Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

35ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Ελληνική γλώσσα» με συμμετοχές από το ΕΚΠΑ

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας διοργανώνει το 35ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Ελληνική γλώσσα» στις 18-20 Μαρτίου 2022.

Σκοπός του 35ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση και ανάλυση όλων των μορφών και λειτουργειών της ελληνικής γλώσσας από την εμφάνισή της μέχρι σήμερα καθώς και των σημαντικότερων σταδίων εξέλιξής της.

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

  1. Η προσέγγιση της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας, η δημιουργία διαλόγου και η ένταξή του στη σημερινή γλωσσική κοινωνική, πολιτική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  2. Η συγκέντρωση και ο προγραμματισμός των πληροφοριών ως διαδρομή πολλαπλής ανάγνωσης γλωσσικής λειτουργίας, ανάπτυξης της γλώσσας και του παραγόμενου από αυτή πολιτισμού σε σχέση με το σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι με προοπτική τη διεύρυνση της ταυτότητας των Νεοελλήνων και τον εμπλουτισμό της με τις αξίες της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας.
  3. Η ανάδειξη του γλωσσικού υλικού και των γλωσσικών δυνατοτήτων για την προβολή της γλώσσας σε διεθνές επίπεδο, όσο και στη χρήση του υλικού της στην παράγωγη νέου εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης.
  4. Η διερεύνηση και η ανάδειξη του ρόλου της ελληνικής γλώσσας μετά τη διατύπωση της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία, τις ενδείξεις και τις αποδείξεις των φιλολόγων, των γλωσσολόγων και των γεωμυθολόγων.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τόσο προσωπικές μελέτες περίπτωσης όσο και ευρύτερες έρευνες από τις οποίες θα αναδυθούν προτάσεις για τη βελτίωση και κατ’ επέκταση την ανάδειξη των πτυχών της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην ολότητά του. Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να συγκροτηθούν τα δεδομένα για τη δημιουργία ενός νέου γλωσσικού οράματος στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τις επερχόμενες δεκαετίες.

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του Ινστιτούτου Πολιτισμού Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης Youtube: ipode gr έτσι, ώστε, όσοι επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν.

Τα πρακτικά με την ολοκλήρωσή τους θα ανακοινωθούν σε όλα τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος, έτσι ώστε να είναι στη διάθεση των διδασκόντων, των φοιτητών και των μαθητών εφόσον τα χρειαστούν και για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες και να γίνουν κοινωνοί των αποτελεσμάτων του συνεδρίου.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Από το ΕΚΠΑ συμμετέχουν η Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Άννα Λάζου, ο Δρ Σωτήριος Μπεκάκος, γλωσσολόγος και μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και η Μαρία Αναγνώστου, υποψήφια διδάκτορας φιλοσοφίας για παιδιά στο ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν την ερευνητική τους εργασία για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών μέσω του χορού ως φιλοσοφική κι εκπαιδευτική καινοτομία.

Teaching Ancient Greek through Dance: Philosophical Interdisciplinarity and Educational Innovation/ Διδάσκοντας αρχαία ελληνικά μέσω του χορού: φιλοσοφική διεπιστημονικότητα κι εκπαιδευτική καινοτομία

Σε συνέχεια προηγούμενων δημοσιοποιημένων εργασιών μας σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια (2017- σήμερα) και της μακρόχρονης έρευνάς μας, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα μεθόδου διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για όλες τις ηλικιακές βαθμίδες και την δια βίου μάθηση μέσω του χορού (όρχησης ως ενότητας τριών στοιχείων, μέλους, κίνησης, λόγου). Πιο συγκεκριμένα θα διερευνηθούν οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις της προτεινόμενης πειραματικής μεθόδου στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής στήριξης της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Έννοιες όπως κίνηση, μορφή, συνείδηση θα αναλυθούν από φιλοσοφικής, ψυχολογικής και φυσιολογικής πλευράς με στόχο τον εντοπισµό των ρευµάτων σκέψης και τη σύνδεσή τους µε ορισµένα επιστηµονικά πεδία τα οποία συστηµατικά έχουν σηµαντικό και εν πολλοίς καθοριστικό λόγο στην εξήγησή τους. Στη συνέχεια με μια παρέκβαση – αναφορά στην κατά Αριστοτέλη/ Wittgenstein πρόσληψη της έννοιας της μορφής, και μάλιστα σε σχέση με αυτήν της ύλης, ως μία διαχρονικά ισχύουσα προσέγγιση του νου και της συνείδησης και ως ένα πρόβλημα νοήματος και γλώσσας, θα εξετασθεί η σχέση γλώσσας – χορού και μάλιστα με παραστατικά δείγματα αρχαίας όρχησης (λόγος – μέλος – κίνηση) στην εκμάθηση, μετάδοση και απομνημόνευση εννοιών. Η θεωρητική εισήγηση θα συνοδευτεί από δρώμενο χορο-αναβίωσης αρχαιοελληνικού κειμένου: όπου με βάση σωθέντα κείμενα αρχαιοελληνικού λόγου αποσπασμάτων δράματος και φιλοσοφικών έργων, θα παρουσιαστούν σειρά χορευτικών κινήσεων που διασώζουν το νόημα και την διαχρονική αξία αυτών. Η χορευτική – μουσική ενσωμάτωση του λόγου θα δειχθεί ως τρόπος αναβίωσης του φιλοσοφικού και γνωσιακού νοήματος του αρχαίου λόγου με «αισθητικο – θεραπευτική» σημασία για τον σύγχρονο άνθρωπο ξεκινώντας από τα παιδιά.

από έως
Scheduled Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες & Τέχνες Πανεπιστημιακή Κοινότητα Παρουσιάσεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN