Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ UoA Applied Risk Management: Προκήρυξη για εισαγωγή νέων φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” (UoA ARM), με Διευθυντή τον Καθηγητή Δημήτριο Καινούργιο, προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσημος ιστοχώρος ΠΜΣ: https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/

Το  UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο και να αναπτύξει στους συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιγραμματική περιγραφή του Προγράμματος

Το UoA ARM απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” με τις εξής ειδικεύσεις: 

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management (διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα)
https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/diaxeirisi-kefalaion-kindinon/

Οι φοιτητές της ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση του Μαθήματος Value Investing στα αγγλικά, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό “Value Investing” από το Ben Graham Centre for Value Investing.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρία “SYSTEMIC, παρέχεται στους φοιτητές εκπαίδευση σε πρακτικό επίπεδο (Risk Labs) με την χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού συστήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της πλατφόρμας RiskValue.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε χρόνο προσφέρονται δύο θέσεις πρακτικής άσκησης (τρίμηνης διάρκειας) στους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Value Investing.

2. Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit (διδάσκεται στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα)
https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/esoterikos-elegxos/

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων – Εσωτερικός Έλεγχος τον Φεβρουάριο του 2020 διακρίθηκε από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), ΗΠΑ, και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει λάβει μέχρι τώρα αυτή τη διάκριση από το IIA Global).

Συνεργάτες της ειδίκευσης: Ernst &Young (EY), Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών κατά της Απάτης (HACFE), Ελληνικό Τμήμα Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA Athens Chapter), SAS Institute, και Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece). 

  • Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (full time) ή σε οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time). Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), στις οποίες αντιστοιχούν 16 συνολικά μαθήματα, και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΘΕ5). Κάθε Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους και απαρτίζεται από τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα (2 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου & 2 μαθήματα εαρινού εξαμήνου).
  • Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη (full time), ενώ η μέγιστη τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη (part time).
  • Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Πιο συγκεκριμένα: Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται είναι μεικτή (blended learning), η οποία συνδυάζει τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .
  • Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται  εκπαιδευτικές διαλέξεις, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην Αθήνα.
  • Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης καλύπτουν σημαντικό μέρος της ύλης διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο.
  • Οι τίτλοι Σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
  • Παρέχονται κάθε έτος υποτροφίες αριστείας στους υφιστάμενους φοιτητές του προγράμματος.
  • Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, παρέχεται Σειρά Διαλέξεων Στελεχών/Εμπειρογνωμόνων (Expert Lecture Series) (δίνονται πιστοποιητικά παρακολούθησης).
  • Το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης ανέρχεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα (σύνολο 5 Θεματικές Ενότητες). Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 4.250 ευρώ.

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk Management”, λήγει στις 19/06/2022.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του ΠΜΣ με αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων, τα δικαιολογητικά.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN