Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα “CIVIS Courses”, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα “Blended Intensive Programmes”, και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

* * *

“Blended Intensive Programs”

Ποιους αφορούν:
Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων
Αιτήσεις: ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)
Προθεμίες υποβολής: Αιτήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2023

bips infographics february

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα “Blended Intensive Programs (BIPs)” είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.
Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:
– Υγεία
– Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
– Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
– Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
– Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις και προς αναζήτηση συμμετεχόντων τα παρακάτω προγράμματα BIPs που αφορούν το πεδίο των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών με έμφαση στη θεματική ενότητα: “Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά”, αλλά και των Θετικών Επιστημών με έμφαση στη θεματική ενότητα “Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια”.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο e-mail: info-civis@uoa.gr.

1) Τίτλος: French travellers in Mediterranean lands θεματική ενότητα: «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά»

The main objective is to provide a multi-layered presentation of various images of Mediterranean lands, parting from traveling literature in different forms in order to incite the participants to understand intercultural issues within a historical, aesthetic and theoretical framework.

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Επιστημονικά πεδία: 
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κινητικότητα: 
4 – 8 Δεκεμβρίου 2023,Στοκχόλμη, Σουηδία
Διαδικτυακή παρακολούθηση: 9 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου 2023
ECTS: 6
Επικοινωνία: 
hans.farnlof@su.se

Αιτήσειςστη φόρμα

2) Τίτλος: “Environmental challenges facing the Danube River” θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια»

The program consists of two interconnected activities, online and on-site, in Delta Danube (University of Bucharest). The enrolled students will first participate in an online pre-field course followed by one week of field research activity, and then they will complete an online post-field course.

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές
Επιστημονικά πεδία: 
Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία
Κινητικότητα: 18 – 22 Σεπτεμβρίου 2023,Sfântu Gheorghe Village (Tulcea), Romania
Διαδικτυακή παρακολούθηση: 
4 Σεπτεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2023
ECTS: 6
Επικοινωνία: luminita.marutescu@bio.unibuc.ro
Αιτήσεις: στη φόρμα

3) Τίτλος: “Understanding Earth” θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια»

This blended learning programme covers basic principles of the geosciences and how different geosystems such as tectonics, magmatism, climate, surface processes, and geobiology are linked to each other. The course covers magmatism, metamorphism, tectonics, structural geology, sedimentation, geobiology, earthquakes, surface processes (glacial, river, wind, and hillslope environments), climate, water cycle, and ocean circulation. It is based on the course book “Understanding Earth” by John Grotzinger and Thomas H Jordan.
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς,Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Επιστημονικά πεδία: 
Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία
Κινητικότητα: 30 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2023, Στοκχόλμη, Σουηδία
Διαδικτυακή παρακολούθηση: 8 Μάϊου – 29 Ιουνίου 2023
ECTS6
Επικοινωνία: alasdair.skelton@geo.su.se
Αιτήσεις: 
στη φόρμα

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας σχετικά με όλα τα προγράμματα BIPs, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS/Courses.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN