Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ενημέρωση σχετικά με την αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Διοίκηση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, βελτίωσε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της (https://www.elke.uoa.gr/e-elke/) με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (Ε.Υ.) και οι συνεργάτες τους μπορούν να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε. (https://www.elke.uoa.gr) επιλέγοντας τη «Διαχείριση Έργων/Προγραμμάτων» και χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (username και password).

Στη νέα έκδοση της εφαρμογής διαχείρισης έργων εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλά στοιχεία αλλά η αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών γίνεται πλέον με πιο εύχρηστο τρόπο και σε συντομότερο χρόνο. Τα στοιχεία στα οποία έχετε πρόσβαση είναι τα παρακάτω:

Ενότητα Πρωτόκολλο:

•        Πρωτόκολλο εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων

Ενότητα Οικονομικά Στοιχεία:

•        Συγκεντρωτικός πίνακας έργων/προγραμμάτων

•        Παρακολούθηση έργων/προγραμμάτων

•        Ισοζύγιο ερευνών

•        Εκτέλεση προϋπολογισμού και Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων-Εξόδων σε μία ενοποιημένη μορφή (Νέα Υπηρεσία)

•        Τιμολόγια που εκδίδει η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. με δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσης αυτών (Νέα Υπηρεσία)

•        Πληροφορίες σχετικά με προμήθειες

•        Καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων 

•        Αποστολές/Επιχορηγήσεις έργων/προγραμμάτων (Νέα Υπηρεσία)

•    Προκαταβολές (Νέα Υπηρεσία)

Ενότητα Διοικητικά

•        Συμβάσεις απασχόλησης

•        Αποφάσεις οργάνων (Προσθήκη Πράξεων Προέδρου – Νέα Υπηρεσία)

•        Μετακινήσεις (Νέα Υπηρεσία)

• Διαχείριση συνεργατών (μόνο για τους Ε.Υ.) με νέες δυνατότητες χορήγησης δικαιωμάτων ανάλογα με τις ανάγκες σας.       

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τα παραπάνω:

  1. Ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού η φόρμα αυτή πλέον περιλαμβάνει και τα απολογιστικά στοιχεία που πριν ήταν σε ξεχωριστή φόρμα για την διευκόλυνσή σας.
  2. Ως προς τα τιμολόγια που εκδίδει η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. μπορείτε πλέον επιλέγοντας «Εκτύπωση» να δείτε το τιμολόγιο που σας ενδιαφέρει, να το αποθηκεύσετε και να το εκτυπώσετε.
  3. Ως προς τις αποστολές προς τρίτους και τις επιχορηγήσεις, πρόκειται για νέα ενότητα στην οποία μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα έσοδα που έχουν δεσμευτεί από το έργο προκειμένου να αποσταλούν στους συνεργαζόμενους φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό συμβόλαιο του έργου.
  4. Ως προς τις προκαταβολές μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για προκαταβολές που έχετε λάβει ανά έρευνα (π.χ. αριθμός και ημερομηνία εντάλματος, ποσό προκαταβολής, ποσό απόδοσης, υπόλοιπο ποσό και την καταληκτική ημερομηνία απόδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία).  
  5. αποφάσεις οργάνων, εκτός από τις αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου μπορείτε πλέον να δείτε και τις Πράξεις του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.
  6. Ως προς τις μετακινήσεις μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για μετακινήσεις σας (π.χ. ημερομηνία έναρξης και λήξης εργασιών, ημέρες μετακίνησης, υπόλοιπο ημερών εκτός έδρας, αιτιολογία μετακίνησης, τόπος, ΑΔΑ Πράξης Προέδρου, ποσά εκκαθάρισης της μετακίνησης κ.λπ.)
  7. Ως προς τη διαχείριση συνεργατών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιος/ποιοι συνεργάτης/ες:
  • Θα παραλαμβάνει/ουν αυτοματοποιημένα μηνύματα και για ποια συγκεκριμένα έργα.
  • Θα έχει/ουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων.
  • Θα έχει/ουν πρόσβαση στην εφαρμογή eForms και αν θα μπορεί/ούν να βλέπει/ουν όλα τα έντυπα του έργου ή μόνο τα έντυπα που θα έχει/ουν δημιουργήσει.

Προς διευκόλυνσή σας, σε συγκεκριμένες σελίδες η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται με εύρος ημερομηνιών «από – έως» και προσυμπληρωμένη στο πεδίο «από» την πρώτη ημέρα εκάστου έτους (δηλαδή για το τρέχον έτος: 1/1/2023) και στο πεδίο «έως» την τρέχουσα ημερομηνία της εισόδου σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, με δυνατότητα επιλογής των ημερομηνιών που σας εξυπηρετούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσης. 

Για τεχνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα προβλήματα σύνδεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@elke.uoa.gr. Για γενικές πληροφορίες και για τυχόν απορίες σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στελέχη των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. (στοιχεία των οποίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.: https://www.elke.uoa.gr/SiteContents/ApokentromenesMonades) καθώς και στα στελέχη της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk) είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 210 727 5900, καθημερινά 9:00 με 14:00, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e- mail: helpdesk@elke.uoa.gr.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Μ.Ο.Δ.Υ. θα συνεχίσει να εμπλουτίζει τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και σας καλούμε να συμβάλετε με την ενεργή συμμετοχή και τις προτάσεις σας στην περαιτέρω βελτίωσή τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN