Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ολοκλήρωση της υποβολής στην ΕΘΑΑΕ των Φακέλων Πιστοποίησης 157 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ, η υποβολή στην ΕΘΑΑΕ 157 φακέλων πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Η δημιουργία των απαραίτητων τεκμηρίων και η σύνταξη των φακέλων ήταν εξαιρετικά απαιτητικές και επίπονες διαδικασίες, δεδομένου ότι κάθε φάκελος πιστοποίησης περιλάμβανε συνολικά κατά μέσο όρο 1.500 σελίδες και τουλάχιστον 25 αρχεία, τα οποίο έπρεπε να αναρτηθούν, ένα προς ένα, στην πλατφόρμα της ΕΘΑΑΕ. Συνολικά αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της Αρχής 3.925 αρχεία για τα 157 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος,  τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση των ΠΜΣ των ελληνικών πανεπιστημίων.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όσα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4957/2022, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η διαδικασία ίδρυσής τους πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, υποχρεούνται να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότερο έως την 31/12/2024. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται στο ειδικό πρότυπο της ΕΘΑΑΕ το οποίο περιλαμβάνει τα εξής δέκα κριτήρια:

  1. Πολιτική και στοχοθεσία ποιότητας για τα ΠΜΣ του Ιδρύματος και της ακαδημαϊκής μονάδας       
  2. Σχεδιασμός και έγκριση των ΠΜΣ 
  3. Φοιτητο-κεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση 
  4. Επιλογή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών και απονομή διπλώματος    
  5. Διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ    
  6. Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη
  7. Διαχείριση πληροφοριών    
  8. Δημόσια πληροφόρηση για τα ΠΜΣ           
  9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική εσωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ
  10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ          

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Διευθυντές, τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών και τις Ομάδες Εργασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος για την εξαιρετική συνεργασία και τον σημαντικό κόπο που κατέβαλαν προκειμένου να συνταχθούν τα κείμενα των κριτηρίων των προτάσεων πιστοποίησης και τα συνοδευτικά τους παραρτήματα.

Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν, χωρίς να σκεφτούν άλλες υποχρεώσεις τους (π.χ. οικογενειακές) και χωρίς να υπολογίσουν Σαββατοκύριακα και γιορτές, τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη, Σοφία Κρουσανιωτάκη, Ρία Γκέρκη και Αμαλία Νίππη, και το στέλεχος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημήτρη Μπουρλετίδη που συμμετείχε στην ομάδα μας οικειοθελώς ύστερα από συνεννόηση με την προϊσταμένη της Μονάδας Κατερίνα Φουντή. Η συγκεκριμένη πεντάδα υλοποίησε έναν άθλο, δεδομένων των απαιτήσεων της πρόσκλησης της ΕΘΑΑΕ και των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.

Γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα συνεχώς αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο,  δημιουργώντας δυσανάλογη πίεση στους ώμους όλων των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Όμως ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε να ανταποκριθούμε στη συγκεκριμένη πρόκληση ήταν υποδειγματικός και μας γέμισε περηφάνια και αισιοδοξία μαζί με τη βεβαιότητα ότι έχει αναπτυχθεί μια σημαντική τεχνογνωσία και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατικών σχέσεων εντός του Πανεπιστημίου μας,  που θα οδηγεί πάντα στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

Σε τελική ανάλυση, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, τις αντιξοότητες, την έλλειψη πόρων και την υπέρμετρη γραφειοκρατία, η ποιότητα πάντα θα θριαμβεύει και εμείς στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από την υψηλή ποιότητα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ
Καθηγητής Δ. Καραδήμας
Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN