Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Κέντρο Αρχιμήδης Ε.Κ.Π.Α.: Κλειστή εκδήλωση γνωριμίας και δικτύωσης των τεχνοβλαστών του Ε.Κ.Π.Α. με το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN)

Κλειστή εκδήλωση δικτύωσης υφιστάμενων τεχνοβλαστών και επιλεγμένων επιχειρηματικών ομάδων του Ε.Κ.Π.Α. με εκπροσώπους του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κέντρο Αρχιμήδης στις εγκαταστάσεις του, υπό τον τίτλο “Spin-offs meet Angels“.

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης και Αναπληρωτής Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Χρήστος Καραγιάννης, τόνισε ότι, πλέον, αναγνωρίζεται ευρέως η σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής για την καινοτομία και συνδέεται στενά με τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογία, το κλίμα και το περιβάλλον, η βιομηχανία, η ενέργεια, ο πολιτισμός. Επίσης, αφού έκανε συγκριτική αναφορά στις δαπάνες έρευνα σε Ε.Ε., Η.Π.Α. και Κίνα, υπογράμμισε ότι ο ρόλος της καινοτομίας είναι να μετατρέπει τα αποτελέσματα της έρευνας σε νέες και καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα, προκειμένου να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να αναπτύσσεται η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, σημείωσε ότι το Ε.Κ.Π.Α. φιλοδοξεί να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, σε ένα περιβάλλον, στο οποίο, όπως είπε, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και η μεταφορά τεχνολογίας διεκδικούν μεγαλύτερη προσοχή. Πρόσθεσε, δε, ότι το Ε.Κ.Π.Α., μέσω του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», εργάζεται μεθοδικά -σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς- ώστε να εξαλειφθούν εμπόδια για την καινοτομία, αλλά και για να αλλάξει ριζικά ο τρόπος συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με την υλοποίηση συμπράξεων καινοτομίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιχειρήσεων. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Καραγιάννης, και αναφερόμενος στην κλειστή συνάντηση, τόνισε «έχει ως βασικό μέλημα να φέρει -για πρώτη φορά- σε άμεση επικοινωνία το σύνολο των υφιστάμενων και υπό σύσταση τεχνοβλαστών και να θέσει τη βάση για τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και με το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας».

2 1
3 1
11

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο κ. Κωνσταντίνος Φούσκας παρουσίασε το HeBAN, τις δράσεις του και τον τρόπο που συμβάλλει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας αυτές στα αρχικά στάδια χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, ο κ. Αργύρης Σπυρίδης παρουσίασε τα κριτήρια με βάση τα οποία επενδυτές αξιολογούν την επενδυτική ετοιμότητα των νεοφυών επιχειρήσεων και έδωσε σημαντικές κατευθύνσεις ως προς τον τρόπο κατανόησης και ανταπόκρισης των νεοφυών επιχειρήσεων στους στόχους και τις προσδοκίες των επενδυτών.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι τεχνοβλαστοί και επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες του Ε.Κ.Π.Α., είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους και τις επιχειρηματικές τους ιδέες στους συμμετέχοντες επιχειρηματικούς αγγέλους και να πάρουν πολύτιμη ανατροφοδότηση.

Οι συμμετέχοντες τεχνοβλαστοί και επιχειρηματικές ομάδες του Ε.Κ.Π.Α. στην εκδήλωση:

  • GenCell-TSBiotech:  Ανάπτυξη καινοτόμων (βιο)τεχνολογικών εφαρμογών έναντι του γήρατος και των νοσημάτων του γήρατος, με δυνητική εφαρμογή σε όλο το εύρος των σχετικών βιομηχανικών-κλινικών εφαρμογών (https://gencell.gr/)
  • Genosophy: Υπηρεσίες γενετικού ελέγχου για διατροφοεξαρτώμενα νοσήματα και συμβουλευτική εξατομικευμένης διατροφής και ευεξίας (https://www.genosophy.gr/)
  • Track4Value: Ενιαίο σύστημα ψηφιακής ιχνηλασιμότητας και τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων (https://track4value.com/)
  • Logostart-Φιλοσοφικές Εφαρμογές: Ψηφιακό εργαλείο μάθησης που  καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη σε παιδιά του Δημοτικού, συνδυάζοντας ψηφιακή τεχνολογία και καινοτόμα μέσα με σύνθετες φιλοσοφικές έννοιες Λογικής και Ηθικής. (https://www.mysofia.gr/)
  • Added Value Scientific: Επιφανειακή κατεργασία μεταλλικών επιφανειών και εξαρτημάτων προς ανάπτυξη πολυλειτουργικών ιδιοτήτων
  • Nature4Nature: Μια “πράσινη” πρακτική για την προστασία των παραλιών από την παράκτια διάβρωση

Οι συμμετέχοντες Επιχειρηματικοί Άγγελοι, μέλη του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN) παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις και συνεισέφεραν με σχόλια και παρατηρήσεις σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης

Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης είναι ένας θεσμός στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ακαδημαϊκό έτος 2019-20, με στόχο να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα του ιδρύματος με την αγορά και παράλληλα να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα δημιουργηθούν τεχνοβλαστοί και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Για να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους, το Κέντρο Αρχιμήδης είναι οργανωμένο σε δύο γραφεία, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office) και τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business Accelerator). Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των ερευνητών και της βιομηχανίας. Σε αυτό διαμορφώνεται η σχέση μεταξύ του ερευνητή και των επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου. Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, συνεργατικούς χώρους εργασίας, καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη της αγοράς (mentoring) και δικτύωση με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της επιχειρηματικής διαδικασίας από την ιδέα στην αγορά και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Αρχιμήδης απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ερευνητές, φοιτητές και κατά περίπτωση και σε αποφοίτους, που επιθυμούν είτε να εμπορευματοποιήσουν τα ερευνητικά τους προϊόντα και να συνδεθούν με τη βιομηχανία είτε να επιταχύνουν την επιχειρηματική διαδικασία από την ιδέα στην αγορά και τη δημιουργία βιώσιμων νεοφυών επιχειρήσεων-τεχνοβλαστών.

Το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Hellenic Business Angels Network – HeBAN)

Σχεδόν τρία χρόνια ενεργούς δράσης συμπληρώνει φέτος, το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Hellenic Business Angels Network – HeBAN), το οποίο πλέον αριθμεί περισσότερα από 80 μέλη. Το HeBAN, που έχει συσταθεί ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο European Business Angels Network (EBAN) και το Global Business Angels Network (GBAN), έχει σκοπό την εκπαίδευση των Ελλήνων angels και την ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα.

Σε διάρκεια δύο μόλις ετών, το HeBAN συντόνισε επενδύσεις των μελών του σε περισσότερες από 10 νεοφυείς επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τις εταιρείες αυτές με συνολικά κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ.

4 1
5 1
6
7
8
9
10

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN