Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α. Ζαχαρούλα Σμυρναίου συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε επιμορφωτικές διημερίδες

1η Ομιλία Σάββατο 20 Απριλίου 2024

«Το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η επίδρασή του στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι».

smyr1

Η κ. Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ Διόφαντος συμμετείχε, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, στην επιμορφωτική διημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών με θέμα «Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Διαπιστώσεις και Προτάσεις», την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων  Πολύτροπη.

Η εισήγηση της κα. Σμυρναίου έφερε τον τίτλο «Το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η επίδρασή του στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι». Η παρουσίαση εστίασε στην σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική αναφορικά με τα συστήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις σύγχρονες μελέτες για τον αντίκτυπο των συστημάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στην πεποίθηση ότι η πρόσβαση στην σε αυτή τον 21ο αιώνα συνδέεται με την κοινωνική κινητικότητα και την οικονομική ασφάλεια για τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο φοιτητής ως ξεχωριστή οντότητα και η ιδιότητά του ανάγεται σε βασικό κοινωνικό φορέα γνώσης, αλλά η διαμόρφωση της ταυτότητάς του στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επηρεάζεται από ένα μείγμα ατομικών παραγόντων και προτιμήσεων και κοινωνικό-οικονομικών και πολιτικών χαρακτηριστικών. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η προσβασιμότητα σε αυτά και η ποιοτική και ορθή ιεράρχησή τους αποτελούν τις κατευθυντήριες σήμερα αρχές για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι σύγχρονες ερευνητικές μελέτες διαχωρίζουν, επίσης, την έννοια της ισότητας και της ισοτιμίας αναφορικά με την πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Συστήματα, ενώ εστιάζουν και σε εκείνους τους παράγοντες που ενισχύουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση σε αυτά, κατηγοριοποιώντας τους σε τέσσερις θεσμικούς πυλώνες, την διακυβέρνηση, το ίδιο το πανεπιστημιακό ίδρυμα, την εκπαίδευση σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο και τα γνωρίσματα του ίδιου του φοιτητή ως οντότητα. Τα συστήματα εισαγωγής καλούνται να απαντήσουν σήμερα σε σημαντικά ερωτήματα για την πρόσβαση όλων σε αυτά, και τον τρόπο που εξασφαλίζουν την ισότητα και την ισοτιμία, ειδικά σε έναν κόσμο με ευμετάβλητες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες, ενώ ο ρόλος τους είναι ολοένα και σημαντικότερος για την κοινωνική κινητικότητα και συνοχή. Ο ΟΟΣΑ (2018) διακρίνει τέσσερις τύπους συστημάτων εισαγωγής και επίδοσης, ενώ η UNESCO εστιάζει σήμερα περισσότερο από ποτέ στην καθολική πρόσβαση στα ΑΕΙ παγκοσμίως, διαμορφώνοντας τις παγκόσμιες, εθνικές και θεσμικές προοπτικές για την ισότητα στα συστήματα πρόσβασης. Οι διεθνείς συστάσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση της αρχιτεκτονικής των επιλογών που παρέχονται στο μαθητικό δυναμικό, στη βελτίωση των πληροφοριών και συμβουλών πριν την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη σύνδεση της πολιτικής εισαγωγής με τη ζήτηση των φοιτητών και την αγορά εργασίας, στην κινητοποίηση των ιδρυμάτων για πιο συμπεριληπτικές τακτικές εκπαίδευσης, στην αξιοποίηση διεθνών πρακτικών (π.χ Μπολόνια) για την διευκόλυνση της μετάβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μέσω αυτής στην αγορά εργασίας, στην επίτευξη συνεχούς ροής από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην εισαγωγή πιλοτικών έργων για τη μείωση της πίεσης κατά το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη δυνατότητα στα ΑΕΙ για ευελιξία στις μεθόδους προσδιορισμού των δυνατοτήτων τους, στη συνεργασία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τέλος στις σύγχρονες αλλαγές στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι όπως η διαδικτυακή εκπαίδευση.   

Link ανακοίνωσης: https://www.eef.gr/articles/diimeridamethematoellinikoekpaideytikosystimadiapistwseiskaiprotaseis

2η ομιλία- Κυριακή 21 Απριλίου 2024

«Η εξέλιξη της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών – Από τη σχολική τάξη στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης στα Κέντρα Καινοτομίας στα πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης»

Η κ. Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ Διόφαντος συμμετείχε, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, στην επιμορφωτική διημερίδα καλών πρακτικών των Φυσικών Επιστημών που διοργάνωσαν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών των σχολείων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνα. κ. Βλάσση Μ., Μυλωνά Α. και Παπαδημητρόπουλος Ν. το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών.

smyr11

Η εισήγηση της κα. Σμυρναίου έφερε τον τίτλο «Η εξέλιξη της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών – Από τη σχολική τάξη στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης στα Κέντρα Καινοτομίας στα πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης». Στόχος της ομιλίας ήταν να διαφανεί η εξέλιξη της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών επιστημολογικά, ερευνητικά, διδακτικά και μεθοδολογικά στο πέρασμα των ετών, ώστε να αναδειχθεί η σχέση των Νέων Θεωριών Μάθησης με τη νέα κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα, την εποχή του ψηφιακού γραμματισμού. Έτσι, από τη διερευνητική μάθηση και τη μοντελοποίηση, η Διδακτική Φυσικών Επιστημών εστιάζει σήμερα σε εναλλακτικές μελλοντικές καταστάσεις, αυθεντικά προβλήματα, παγκόσμια ζητήματα και αμφιλεγόμενα θέματα, ενώ από τη στιγμή που σήμερα ο επιστημονικός αλφαβητισμός έχει αλλάξει ριζικά και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει και τον τομέα της εκπαίδευσης, το κλίμα της μετα- αλήθειας και των μεγάλων δεδομένων επηρεάζει τις δεξιότητες του μαθητή του 21ου αιώνα.  Ο μαθητές θα πρέπει να δρουν σε πολλαπλά αναπαραστασιακά συστήματα, να διαχειρίζονται πολλαπλά δεδομένα με κριτική αξιολόγηση και παράλληλα να δρουν ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες. Έτσι, στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών τα επιστημονικά εργαστήρια του μέλλοντος, τα Newton Rooms, τα εργαστήρια κατασκευής και όλες αυτές οι σύγχρονες δομές εργαστηρίων αποτελούν το μέλλον της Διδακτικής της Φυσικής, καθώς αποτυπώνουν την επιστημονική ερμηνεία της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Τα Κέντρα Καινοτομίας στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Σμυρναίου υλοποιούν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς στα εργαστήρια VR/MR υπολογιστών, ρομποτικής και κατασκευών οι  μαθητές/τριες θα ασχοληθούν με θέματα αιχμής και οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής θα καθοδηγηθούν στην παραγωγή καινοτόμων πρακτικών που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική πρακτική.

Οι εργασίες θα είναι διαθέσιμες στο https://fisikesepistimes.gr/.

φυσικές πρακτικές

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN