Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Στρατηγική για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ως Πρόκληση και Προοπτική για το ΕΚΠΑ (17-18 Ιουλίου 2023)

image 1

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε διημερίδα  με τίτλο: «Η Στρατηγική για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ως Πρόκληση και Προοπτική για το ΕΚΠΑ». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 έως 15:00 και την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 έως 15:00, στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» στο Κεντρικό Κτήριο Προπυλαίων, ενώ προβλήθηκε και διαδικτυακά από το Κανάλι του ΕΚΠΑ στο YouTube.

image

Στην εκδήλωση, και συγκεκριμένα τη δεύτερη μέρα, παρέστη και η Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, η οποία πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο: «Τα επόμενα βήματα και οι προκλήσεις στις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων». Παράλληλα απάντησε σε πολλά ερωτήματα που τέθηκαν τόσο από το ακροατήριο στην αίθουσα, όσο και από όσους παρακολουθούσαν την εκδήλωση διαδικτυακά, σχετικά με την πιστοποίηση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, την πιστοποίηση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, τα νέα πρότυπα επαναπιστοποίησης των ΕΣΔΠ και πιστοποίησης των Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών, και τις προοπτικές συνέχισης της χρηματοδότησης των ΜΟΔΙΠ από το νέο ΕΣΠΑ.

Εικόνα1

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων και Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙΠ ΕΚΠΑ, Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας, ο οποίος παρουσίασε τον Απολογισμό Δράσης της ΜΟ.ΔΙ.Π  ΕΚΠΑ για την περίοδο 2019-2023. Παράλληλα προχώρησε στην παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων από την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στο ΕΚΠΑ, και διατύπωσε προτάσεις βελτίωσης για την αναβάθμιση των διαδικασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από το δυσανάλογο φόρτο εργασίας και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για τις ΜΟ.ΔΙ.Π και τα Ιδρύματα.

Εικόνα2

Στη συνέχεια ο κύριος Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης , Διοικητικός Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, παρουσίασε την Αναδιοργάνωση Διαδικασιών και Λειτουργιών Ποιότητας που συντελέστηκε στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος κατά την τετραετή εφαρμογή του. Ακολούθησε η παρουσίαση του κυρίου Θεόδωρου Χατζηθεοδώρου, Διοικητικού Στελέχους της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ με θέμα τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον ρόλο που φαίνεται να διαδραματίζουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες των ΑΕΙ.

Η χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στις διαδικασίες διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, παρουσιάστηκε από τον κύριο Σπύρο Μπόλη, Προϊστάμενο του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Εν συνεχεία μια πολύ σημαντική δράση επιμόρφωσης της ΜΟ.ΔΙ.Π, με την υλοποίηση πέντε προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού και τους φοιτητές του ΕΚΠΑ, παρουσιάστηκε από τον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας AQS,. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση εντός του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2023.

Η παρουσίαση των ευρημάτων της εσωτερικής αυτοαξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, τα οποία αποτυπώθηκαν και στην αντίστοιχη έκθεση, παρουσιάστηκαν από την κυρία Αμαλία Νίππη, Επιστημονική Συνεργάτιδα της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ. Ο ρόλος των Αποφοίτων στις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ, ήταν το αντικείμενο της παρουσίασης της κυρίας Ρίας Γκέρκη, Επιστημονικής Συνεργάτιδας της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ.

Εικόνα3

Στη δεύτερη μέρα των εργασιών της διημερίδας, ο Δρ. Ιωάννης Τολίδης, Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΚΠΑ, παρουσίασε ως μελέτη περίπτωσης την Πολιτική για την Ποιότητα που ακολουθεί και εφαρμόζει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της Διασφάλισης Ποιότητας και των Διεθνών Κατατάξεων Πανεπιστημίων (Rankings) και η διερεύνηση των συγκλίσεων και των αποκλίσεων μεταξύ τους, αποτέλεσε το περιεχόμενο της παρουσίασης του κυρίου Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη Διοικητικού Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ.

Οι εργασίες της διημερίδας έκλεισαν με μία πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα που αφορούσε τη Στρατηγική Διασφάλισης Ποιότητας και τη σύνδεση της με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την ανάδειξη των νέων προκλήσεων και την διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω δράση από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ.

Η κυρία Μαίρη Λεοντσίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΚΠΑ,  παρουσίασε τις δράσεις της επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στη σύγκλιση του ΕΚΠΑ με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 (SDG5): Ισότητα των Φύλων του ΟΗΕ. Ο εν λόγω στόχος μετρά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με τη μελέτη του φύλου, τις πολιτικές τους για την ισότητα των φύλων και τη δέσμευσή τους να προσλάβουν και να προωθήσουν τις γυναίκες.

Σε μεγάλο βαθμό χάρη στις προσπάθειες των Πρυτανικών Αρχών για την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών για την ισότητα των φύλων, και στο έργο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα κατατάχθηκε στην 9η θέση παγκοσμίως μεταξύ 1081 Πανεπιστημίων, από το Times Higher Education για την επίδοση του στον εν λόγω Στόχο 5.

Εικόνα4

Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,  Διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συν-επικεφαλής στο Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network), και ο συνεργάτης του Δρ. Αντώνιος Αλεβίζος, παρουσίασαν τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα “SDG4U – Erasmus Plus 2023-2026”. Προτεραιότητες του εν λόγω έργου είναι η τόνωση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι πολιτικές για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Τέλος ο κύριος Ιωάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε), παρουσίασε την επίδοση και τις προοπτικές του ΕΚΠΑ στον Στόχο 4 (SDG4): Ποιοτική Εκπαίδευση. Ο εν λόγω στόχος αποτιμά τη συμβολή των πανεπιστημίων στην προσχολική εκπαίδευση (μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης για δασκάλους) και τη διά βίου μάθηση της κοινωνίας, την παιδαγωγική τους έρευνα και τη δέσμευσή τους για εκπαίδευση που οδηγεί σε κοινωνική ένταξη. Το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 27η παγκοσμίως μεταξύ των 1304  Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν, από το Times Higher Education, ενώ υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές να ανέβει ακόμη ψηλότερα.

Στην ημερίδα έδωσαν το παρόν πολλά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΚΠΑ (Καθηγητές, Πρόεδροι Τμημάτων, Διευθυντές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Στελέχη Διοικητικών Υπηρεσιών) μεταξύ των οποίων και ο νέος Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Στάθης Ευσταθόπουλος.  Έντονη ήταν η παρουσία και η συμμετοχή εκπροσώπων και στελεχών από τις ΜΟ.ΔΙ.Π των ελληνικών πανεπιστημίων. Όλοι οι συμμετέχοντες εξήραν το υψηλό επίπεδο και την πρωτοτυπία των εισηγήσεων και των θεμάτων, ενώ δήλωσαν ότι έλαβαν σημαντική ανατροφοδότηση στα τρέχοντα θέματα διασφάλισης ποιότητας που αντιμετωπίζουν και καλούνται να υλοποιήσουν.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της διημερίδας μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι συνδέσμους…

  * https://youtube.com/live/LIRwqzWsvvU (17/7/2023)
  * https://youtube.com/live/2vmAQ38uUcA (18/7/2023)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Διημερίδας

Παρουσιάσεις Διημερίδας:

17 Ιουλίου 2023

Παρουσίαση κου Δημήτριου Καραδήμα

Παρουσίαση κου Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη

Παρουσίαση κου Θεόδωρου Χατζηθεοδώρου

Παρουσίαση κου Σπύρου Μπόλη

Παρουσίαση Advanced Quality Services Ltd. (AQS)

Παρουσίαση κας Αμαλίας Νίππη

Παρουσίαση κας Ελευθερίας Γκέγκη

18 Ιουλίου 2023

Παρουσίαση κας Χριστίνας Μπέστα

Παρουσίαση κου Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη

Παρουσίαση κας Μαίρη Λεοντσίνη

Παρουσίαση κου Ανδρέα Παπανδρέου & κου Αντώνιου Αλεβίζου 

Παρουσίαση κου Γιάννη Ρουσσάκη

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN