Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το τριήμερο 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) του CIVIS, καθώς και η συνάντηση της ομάδας των διοικητικών διαχειριστών όλων των Πανεπιστημίων-μελών της Συμμαχίας.

Εικόνα1 civis

Στην αποστολή συμμετείχαν εκ μέρους του ΕΚΠΑ:

Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) του CIVIS, ως μέλος του Steering Committee, ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καραδήμας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του CIVIS για το ΕΚΠΑ, και η Καθηγήτρια κα Ειρήνη Αποστόλου, ως Υπεύθυνη για το Πακέτο Εργασίας 9 του CIVISWP9: «Civis Educational Οffer: Bachelor and Master Level». Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Βασιλική Χρυσανθοπούλου, συνδιευθύνουσα στη θεματική ενότητα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (HUB 2) με τίτλο: «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά», συμμετείχε διαδικτυακά στην ανοιχτή συνεδρίαση του Steering Committee. Τέλος ο κ. Ηλίας Αντωνίου, ως διοικητικός διαχειριστής (Institutional Coordinator) του CIVIS στο ΕΚΠΑ, συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν στη Γλασκώβη οι εξής συναντήσεις:

  1. Συνεδρίαση της ομάδας των διοικητικών διαχειριστών του CIVIS (Institutional Coordinators) σε κάθε ίδρυμα με την ομάδα του κεντρικού συντονισμού του έργου από το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας (ΑΜU) στις 19 Σεπτεμβρίου 2023.
  2. Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) του CIVIS στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2023. Επιπρόσθετα, η συνεδρίαση του ανώτατου συντονιστικού οργάνου του CIVIS περιλάμβανε δύο ενότητες:
    i) Κλειστή συνεδρίαση μόνο των μελών της Διοικούσας Επιτροπής (με τη συμμετοχή των διοικητικών διαχειριστών του CIVIS) για τα στρατηγικής σημασίας ζητήματα της συμμαχίας.
    ii) Κανονική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των μελών της.
Εικόνα2 civis

Αναλυτικότερα, στις εν λόγω συνεδριάσεις μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα οργανωτικής και στρατηγικής φύσεως. Αρχικά, σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης του έργου, στην πρώτη συνάντηση της ομάδας των διοικητικών διαχειριστών του CIVIS (Institutional Coordinators) με την ομάδα του κεντρικού συντονισμού του έργου από το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας η θεματολογία και η συζήτηση επικεντρώθηκαν σε ζητήματα όπως η υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος Erasmus + στο πλαίσιο του CIVIS, η εξομάλυνση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο ιδρυμάτων και Συμμαχίας, ο τρόπος υλοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των HUBS και των Open Labs του CIVIS, και άλλα θέματα σχετιζόμενα με την βελτίωση των διαδικασιών λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων.

Στη συνέχεια, αναφορικά με τα στρατηγικής φύσεως ζητήματα, στις συνεδριάσεις του Steering Committee:  

  • Σημαντικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε ο προσδιορισμός του αριθμού των κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Bachelor, Master, Phds) που θα παρουσιάσει το CIVIS στο τέλος της 4ετιας προς την Ε.Ε. Η απόφαση που ελήφθη, σχετικά με το προαναφερθέν, προβλέπει την επιλογή των καλύτερων και πληρέστερων δέκα (10) προτάσεων που θα καλύπτουν και τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης.
  • Επιπλέον, μείζονος σημασίας απόφαση που ελήφθη ήταν ο τρόπος επιμερισμού της  διαθέσιμης οικονομικής ενίσχυσης (incentives) για τους ακαδημαϊκούς-μέλη ΔΕΠ για την ανάπτυξη και το συντονισμό των εκπαιδευτικών δράσεων. Η εν λόγω κατανομή θα πραγματοποιείται βάσει των πιστωτικών μονάδων ECTS και θα καθοριστεί μια μέση τιμή κόστους ανά πιστωτική μονάδα για το σύνολο της συμμαχίας. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν σύμφωνα με την αρχική εισήγηση του ΕΚΠΑ, την οποία επίμονα στηρίξαμε σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η εναλλακτική πρόταση που συζητήθηκε λάμβανε υπόψη το ύψος του μισθολογικού κόστους σε κάθε χώρα!
  • Έγιναν, επίσης, συζητήσεις για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του CIVIS έναντι άλλων συμμαχιών ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, αλλά και για τη στρατηγική την οποία το CIVIS θα πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον ώστε  να εδραιώσει περαιτέρω την ισχυρή του παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τέλος, οι ευχάριστες εξελίξεις από το μέτωπο της Γλασκώβης συμπληρώθηκαν με εξαιρετικά νέα από το εσωτερικό. Το Υπουργείο Παιδείας μας ενημέρωσε στις 22/9/23 ότι εγκρίθηκε το αίτημά μας για πρόσθετη εθνική οικονομική ενίσχυση του ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του εντός του CIVIS.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN