Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση 99ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

H 99η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη, με φυσική παρουσία, στα Ιωάννινα, από 2-5 Μαΐου 2022, με Προεδρεύοντα τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και συμμετέχοντες στο Προεδρείο τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή και τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προσεκλήθη και συμμετείχε στη συνεδρίαση της Συνόδου την Πέμπτη 5/5. Παρέστησαν η Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός κ. Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος Δημητρόπουλος.

Η Υπουργός ενημέρωσε τη Σύνοδο σχετικά με σχεδιαζόμενες αλλαγές για την επίσπευση διαδικασιών εκλογής μελών ΔΕΠ, και τη χρηματοδότηση δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, καθώς και ΣΔΙΤ.

Η Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ κ. Περικλή Μήτκα, για την επικαιροποίηση των κριτηρίων μοριοδότησης σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων. Ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας κ. Αθανάσιο Κυριαζή για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων που αφορούν στα Πανεπιστήμια. Επίσης, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κων/νο Μενουδάκο αναφορικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Νόμου 4777/2021.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα στην κάλυψη των θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται λόγω αφυπηρέτησης και άλλων λόγων. Η προτεραιότητα κάλυψης θέσεων αφορά στα υπόλοιπα των κενωθεισών θέσεων του έτους 2020, αλλά και στα κενά που αφορούν στο 2021. Πέραν αυτού, η υποστελέχωση σε προσωπικό άλλων κατηγοριών, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Ειδικά, η Σύνοδος διαπιστώνει τη δραματική έλλειψη διοικητικού προσωπικού, η οποία θέτει μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργιών σε όλες τις υπηρεσίες των ΑΕΙ και δυσχεραίνει την εφαρμογή νέων δράσεων και δομών, και ζητεί μέτρα για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Δεδομένης της αύξησης του κόστους της ενέργειας καθώς και των διαρκών αναγκών που συνδέονται με το ικανοποιητικό επίπεδο του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, είναι επιτακτική η ανάγκη τόσο για έκτακτη όσο και για μόνιμη αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών από τον Τακτικό προϋπολογισμό. 

Τα Πανεπιστήμια θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται μέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη των υποδομών τους και την ενίσχυση της έρευνας. Προς τούτο είναι απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση κατά προτεραιότητα σε τεχνικό προσωπικό. Σε ό,τι αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία, ζητείται από το ΥΠΑΙΘ να επανεξετάσει την ενεργοποίηση του προγράμματος Hellenic Universities II.

Η ενίσχυση – επαναχρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και άλλους φορείς χρηματοδότησης, εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, είναι υψηλής προτεραιότητας. Επίσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ζητείται η χορήγηση της εθνικής συμμετοχής στα χρηματοδοτούμενα, από Ευρωπαϊκούς πόρους, ερευνητικά προγράμματα.

Η Σύνοδος προτείνει τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Η Σύνοδος έθεσε την ανάγκη θεσμοθέτησης οριζόντιας κεντρικής δράσης Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ και αναμένει την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου.

Σημειώνεται η ανάγκη για την οικονομική ενίσχυση της στέγασης και η αύξηση του ημερήσιου κόστους σίτισης (σιτηρεσίου) για όλους τους δικαιούχους φοιτητές.

Η Σύνοδος διατυπώνει την ομόθυμη διάθεση των Ιδρυμάτων για την παροχή της δυνατότητας εκπαιδευτικής στήριξης φοιτητών από τις δοκιμαζόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN