Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το νεοσύστατο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να επεκταθεί στη συνάντηση της Τέχνης με την Τεχνολογία στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης των ψηφιακών μέσων, των δικτύων, των αλγόριθμων και των δεδομένων.

Πρώτιστη αποστολή και μέριμνα του Τμήματος αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών στους/στις φοιτητές/τριες του τόσο στον τομέα της θεωρητικής εκπαίδευσης όσο και στους τομείς της πρακτικής, της τεχνικής ειδίκευσης και της έρευνας, επιδιώκοντας την πολύπλευρη επιστημονική τους εκπαίδευση αλλά και την καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης και τέχνης.

Η φυσιογνωμία, το Πρόγραμμα Σπουδών και οι υλικοτεχνικές δομές του Τμήματος Ψηφιακών τεχνών και Κινηματογράφου είναι πρωτοποριακές σε εθνικό επίπεδο και έχουν σχεδιαστεί για τη διδακτική μια πλειάδας σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων, η ευρύτητα των οποίων δεν καλύπτεται από άλλα Α.Ε.Ι τόσο της Αθήνας όσο και της χώρας. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου συνίσταται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ψηφιακές τέχνες και τον κινηματογράφο.

Στην κατεύθυνση των ψηφιακών μορφών τέχνης (New Media Art, Digital Art, Interactive Art) διδάσκεται η καλλιτεχνική δημιουργία που αξιοποιεί τεχνολογίες υπερμέσου, ψηφιακού video, εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, ψηφιακών παιχνιδιών, διάχυτης υπολογιστικής, κινητής επικοινωνίας και γεωεντοπισμού, ψηφιακού ήχου, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά στην κατεύθυνση του κινηματογράφου, το βίντεο και γενικά τις οπτικοακουστικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, είτε αυτές παράγονται μέσω αναλογικών είτε ψηφιακών μέσων, στο νέο τμήμα διδάσκονται: διεύθυνση φωτογραφίας, σενάριο, σκηνοθεσία, σχεδιασμός οπτικοακουστικής αφήγησης (ντεκουπάζ, storyboarding), μοντάζ εικόνας και ήχου, παραγωγή, animation 2Dκαι 3D και ηχητικός σχεδιασμός.

Παράλληλα διδάσκονται βασικά μαθήματα υποβάθρου: σύνθεσης (οπτικής, πλαστικής, ηχητικής, οπτικοακουστικής), θεωρητικά (ιστορίας της τέχνης και του κινηματογράφου, φιλοσοφίας, αισθητικής) και τεχνολογικά (πληροφορικής, προγραμματισμού και υλοποίησης σε επίπεδο software αλλά και hardware).

Στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου λειτουργούν τα παρακάτω 5 (πέντε) εκπαιδευτικά εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών και Πολυμέσων
  2. Εργαστήριο Ψηφιακής Οπτικοακουστικής Παραγωγής
  3. Εργαστήριο Mοντάζ και Hχητικής Παραγωγής
  4. Εργαστήριο Σκηνοθεσίας και Παραγωγής Κινηματογραφικού Έργου
  5. Εργαστήριο Ψηφιακών Περιβαλλόντων, Εγκαταστάσεων και Εικονικής Πραγματικότητας

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά Εργαστήρια -εκ των οποίων ένα υπερσύγχρονο studio κινηματογραφικής-οπτικοακουστικής παραγωγής 1200 τμ και ένα studio πολυμεσικής ψηφιακής παραγωγής 1000τμ- καλύπτουν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος που αφορούν στην ψηφιοποίηση και επεξεργασία οπτικοακουστικού περιεχομένου και πολυμέσων, μοντάζ ήχου και εικόνας, οπτικής και ηχητικής σκηνοθεσίας και γι’ αυτό φέρουν τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής.

Το Πρόγραμμα εκπαιδεύει τους φοιτητές/φοιτήτριές του στην σύγχρονη ψηφιακή καλλιτεχνική δημιουργία με στόχο να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως δημιουργοί ψηφιακών καλλιτεχνικών και κινηματογραφικών έργων και αλληλεπιδραστικών μορφών αφήγησης, με έμφαση στον οπτικοακουστικό καλλιτεχνικό λόγο. Η διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία προϋποθέτει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ενός ανθρώπινου δυναμικού το οποίο θα είναι σε θέση να συμμετέχει ενεργά στις σύγχρονες επιστημονικές, πολιτισμικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές εξελίξεις. Προς την εκπλήρωση του συγκεκριμένου στόχου κινείται ο εκπαιδευτικός ρόλος του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/τριών του ώστε αυτοί/αυτές να καταστούν ολοκληρωμένες οντότητες στο πραγματιστικό πλαίσιο της νέας ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού πολιτισμού.

Τα νέα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα και οι ποικίλες κατευθύνσεις είναι απολύτως σύγχρονα και αντίστοιχα με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας όχι μόνον σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στους/στις φοιτητές/τριες προσφέρονται εξαιρετικές δυνατότητες για σπουδές και ανταλλαγές με άλλα πανεπιστήμια μέσω των προγραμμάτων CIVIS και ERSMUS.

To Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου συστεγάζεται με τέσσερα ακόμη νέα Τμήματα στο Συγκρότημα Ευρίπου, δηλαδή την δορυφορική Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας (12 χλμ. βόρεια της Χαλκίδας). Το Συγκρότημα Ευρίπου υποστηρίζεται από αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια και εργαστήρια πληροφορικής, βιβλιοθήκη και εστιατόριο. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών, έχει δεσμευθεί και ήδη επενδύεται ποσό ύψους 7 εκ ευρώ. Απώτερος στόχος του ΕΚΠΑ είναι το Συγκρότημα Ευρίπου να καταστεί κόμβος καινοτομίας και προηγμένης έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dcarts.uoa.gr/

Επικοινωνία: Τηλ:2228099523, E-mail:secr@dcarts.uoa.gr

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

Video Παρουσίασης του Τμήματος:

  1. ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΕΚΠΑ | ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ VIDEO: https://vimeo.com/845576470?share=copy
  2. TMHMA ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΕΚΠΑ | VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ YΠΟΔΟΜΩΝ: https://vimeo.com/845577610?share=copy

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN