Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Διοίκηση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των ηλεκτρονικών παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, αναβάθμισε τον ιστότοπό της (https://www.elke.uoa.gr) με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου και ευέλικτου κόμβου πληροφοριών. Ο νέος ιστότοπος της Μ.Ο.Δ.Υ. αναπτύχθηκε με ένα σύγχρονο σχεδιαστικό πρότυπο (template), εμπλουτίστηκε με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσμους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων/προγραμμάτων σας.

Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν στις εφαρμογές:

α) διαχείρισης των στοιχείων έργων/προγραμμάτων σας, μέσω της οποίας έχετε επιπλέον πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, πρωτόκολλο εξερχομένων εγγράφων, τιμολόγια που εκδίδει η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., συμβάσεις απασχόλησης, πληροφορίες σχετικά με προμήθειες, αποφάσεις οργάνων και καταστάσεις εσόδων και εξόδων, ενώ παράλληλα θα δείτε βελτιωμένη έκδοση των στοιχείων στα οποία είχατε ήδη πρόσβαση, όπως πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων, συγκεντρωτικό πίνακα έργων/ προγραμμάτων, παρακολούθηση έργου, ισοζύγιο ερευνών, εκτέλεση προϋπολογισμού, απολογιστικά στοιχεία Εσόδων-Εξόδων και διαχείριση συνεργατών,

β) «eForms», μέσω της οποίας σας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων με συνυποβαλλόμενα έγγραφα, κάνοντας χρήση των ιδρυματικών κωδικών σας (username και password),

γ) υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής των απασχολούμενων δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. που αμείβονται σύμφωνα το Ενιαίο Μισθολόγιο (Κεφάλαιο Β’ του ν. 4354/2015) (βελτιωμένη έκδοση) και

δ) υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής των απασχολούμενων δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (νέα εφαρμογή).

Με τη χρήση όλων των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται η πρόσβασή σας σε πλήθος πληροφοριών για τα έργα/προγράμματά σας απλά και μόνο μέσω της πιστοποίησής σας με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού για τις περιπτώσεις α και β, ενώ για τις περιπτώσεις γ και δ η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους. Επιπρόσθετα, οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται, για διευκόλυνσή σας, σε ένα νέο διαχειριστικό περιβάλλον με πολλές δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών και εξαγωγής δεδομένων σε μορφή excel και pdf αρχείων.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.

Στο νέο ιστότοπο της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεις απασχόλησης προσωπικού, προκηρύξεις διαγωνισμών του Ε.Λ.Κ.Ε. και πληροφορίες για το ιστορικό, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Μ.Ο.Δ.Υ., τα όργανα διοίκησης, τη δομή της Μ.Ο.Δ.Υ., τα αναλυτικά στοιχεία της Μ.Ο.Δ.Υ., το προφίλ του Ε.Λ.Κ.Ε., τα έντυπα της Μ.Ο.Δ.Υ., την προβολή του έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., θέματα δημοσιότητας των έργων/προγραμμάτων και πληροφορίες για άλλες μονάδες του Ιδρύματος που έχουν σχέση με την έρευνα. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την πιστοποίηση και την πολιτική ποιότητας του φορέα αλλά και να αξιολογήσετε τη Μ.Ο.Δ.Υ., το Help Desk και τις Αποκεντρωμένες Μονάδες και να δείτε, ανά έτος, τα πορίσματα των αξιολογήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ., καθώς επίσης και να υποβάλετε προτάσεις βελτίωσης ή/και παράπονα σχετικά με τη λειτουργία της.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις, προκηρύξεις, σημαντικά νέα κ.λπ. Συγκεκριμένα η σελίδα στο facebook είναι https://www.facebook.com/elke.ekpa (Σύντομος τίτλος λογαριασμού @elke.ekpa) και στο twitter είναι https://twitter.com/ELKE_UoA (Σύντομος τίτλος λογαριασμού @ELKE_UoA).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών της, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Μ.Ο.Δ.Υ. θα συνεχίσει να εμπλουτίζει το νέο ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με περισσότερες πληροφορίες για τα έργα/προγράμματα και στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να πλοηγηθείτε στο νέο μας ιστότοπο και να συμβάλετε με την ενεργή συμμετοχή και τις προτάσεις σας στην περαιτέρω βελτίωσή του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN