικό, προκειμένου να καινοτομήσει στην αλυσίδα υπηρεσιών και στη στοίβα πρωτοκόλλων δικτύων B5G προς την υποστήριξη μίας πλήρως αποκεντρωμένης, στιγμιαίας και ανώνυμης συναλλαγής πόρων σε όλο το οικοσύστημα (τερματικά, υποδομές, πάροχοι υπηρεσιών over-the-top (OTT), κ.λπ.).

Το έργο SOVEREIGN στοχεύει να ενδυναμώσει τα έξυπνα τερματικά σε δίκτυα B5G, έτσι ώστε να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της ταυτότητάς τους, της συνδεσιμότητας, των περιόδων σύνδεσης, των όρων υπηρεσίας και των κοινών δεδομένων κατά την πρόσβαση σε φάσμα B5G, κεραίες, τμήματα δικτύου και υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, το έργο SOVEREIGN θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια αρθρωτή αρχιτεκτονική υπηρεσίας από άκρο-σε-άκρο, η οποία θα ενσωματώνει την παροχή διακεκριμένων υπηρεσιών με εξουσιοδότηση, πλήρως αποκεντρωμένες λειτουργίες AAA, πρωτόκολλα αυτοδιαχείρισης ταυτοτήτων και διατήρηση της ανωνυμίας/του απορρήτου των δεδομένων κατά τρόπο δυναμικό.

Το έργο έχει διάρκεια 1-1-2024 με 31-12-2027 και σε αυτό συμμετέχουν το Ε.Κ.Π.A. (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Linkopings Universitet (Σουηδία), το Ερευνητικό Κέντρο INSTITUTO DE Telecomunicacoes (Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο Universite du Luxembourg (Λουξεμβούργο), καθώς και οι εταιρίες Fogus Innovations & Services P.C. (Ελλάδα), Inqbit Innovations SRL (Ρουμανία), Iquadrat Informatica SL (Ισπανία) και Incites Consulting SA (Λουξεμβούργο). Συντονιστής της δράσης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Διονύσης Ξενάκης από το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Ε.Κ.Π.Α. και αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος ο Νίκος Πασσάς (μέλος Ε.ΔΙ.Π.) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α.

Το έργο ELIXIRION εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς οικοσυστήματος υποστηρικτικών τεχνολογιών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για την μετάβαση στην Υγειονομική Περίθαλψη 4.0 (Healthcare 4.0), αξιοποιώντας τεχνολογίες δικτών 6ης γενιάς (6G), τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και κατανεμημένου καθολικού (DLT). Πιο συγκεκριμένα, το έργο ELIXIRION θα δημιουργήσει το πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο, διεπιστημονικό και καινοτόμο δίκτυο εκπαίδευσης και έρευνας, το οποίο θα θέσει τα θεμέλια του αναδυόμενου παραδείγματος Healthcare 4.0 αξιοποιώντας τεχνολογίες 6G.

Το έργο στοχεύει:

i) να παρέχει σε όλους τους πολίτες/ασθενείς ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαφορετικών απαιτήσεων, όπως εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση για κρίσιμες εφαρμογές, υψηλή ταχύτητα για υπηρεσίες που απαιτούν δεδομένα και πανταχού παρούσα ασφαλή πρόσβαση σε πόρους υγειονομικής περίθαλψης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε, με σεβασμό όλων των πτυχών του απορρήτου δεδομένων, και

ii) να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δημιουργώντας παράλληλα μια ανοιχτή αγορά η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε νέους παίκτες υγειονομικής περίθαλψης.

Βασική στόχευση της ομάδας του Ε.Κ.Π.Α. είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα υγειονομικής περίθαλψης επί της βάσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία αξιοποιούν μηχανική κινήτρων βασισμένη σε τεχνολογίες blockchain.

Το έργο έχει διάρκεια 1-11-2023 με 31-10-2027 και σε αυτό συμμετέχουν το ΑΠΘ (Συντονιστής), το Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας), το Πανεπιστήμιο Linkopings Universitet (Σουηδία), το Πανεπιστήμιο Universite du Luxembourg (Λουξεμβούργο), το Ερευνητικό Κέντρο Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputacion (Ισπανία), το Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit Van Amsterdam (Ολλάνδια), το Πανεπιστήμιο Universitat Politecnica de Catalunya (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Humboldt Universität zu Berlin (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Charite – Universitaetsmedizin Berlin (Γερμανία), καθώς και οι εταιρίες Orange Polska Spolka Akcyjna (Πολωνία), Mcs Datalabs (Γερμανία), Fogus Innovations & Services P.C. (Ελλάδα), Suite5 Data Intelligence Solutions Limited (Κύπρος), και Nearby Computing SL (Ισπανία).

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN