Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο CIVIS ατενίζει το μέλλον. Η Ε.Ε. ενέκρινε χρηματοδότηση για 4 ακόμη χρόνια συνεργασίας των Πανεπιστημίων.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι:

Αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο CIVIS συγκαταλέγεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που θα λάβουν χρηματοδότηση για άλλα 4 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει ότι η Συμμαχία και τα 10 Πανεπιστήμια-μέλη της μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούν το φιλόδοξο όραμά τους και να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το CIVIS «οικοδομεί» μια σύγχρονη δια-πανεπιστημιακή κοινότητα με περισσότερους από μισό εκατομμύριο φοιτητές, ακαδημαϊκούς και προσωπικό. Το CIVIS χρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του Erasmus+ και της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και επικεντρώνεται στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και διδασκαλίας αλλά και στην άμεση σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία των πολιτών, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

CIVIS looks to the future IG

Όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS αποτελούν κορυφαία Πανεπιστήμια- Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών και επιστημονικών πεδίων. Συνδυάζουν την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα, με τη δέσμευση για την ενίσχυση της διαφορετικότητας-ποικιλομορφίας και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι αξίες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, και το κοινό μας όραμα εδράζονται στη γνώση των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Η έμφαση δίνεται σε πέντε βασικούς τομείς- σημαντικές προκλήσεις:

– Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

– Υγεία

– Δημοκρατία και πολιτιστική κληρονομιά

– Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα

– Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός

Από την εκκίνησή του το 2019, το CIVIS αναπτύχθηκε σημαντικά ισχυροποιούμενο διαρκώς:

– Αναπτύξαμε πέντε διεπιστημονικές θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που βασίζονται στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Μέσω αυτών δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ των ιδρυμάτων που μετέχουν στο CIVIS να δημιουργήσουν καινοτόμα διεπιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί, πως εκατοντάδες φοιτητές έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα από τα 200+ μαθήματα CIVIS, είτε διαδικτυακά είτε με δια ζώσης παρουσία σε ένα άλλο Πανεπιστήμιο-μέλος της Συμμαχίας.

– Έχουμε επιτύχει την άμεση σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία των πολιτών μέσω των δράσεων των 10 τοπικών Ανοιχτών Εργαστηρίων – 1 ανά πανεπιστήμιο μέλος του CIVIS. Τα Ανοιχτά Εργαστήρια φέρνουν σε επαφή ακαδημαϊκούς, φοιτητές, κοινωνικούς εταίρους και την τοπική κοινωνία, θέτοντας ως απώτερο στόχο την ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία. Έχουν υποστηριχθεί και υλοποιηθεί πάνω από 30 έργα που ανταποκρίνονται σε εγχώρια και διεθνή ζητήματα ενσωματώνοντάς παράλληλα την έννοια της ποικιλομορφίας/διαφορετικότητας, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στους φοιτητές να δικτυωθούν και να συμμετάσχουν στα εν λόγω έργα αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους.

– Προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του ενιαίου Ψηφιακού Campus του CIVIS το οποίο συνέβαλε σημαντικά στο να προωθήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία και να διευκολύνουμε τη διαπολιτισμική εμπειρία. Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πλατφόρμες- ψηφιακές εκπαιδευτικές κοινότητες και το διαβατήριο του CIVIS που πιστοποιεί τη συμμετοχή των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του CIVIS.

– Δώσαμε  στους ακαδημαϊκούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες με την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και καλών πρακτικών- μεθόδων αιχμής για την ενίσχυση της ψηφιακής/εικονικής και μικτής κινητικότητας.

– Επιτύχαμε τη σύναψη μια στρατηγικής σημασίας εταιρική σχέση με 6 αφρικανικά πανεπιστήμια, με γνώμονα την αρχική μας φιλοδοξία να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια συμμαχία εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων.

– Η Συμμαχία του CIVIS απετέλεσε εφαλτήριο για άλλα κοινά έργα, ιδίως στους τομείς των συνεργατικών ερευνητικών στρατηγικών και της χρηματοδότησης.

– Δημιουργήσαμε ένα συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης που σέβεται την ανεξαρτησία και τιμά την ιδιαιτερότητα των Πανεπιστημίων-μελών μας.

Τα επόμενα χρόνια όχι μόνο θα εδραιώσουν τη μέχρι τώρα δράση και πρόοδό μας, αλλά θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε πληρέστερα το κοινό μας όραμα. Ατενίζοντας το μέλλον, θα προσπαθήσουμε:

1.     Να ενισχύσουμε τόσο την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα όσο και την ενεργό προσφορά μας στην κοινωνία των πολιτών, με την περαιτέρω ενίσχυση και σύνδεση των διεπιστημονικών θεματικών ενοτήτων με τα Ανοικτά Εργαστήρια.

2.  Να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη δια-πανεπιστημιακή μας κοινότητα, αυξάνοντας την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού της και αναπτύσσοντας τις δυνατότητες  του ψηφιακού μας CAMPUS.

3.   Να επιτύχουμε την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που θα οδηγούν στην χορήγηση κοινών πτυχίων.

Το ΕΚΠΑ ως μέλος του CIVIS, μιας ισχυρής πανεπιστημιακής ευρωπαϊκής συμμαχίας, ατενίζει με ιδιαίτερη αισιοδοξία το μέλλον και είναι έτοιμο να παίξει τον ρόλο που του αντιστοιχεί στην προσπάθεια αναμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ
Προεδρεύων του CIVIS

Δημήτρης Καραδήμας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας, ΕΚΠΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος CIVIS

image0061

Βλ. επίσης: https://civis.eu/en/news/press-release-civis-alliance-looks-to-the-future

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN