Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 4087 τ.Β’/7.9.2021) και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: ΩΜΑ146ΨΖ2Ν-Ν4Τ.

Ο Κανονισμός εμπεριέχει άρθρα τα οποία αφορούν στην οργάνωση, στη διαδικασία έγκρισης και στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, στις παροχές στους/στις μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες καθώς και στις υποχρεώσεις τους, στην περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στη διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας και, τέλος, στις εξουσιοδοτικές διατάξεις.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN