Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Το νέο μεγάλο στοίχημα για την εκπαίδευση – Οι ελληνικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο”

Η εφημερίδα “Καθημερινή” δημοσίευσε άρθρο στις 19 Απριλίου 2022 με τίτλο: “Το νέο μεγάλο στοίχημα για την εκπαίδευση – Οι ελληνικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Το πρόγραμμα Erasmus για την ανταλλαγή φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε το 1987, άλλαξε τον τρόπο που βλέπουν οι φοιτητές τις σπουδές τους, τη ζωή τους μέσα στην Ευρώπη. Λοιπόν, το νέο μεγάλο βήμα της Ένωσης είναι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», παρατηρεί στην «Κ» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάvoς Δημόπουλος. Ήδη, μέχρι τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας Ε.Ε. στοχεύει στην εδραίωση είκοσι δυναμικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, που θα παρέχουν ένα νέο ευρωπαϊκό πτυχίο!

Ειδικότερα, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν νέο θεσμό, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των στρατηγικών συμπράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσή μέσω της δημιουργίας δικτύων πανεπιστημίων, τα οποία θα επιτρέπουν στους φοιτητές να λαμβάνουν τίτλο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Κάθε σύμπραξη-consortium ΑΕΙ αποτελείται από ΑΕΙ διαφορετικών χωρών με έναν συντονιστή. Σε πρώτη φάση, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έχουν δημιουργηθεί 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και στόχο της Ε.Ε. είναι στην επόμενη φάση να εδραιωθούν χρηματοδοτούμενα έως το 2024 περίπου είκοσι.

Ποια είναι λειτουργία των ευρωπαϊκών ΑΕΙ; Κοινά προγράμματα, εικονικά πανεπιστημιακά κάμπους, κοινές διδασκαλίες από καθηγητές διαφορετικών ΑΕΙ, ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσή είναι ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία στη μετά-COVID εποχή θα εξελιχθούν ουσιαστικά σε virtual inter-universities. Μάλιστα, 96% των ΑΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πανδημία του κορωνοϊού εάν είχε προχωρήσει κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην οποία μετέχουν. «Φανταστείτε ερευνητές να αξιοποιούν τις υποδομές ενός ΑΕΙ με το οποίο συνεργάζεται το δικό τους στο πλαίσιο ενό5 Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, φοιτητές που θα διδάσκονται ένα μάθημα για το πτυχίο τους εξ αποστάσεως από έναν καθηγητή συνεργαζόμενου ΑΕΙ», παρατηρεί στην «Κ» κ. Δημόπουλος, με το ΕΚΠΑ να έχει αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS έως τον Σεπτέμβριο.

Στην Ελλάδα την ιδέα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων έχουν υιοθετήσει προς το παρόν, πλην του ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Γεωπονικό Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Παν. Αιγαίου, το Παν. Θεσσαλίας και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).  «Οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA, να παρακολουθούν μαθήματα που παρέχονται από κοινού με τα άλλα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη σύμπραξη, τα οποία θα αναγράφονται στην αναλυτική τους βαθμολογία. Θα μπορούν, επίσης, να μετακινηθούν στις ευρωπαϊκές πόλεις όπου εδρεύουν τα πανεπιστήμια της ΑΤΗΕΝΑ» μέσω του Erasmus+, ώστε να παρακολουθήσουν διαλέξεις και εργαστήρια. Από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ATHENA έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 50 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που θα προσφερθούν στα αγγλικά στους φοιτητές του ATHENA, σε συνεργασία με τους εταίρους μας» λέει από την πλευρά του στην «Κ» πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ Νικόλαος Κατσαράς, που έχει τμήμα σε πόλεις της Κρήτης.

Για την προώθηση της έρευνας θα δημιουργηθούν μέσα στο ATHENA κοινές ερευνητικές ομάδες σε θέματα προτεραιοτήτων που θα καθοριστούν από τα πανεπιστήμια – μέλη, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να επιλέγουν τον επιβλέποντα καθηγητή για τη διατριβή τους ανάμεσα στους διδάσκοντες όλων των πανεπιστημίων της σύμπραξης.

Τέλος, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ, αλλά και της προσπάθειας για brain gain, το υπουργείο Παιδείας με τροπολογία του στη Βουλή δρομολογεί, όπως ανέφερε χθες, «την αναβάθμιση του θεσμού των Επισκεπτών Καθηγητών και την εισαγωγή του θεσμού των Επισκεπτών Ερευνητών, μέσω του οποίου παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης στα ΑΕΙ νέου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με υψηλά προσόντα, ενισχύοντας αφενός το “brain gain” και συμβάλλοντας αφετέρου στην αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ».

Οι ελληνικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

• Στην κοινοπραξία CIVIS μετέχει το Παν. Αθηνών μαζί με τα Aix-Marseille Universite (Γαλλία), Universitatea din Bucuresti (Ρουμανία), Universite libre de Bruxelles (Βέλγιο), Universidad Autonoma de Madrid (Ισπανία), Sapienza Universita di Roma (Ιταλία), Stockholm University (Σουηδία) και Eberhard Karls Universitat Tubingen (Γερμανία). • Στην κοινοπραξία EPICUR μετέχει το ΑΠΘ μαζί με τα University of Strasbourg (Γαλλία), University of Amsterdam (Ολλανδία), University of Freiburg (Γερμανία), Karlsruher Institute of Technology (Γερμανία), Adam Mickiewicz University in Poznan (Πολωνία), Universite de Haute-Alsace, Mulhouse (Γαλλία) και το BOKU University of Natural Resources and Life Sciences (Αυστρία).

• Στην κοινοπραξία CONEXUS μετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με τα Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Ισπανία), Klaipedos Universitetas (Λιθουανία), Sveuciliste U Zadru (Κροατία), Universitatea Tehnica de Contructii Bucuresti (Ρουμανία) και University de La Rochelle (Γαλλία).

• Στην κοινοπραξία EURECA-PRO μετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί με τα Mittweida University of Applied Sciences (Γερμανία), Silesian University of Technology (Πολωνία), Technical University Freiberg (Γερμανία), University of Leoben (Αυστρία) University of Leon (Ισπανία) και University of Petrosani (Ρουμανία).

• Στην κοινοπραξία INVEST μετέχει το Παν. Θεσσαλία5 μαζί με τα Karelia University of Applied Sciences (Φινλανδία), Slovak university of Agriculture in Nitra (Σλοβακία), University of Agribusiness and Rural Development Plovdiv (Βουλγαρία) και Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (Ολλανδία).

• Στην κοινοπραξία ATHENA μετέχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μαζί με τα Niccolo Cusano University (Ιταλία), Polytechnic Institute of Porto (Πορτογαλία), University of Maribor (Σλοβενία), University of Orleans (Γαλλία), University of Siegen (Γερμανία) και Vilnius Gediminas Technical University (Λιθουανία).

• Στην κοινοπραξία European Reform University Alliance μετέχει το Παν. Αιγαίου μαζί με τα Universite Paris 8 Vincennes Saint Denis (Γαλλία), Roskilde University (Δανία), University of Konstanz (Γερμανία) και New Bulfarian University (Βουλγαρία).

Παρατίθεται το άρθρο στο ακόλουθο αρχείο [Καθημερινή, 19/4/22]

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN