Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Υποβολή αιτημάτων προμήθειας ειδών ή υπηρεσιών και αιτημάτων πληρωμής των χρηματοδοτούμενων έργων από τον Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ απέστειλε την κάτωθι επιστολή στους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συνεργάτες των χρηματοδοτούμενων έργων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα την υποβολή αιτημάτων προμήθειας ειδών ή υπηρεσιών και αιτημάτων πληρωμής των χρηματοδοτούμενων έργων:

Σύμφωνα με την από 01.04.2021 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΥΠΩ46ΨΖ2Ν-8ΥΦ) με θέμα «Κατανομή εσόδων του ΕΛΚΕ έτους 2020 σε έργα για το έτος 2021», οι δαπάνες εις βάρος των έργων/προγραμμάτων με ημερομηνία λήξης την 31η.03.2022, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΕΛΚΕ (και έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ οι σχετικές αποφάσεις απευθείας ανάθεσης) μέχρι 31/3/2022, εκτελούνται κανονικά εις βάρος του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου/προγράμματος.

Ειδικότερα, οι δαπάνες κατηγοριών ήσσονος αξίας των ανωτέρω έργων, η υλοποίηση των οποίων δεν απαιτεί έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, δύνανται να εκκαθαριστούν/εξοφληθούν από τον ΕΛΚΕ,  εφόσον το σχετικό παραστατικό έχει ημερομηνία έκδοσης έως 31/7/2022.

Η κατάθεση των ανωτέρω αιτημάτων πληρωμής προς την Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως 31/7/2022.

Δεδομένων των ανωτέρω και προκειμένου να διεκπεραιωθεί το σύνολο των αιτημάτων προμήθειας ειδών ή υπηρεσιών των ανωτέρω έργων/προγραμμάτων παρακαλείσθε να τα καταθέσετε στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., έως την 11η.03.2022.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η υποβολή των αιτημάτων απευθείας ανάθεσης μέσω των eforms μειώνει δραστικά τον χρόνο διεκπεραίωσής τους.

Η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ε. Καφεντζή

Βλ. επίσης: http://www.elke.uoa.gr/announcements_details.aspx?id=5726

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN