Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Πραγματοποιήθηκε στις 16/2/2022 η τακτική συνάντηση με τους υπεύθυνους Επικοινωνίας Τμημάτων, Σχολών και Υπηρεσιών. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ενημέρωσης και εμπλουτισμού όλων των ιστοσελίδων του Ιδρύματος, προβολής και δυναμικής διάχυσης του έργου, των δημοσιεύσεων και των εργασιών των μελών του ΕΚΠΑ, βραβεύσεων, κ.ά. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι αναβαθμισμένες δυνατότητες προβολής μέσω του νέου κόμβου επικοινωνίας του ΕΚΠΑ https://hub.uoa.gr/ καθώς και του εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΚΠΑ. Συνδυαστικά υπάρχει πλέον η δυνατότητα προβολής του έργου του ΕΚΠΑ, των μελών του επί της ουσίας, σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ευρύτερα, που ήδη έχει “αγκαλιάσει” τα μέσα δημοσιότητας του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη επικαιροποίησης του περιεχομένου όλων των ιστοσελίδων (ελληνικά και αγγλικά, με τήρηση των οδηγιών για τα ζητήματα προσβασιμότητας), και γενικότερα έγινε συζήτηση για την αξιοποίηση από όλες και όλους των βέλτιστων πρακτικών του ΕΚΠΑ για την καλύτερη προβολή.

Ειδικότερα, επίσης, έγιναν προτάσεις και συζητήθηκαν θέματα όπως:

 1. η οργάνωση της πρόσβασης στον φάκελο επικοινωνίας των υπευθύνων επικοινωνίας comm@uoa.gr / Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει ενημέρωση με οδηγίες από το ΚΛΕΙΔΙ
 2. η δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων e-books για την ειδικότερη προβολή του ερευνητικού έργου
 3. η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής επετηρίδας που να περιλαμβάνει συνοπτικές παρουσιάσεις των ερευνών που το κάθε τμήμα πραγματοποιεί -εν εξελίξει ή ολοκληρωμένες. Η επετηρίδα αυτή θα μπορεί να αναρτάται εμπλουτισμένη στο νέο κόμβο επικοινωνίας του ιδρύματος.
 4. η λειτουργία web radio Τμημάτων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διάχυση των δράσεων του ΕΚΠΑ.
 5. η δυνατότητα υποστήριξης από το ΕΚΠΑ πλατφορμών, όπως του soundcloud ή mixcloud,
 6. ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων στο υλικό που προβάλλεται μέσω του καναλιού YouTube του ΕΚΠΑ
 7. η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ή ζωντανής μετάδοσης εκδηλώσεων, συνεδρίων ή συναυλιών Τμημάτων
 8. ζητήματα επιμέλειας του περιεχομένου (ελληνικά/αγγλικά, φωτογραφίες, links κ.λπ.),
 9. η αναβάθμιση γενικότερα των ιστοσελίδων και η η οπτική διαφοροποίηση με μια κοινή «γραμμή».
 10. η εφαρμογή του εμβλήματος και του λογοτύπου του ΕΚΠΑ
 11. η δημιουργία, η οργάνωση και η λειτουργία των λογαριασμών social media για τα διάφορα τμήματα
 12. η δημιουργία ηχητικού περιεχομένου / podcast από το ΕΚΠΑ
 13. ο εμπλουτισμός, που επίκειται, της υπηρεσίας scholar.uoa.gr με κάποια plugins για τη φιλοξενία αρχείων οπτικοακουστικού περιεχομένου (π.χ. youtube soundcloud).
 14. η προσθήκη share buttons στο hub.uoa.gr για Share via email or Copy link to Clipboard
 15. η παροχή πληροφοριών για τις πολιτιστικές, μορφωτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες που παρέχει η Αθήνα στους ξένους ακαδημαϊκούς επισκέπτες

Είναι αυτονόητο ότι η εξέλιξη όλων των παραπάνω δυνατοτήτων/μέσων βασίζεται πρωτίστως στο υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που όλοι και όλες παράγουμε και γι’ αυτό είναι υπόθεση όλων μας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, λόγω του μεγέθους του Πανεπιστημίου μας, το περιεχόμενο που όλοι και όλες διαθέτουμε, όπως εκδηλώσεις, συνέδρια, ερευνητικά πορίσματα, άρθρα, σημαντικές διακρίσεις, ζωντανές αναμεταδόσεις, ελεύθερα προσβάσιμο περιεχόμενο κ.λπ., συνοπτικά, να κοινοποιείται εγκαίρως τόσο στο email μου mdimop@med.uoa.gr όσο και στο ειδικό mail του Γραφείου Τύπου του ΕΚΠΑ news@uoa.gr έτσι ώστε να υπάρχει εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας η κατάλληλη συνεννόηση και προετοιμασία για την προβολή του (η Συντακτική Ομάδα είναι πάντα στη διάθεση όλων για όποια βοήθεια ενδεχομένως χρειαστεί). Τα θέματα που κοινοποιούνται προχωρούν σε δημοσίευση, μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, αν χρειάζεται, και πάντα σε συνεννόηση.

Το υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερης σημασίας περιεχόμενο/έργο που όλοι και όλες παράγουμε, μπορούμε πλέον να το προβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα κεντρικά μέσα δημοσιότητας και προβολής του ΕΚΠΑ, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα του Πανεπιστημίου μας στην κοινωνία, υπηρετώντας τον στρατηγικό στόχο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του Ιδρύματος, ιδιαίτερα σε θέματα εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, και ενισχύοντας την εξωστρέφεια.

Για όλα τα παραπάνω θα υπάρξουν ενέργειες και δράσεις, με αντίστοιχη ενημέρωση.
 
Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN