Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Μέσης Ανατολής και Τουρκίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

του Γεώργιου – Αλέξανδρου Σγούρου | Επίκουρος Καθηγητής Χαρτογραφίας και Γεωγραφίας Ενεργειακών Διαθεσίμων, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Μέσης Ανατολής και Τουρκίας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Μέσης Ανατολής και Τουρκίας, έχει ως κύριο ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή μεθοδολογιών της Γεωπολιτικής επιστήμης, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Στην παρούσα χρονική περίοδο, μελετάται η διασύνδεση του διεθνούς δικαίου με τη γεωπολιτική ανάλυση και γεωστρατηγική σύνθεση, με έμφαση στην εκτίμηση ρίσκου και κινδύνου εφαρμογής γεωστρατηγικών επιδιώξεων και πιθανών συγκρούσεων, όπως αυτή παρουσιάστηκε προσφάτως στο Διεθνές Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων ΑΘΗΝΑ 2021 υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ. Η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος εντάσσεται στο ευρύτερο και γενικότερο πλαίσιο της Συστημικής Γεωπολιτικής αποσκοπώντας στον όσο το δυνατόν έγκυρο προσδιορισμό των βαθμών ελευθερίας ενός γεωγραφικού υποσυστήματος, και δη αυτής που σχετίζεται με το Διεθνές Δίκαιο, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές του στο πεδίο λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, σε σχέση με την εκάστοτε υπερ-συστημική στρατηγική που εφαρμόζεται στο χώρο του υπό μελέτη συμπλόκου.

Η δεύτερη ερευνητική κατεύθυνση, και υπό εξέλιξη μελέτη, είναι η διασύνδεση των μακροοικονομικών δεδομένων με τη Γεωπολιτική. Σε περιόδους εκτεταμένων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, η διασύνδεση των πληθωριστικών πιέσεων, ιδιαίτερα στην τρέχουσα χρονική περίοδο χαρακτηριζομένη από αναταραχές στην αγορά αγαθών, οδηγεί σε έναν, εν πολλοίς αναμενόμενο, γύρο επιστημονικών συζητήσεων περί μίας νομισματικής τάξης που θα βασιστεί στα αγαθά και τον έλεγχο των ροών εμπορευμάτων.

image 33
Εικόνα 1. Η διαχρονική σχέση των πολεμικών συρράξεων μεγάλης κλίμακας με τον πληθωρισμό οδηγεί στη διαμόρφωση αρκετών υποθέσεων εργασίας όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας εν μέσω κυρώσεων. (Πηγή: BCA, 2022)

Η ουκρανική κρίση αποτελεί μία αφορμή για την έναρξη μίας τέτοιας συζήτησης που  αφορά στην εξέταση των επιπέδων των τιμών των αγαθών, τη συσχέτιση τους με τον πληθωρισμό, την πολιτική των κεντρικών τραπεζών, τη λειτουργία (ανεξάρτητα από την επιτυχή λειτουργία τους) των χρηματιστηρίων παραγώγων, την πιθανή έλλειψη αγαθών σε σχέση με την άντληση κεφαλαίων και την ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι οι έρευνες και μελέτες διασύνδεσης των γεωπολιτικών κινδύνων παράγουν αποτελέσματα που αναδεικνύουν την ανακατανομή ισχύος στο εγγύς μέλλον αλλά και τη διακρατική σχέση / προκλήσεις με τα κράτη άμεσης γειτονίας ως συνάρτηση οικονομικών και αμυντικών θεσμών εντός των οποίων καλούμεθα να λειτουργήσουμε, έχοντας κοινό παρονομαστή την επιστημονική δεοντολογία, χωρίς όμως να παροράται η ανάγκη υπεράσπισης του εθνικού συμφέροντος και ειδικότερα το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τον Κυπριακό ελληνισμό.  

Εντός αυτών των πλαισίων, και σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Μέσης Ανατολής και Τουρκίας συμμετέχει στο Θερινό Σχολείο Νάξου 2022 ‘Μανώλης Μαρμαράς’ (INNOVIS2022) με τίτλο: «Γεω-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη» για την χρονική περίοδο από: 09 Ιουλίου 2022 μέχρι και την 23η Ιουλίου 2022. Ο υπογράφων, καθώς και συνάδελφοι του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, θα πραγματοποιήσουν διαλέξεις σε θεματολογίες που σχετίζονται με το μεταναστευτικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης του Αιγαιακού χώρου σε ένα δύσκολο και ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN